Home > Jonge Wegweters deden flink wat suggesties voor een fietsveiliger Wevelgem

Jonge Wegweters deden flink wat suggesties voor een fietsveiliger Wevelgem

Geschreven op 1 juni 2024 om 07:01 door Mario De Wilde

Het inspraaktraject ‘Jonge Wegweters’ vond plaats tussen september 2023 en februari 2024 en werd gelopen met een focusgroep van jongeren tussen 17 en 19 jaar. Het ging om 6 leerlingen van het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. Tijdens vijf inspraaksessies van 2 uur werd aan de slag gegaan met de jongeren om hun mobiliteitsbeleving te bevragen, de mobiliteitsplannen van de gemeente te toetsen en hun visie op mobiliteit te verwoorden. Voorafgaand aan de 5 sessies vulden 92 respondenten een online enquête in en digitaliseerden ze hun woon-, school- en vrijetijdsverplaatsingen op het platform van de ‘Fietstrack’.
Zes centrale thema’s
Na afloop bundelden de Jonge Wegweters hun bevindingen in een rapport, waarin ze drie mobiliteitsthema’s centraal stellen: veiligheid, zichtbaarheid en snelheid. Daaruit vloeiden 6 specifieke mobiliteitscases/aanbevelingen voort voor het college van burgemeester en schepenen.
1. Het voorzien van een voetpaduitstulping in de Goudbergstraat ter hoogte van het Cultuurpad. De voetpaduitstulping moet de oversteeklengte beperken en de overstekende voetganger zichtbaarder maken.
2. Herinrichting kruispunt Wijnbergstraat – Roeselarestraat – Reutelstraat: het verbreden van de voetpaden moet de automobilist en fietser meer ruimte geven om de situatie beter in te schatten. Daarnaast zal deze maatregel een vertragende invloed hebben op het autoverkeer in de Roeselarestraat.
3. Kleine infrastructurele ingrepen in de Toekomststraat: er wordt voorgesteld om een verkeersgeleider aan te leggen die het verkeer afremt en het kruispunt overzichtelijker maakt.
4. Heraanleggen hoek Normandiëstraat – Menenstraat: de hoek kan en moet ‘groen’ blijven, maar dit groen wordt best aangepast om de zichtbaarheid te vergroten en zo de veiligheid te verhogen.
5. Asfalteren Weggevoerdenstraat: deze route wordt vaak gebruikt als verbindingsweg. Het voorzien van een nieuwe asfaltlaag is cruciaal om de veiligheid blijvend te borgen.
6. Fietsstraat richting centrum vanuit de Toekomststraat: het beperken van de snelheid is prioritair maar deze aanbeveling werd als minst prioritair beschouwd. Investeren in fietsstraten kan enkel wanneer er meer controles worden uitgevoerd.
Deze aanbevelingen werden tijdens het dialoog en ‘deal moment’ door de Jonge Wegweters voorgesteld aan de verschillende betrokken schepenen.
Terugkoppeling
Op 31 mei is een terugkoppelingsmoment voorzien, waarbij het college van burgemeester en schepenen een stand van zaken deelt met de Jonge Wegweters en verdere toekomstplannen worden vastgelegd.
Het eindrapport is de leidraad voor deze terugkoppeling en dient als voetstuk voor de verdere opvolging van de aanbevelingen opgemaakt door de lokale Jonge Wegweters. Als blijk van waardering voor de inzet en het enthousiasme van de jongeren, stuurt het gemeentebestuur hen bovendien niet met lege handen naar huis.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.