Home > Het kerkenbeleidsplan blijft ongewijzigd de volgende vijf jaar ongewijzigd in Diksmuide

Het kerkenbeleidsplan blijft ongewijzigd de volgende vijf jaar ongewijzigd in Diksmuide

Geschreven op 27 december 2023 om 14:32 door Mario De Wilde

Om de vijf jaar dient er een herziening te gebeuren van het kerkenbeleidsplan. Dit was ook het geval voor Diksmuide.
Martin Obin, schepen van kerkfabrieken: “Onze dienst gebouwen adviseert om dit plan te laten goedkeuren maar zal verder informeren of de richtlijnen voor opmaak kerkenbeleidsplan die begin 2025 al of niet zullen wijzigen een invloed zullen hebben op dit kerkenbeleidsplan waardoor een aanpassing in 2025 nog zou kunnen volgen.
We weten dat een visie op lange termijn onderhevig is aan tal van factoren en evoluties die op vandaag niet altijd voorspelbaar zijn. Er is op vandaag een stagnatie tot lichte stijging vast te stellen van de kerkbeleving en dit heeft vooral te maken met de opstapelde crisissen die onze maatschappij te verduren heeft.

De visie op middellange termijn blijft ongewijzigd en houd het volgende in:
• In het belang van subsidiewerving voor investeringen blijft het belangrijk dat de kerk niet aan de eredienst wordt onttrokken
• Er worden geen kerken onttrokken aan de eredienst zolang er geen passende herbestemming voor handen is
• Indien nodig is een tussentijdse evaluatie of bijsturing van het kerkenbeleidsplan steeds mogelijk

De modaliteiten rond de verschillende gebruiksvormen blijven grosse modo dezelfde waar valorisatie, medegebruik, gedeeld gebruik in tijd en in ruimte, en herbestemming tot de mogelijkheden behoren.
Rond herbestemming van kerken kunnen we meegeven dat de herbestemming van kerk van lampernisse concreet is en een succesvol voorbeeld is. Dit werd nu nog versterkt door het toegankelijk maken van de toren. Een project dat onlangs officieel werd geopend.

Andere alternatieven in andere kerken werden onderzocht maar verworpen. Zo werd voor de kerk van Oudekapelle onderzocht of het gebouw als erdgoeddepot of uitleendepot ifv het socio-culturele leven dienst kon doen, maar deze pistes toonden zich niet haalbaar omwille van technisch-economische redenen. Er wordt echter wel nog verder onderzocht of de kerk kan passen in een functie als regionaal erfgoeddepot maar de gesprekken lopen daar ook stroef. Toegankerlijkheid, stabiliteit van de vloer en klimatologische problemen vormen toch wel enkele knelpunten.
Maar zowel stad en centraal kerkbestuur blijven zoeken naar een geschikte herbestemming voor de kerk van Oudekapelle.

Met het vrijmaken van de begraafplaats rond de kerk van Keiem bestaat de mogelijkheid tot eventuele nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten waarbij de kerk en het plein errond een centrale rol kan spelen als ruimte waar mensen samen kunnen komen.

Vanuit toeristisch standpunt is het toenemende fiets- en wandeltoerisme in de streek een opportuniteit om de vaak rijke geschiedenis van de kerken beter in de kijker te zetten en deze toeristen naar de kerken te lokken. Hoe dit moet en kan gebeuren zal de stad samen met de betrokken kerkfabrieken onderzoeken en uitwerken. Ook staat opgenomen dat net zoals in het verleden de stad en het CKB geen voorstander zijn om kerkgebouwen, die zo beeldbepalend zijn voor onze dorpen en voor het landschap, te slopen.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.