Home > Huisartsen starten maandag in onze provincie weer op: de voorwaarden

Huisartsen starten maandag in onze provincie weer op: de voorwaarden

Geschreven op 29 april 2020 om 19:37 door Mario De Wilde

komende maandag Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. Dit alles moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de arts als voor de patiënt.
Ook in de huisartsenpraktijk worden bijzondere hygiënische maatregelen genomen om besmetting te vermijden. Een belangrijk aspect hierbij is dat aan alle patiënten gevraagd wordt om een
mondmasker te dragen wanneer ze naar de praktijk komen. Daarnaast mag telkens ook maximaal 1 begeleider meekomen met de patiënt, andere familieleden blijven thuis. Het blijft de regel dat patiënten niet spontaan naar de praktijk komen met symptomen zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… Wie deze klachten vertoont, belt zijn/haar huisarts en overlegt telefonisch alvorens verdere stappen te zetten. Het is belangrijk om bepaalde zorg niet langer uit te stellen. Huisartsen doen er alles aan om patiënten op een veilige manier te onderzoeken. Chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, chronische longziekte, nierproblemen en de opvolging van bepaalde medicatie moeten op een correcte manier opgevolgd kunnen worden. Ook voor patiënten die meerdere
medicaties innemen, kwetsbare personen en patiënten met psychische problemen wordt aangeraden om de zorg niet langer uit te stellen.
De heropstart van de huisartsenpraktijken hangt nauw samen met het opdrijven van de testcapaciteit en de opstart van zogenaamde contact tracing. Ook deze zorgen zullen door de huisarts uitgevoerd en opgevolgd worden. Dit zal echter niet in de huisartsenpraktijken zelf gebeuren. De huidige triagecentra zullen omgevormd worden tot testcentra, waarnaar de huisarts vanuit de eigen praktijk kan doorverwijzen. Uitgebreid testen blijft momenteel enkel aangewezen bij patiënten met klachten. In het kader van de contact tracing zullen evenwel ook patiënten zonder klachten getest worden, maar enkel indien ze in nauw contact stonden met besmette personen. In
andere gevallen heeft het testen via een pcr-staalafname geen nut. De testcentra zullen daarover nauw contact houden met het ‘contact tracing’-centrum van de overheid.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.