Home > Hogeschool VIVES telt ruim 12% meer inschrijvingen op campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout

Hogeschool VIVES telt ruim 12% meer inschrijvingen op campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout

Geschreven op 14 september 2022 om 10:23 door Mario De Wilde

Hogeschool VIVES start het academiejaar ’22-23 met ruim 12% meer inschrijvingen. Die toename valt te noteren in nagenoeg alle studiegebieden en campussen. VIVES telt campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. De Aureus VIVES Prijs wordt uitgereikt aan dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Dit gebeurt tijdens de plechtige opening van het academiejaar op 14 september ’22 in campus Brugge.
Per studiegebied
Sociaal-agogisch werk (Kortrijk): + 7%
In het studiegebied sociaal-agogisch werk nemen de inschrijvingen toe met 7%. Grootste stijgers hier zijn het graduaat maatschappelijk werk (+32%) en de bachelors sociaal werk (+16%) en toegepaste psychologie (13%).
Onderwijs (Kortrijk, Torhout, Brugge): + 18%
Het studiegebied onderwijs kent een toename met 18%. Grootste stijgers zijn de bachelor in secundair onderwijs (+36%) en de verkorte educatieve bachelor (+35%) en de bachelor lager onderwijs (+14%). Het educatief graduaat neemt toe met 17% en de bachelor in kleuteronderwijs daalt met 3%.
Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Kortrijk en Brugge): + 25%
Het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde kent een toename van maar liefst 25%. Zo goed als alle opleidingen kennen hier een forse stijging. Uitschieters zijn de graduaten verkeerskunde en mobiliteit (+200%), winkelmanagement (141%), marketing- en communicatiesupport (+134%) en HR Support (+120%). Wat de bachelors betreft zijn dat vooral businessmanagement (+150%) en de Engelstalige opleiding in hotelmanagement (+140%). De nieuwe bachelor in media & entertainment business telt een kleine 40 inschrijvingen.
Biotechniek (Roeselare): + 18%
De opleiding agro- en biotechnologie neemt toe met 18%: het graduaat productiebeheer met maar liefst 400% en de bachelor in agro- en biotechnologie met 10%.
Gezondheidszorg (Kortrijk, Roeselare, Brugge): – 13%
De opleidingen verpleegkunde (Kortrijk, Roeselare, Brugge) en vroedkunde (Kortrijk, Brugge) kennen een daling met 13%: verpleegkunde met 16% en vroedkunde met 3%.
Paramedische beroepen (Brugge): + 6%
Ook voor de paramedische beroepen stijgen de inschrijvingen: vooral voor ergotherapie (+11%) en voedings- en dieetkunde (+ 13%).
Technology (Kortrijk, Brugge en Oostende): + 12%
Technology kent een toename met 12%. Grootste stijgers bij de graduaten zijn hernieuwbare systemen (+150%), industriële informatica (+42%) en Internet of Things (+ 41%). Bij de bachelors zijn dat zorgtechnologie (+88%), energietechnologie (+60%) en autotechnologie (36%).

Per campus

De toename per campus is als volgt: Brugge (+18%), Kortrijk (+11%), Oostende (status quo), Roeselare (+3%) en Torhout (+30%).

Aureus VIVES
Elk jaar reikt VIVES aan het begin van het academiejaar de Aureus VIVES prijs uit aan een verdienstelijke Vlaming. De vorige jaren ging deze prijs naar Steven Van Gucht (2021), het VIVES-personeel (2020), Stig Broeckx (2019), André Oosterlinck (2018), Petra De Sutter (2017), Wouter Torfs (2016) en Herman Van Rompuy (2015). Dit jaar reikt VIVES de prijs uit aan dr. Binu Singh. Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum. Dr. Singh is bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen – World Association for Infant Mental Health – en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding.
Aureus
Jaarlijks proclameert VIVES een verdienstelijk persoon tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.
De benaming Aureus VIVES refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar Juan Luis Vivès, die met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag legde voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen.
J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.