Home > Herbestemming en restauratie kasteel Wolvenhof in Izegem

Herbestemming en restauratie kasteel Wolvenhof in Izegem

Geschreven op 21 november 2018 om 20:50 door Mario De Wilde

De provincie West-Vlaanderen start in 2019 een studie op voor de herbestemming en de restauratie van het kasteel Wolvenhof. “Hiervoor wordt 165.000 euro voorzien”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe naar aanleiding van een vraag aan gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Het provincieraadslid slaat al een tijd op de nagel: “Terwijl het kasteel Wallemote helemaal gerestaureerd is en een bestemming heeft, staat het zusterkasteel er troosteloos bij.” Het domein zelf is eigendom van de provincie, de kastelen Wallemote en Wolvenhof zijn dan weer eigendom van de stad Izegem. “In 2010 sloot de provincie voor een duur van 99 jaar een erfpachtovereenkomst af met de stad Izegem met als doel er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen”, zegt Himpe. “Maar al snel bleek dat die plannen opgeborgen waren, toen het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen een onderdak kreeg in het Huis van de Voeding in Roeselare.” Op vraag van provincieraadslid Himpe start de deputatie nu een studie op voor de herbestemming en de restauratie van het kasteel Wolvenhof, weliswaar pas acht jaar nadat de provincie het kasteel in handen kreeg. “Doordat de deputatie de oorspronkelijke plannen om het streekhuis er onder te brengen wijzigde, is heel wat tijd verloren gegaan.”

Kasteel ten vroegste in 2025 gerestaureerd

Provincieraadslid Himpe polste ook naar de timing voor de restauratie en de herbestemming van het kasteel, waarop gedeputeerde Naeyaert liet weten dat Wolvenhof ten vroegste in 2025 zal gerestaureerd zijn en een invulling zal hebben. “De provinciale diensten hebben dit bekeken en aangezien er een restauratiedossier moet opgemaakt worden en rekening houdend met de doorlooptijd om de nodige financiële middelen te krijgen, zal dit heel waarschijnlijk niet vroeger kunnen gerealiseerd worden. Die termijn laat ons ook toe om een nieuwe bestemming te zoeken voor het kasteel Wolvenhof”, meldde gedeputeerde Naeyaert.

Bijkomende parking

Provincieraadslid Himpe wees de deputatie ook op de nood aan bijkomende parking aan het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. “Er is weliswaar een parking aan de Kokelarestraat, maar die volstaat in veel gevallen niet en de functies van het domein breiden ook uit. Er is niet alleen het kasteel Wallemote en het speelbos, maar als het kasteel Wolvenhof ook een invulling krijgt, dan zal de parkeergelegenheid helemaal niet meer volstaan.” Gedeputeerde Naeyaert bevestigde dat de nood aan parking zal meegenomen worden bij het dossier van de herbestemming van Wolvenhof.

1 reactie

Blomme Monika
Geschreven op 2020-11-26 18:32:22
Zo'n prachtig domein, er is zoveel plaats tekort zoveel opvang tekort voor sociaal gehandicapten .Vooral zij met een lichte mentale beperking krijgen heel weinig aandacht in onze maatschappij Ik ben pleegmoeder geweest in 1970 van een groot gezin, heel veel problemen meegemaakt aangezien er enkele van hen een mentale achterstand hebben zijn ze erfelijk belast en dat maakt het nog moeilijker op gebied van werk en sociale omgang .Mijn ondervinding wil ik graag eens meedelen. Als opvoeder of begeleider is het zo belangrijk met hen en naast hen mee te werken. Het vertrouwen groeit ze worden actiever en voelen zich evenwaardig .Het gene ik nu heb meegemaakt in al die jaren is werkelijk schrijnend ,ze willen altijd maar meer aandacht , de dokters schrijven maar medicatie voor en er is zelfs één ervan die al meer dan 15 jaar psychiatrie in uit er haast woont.Wat kost dat niet aan de werkende mensen.Mijn mening is heel duidelijk, we moeten onze mensen helpen op een juiste manier.Zoals het nu gebeurd met o.a.een leefloon of ziekebond zijn ze zeker niet geholpen,ze voelen zich minderwaardig. Op zo'n domein kan er veel gerealiseerd worden met vele positieve lieve en actieve mensen en die zijn er nog!!! Hartelijk dank aan allen die dit bericht lezen en iets willen doen, ik ben bereid om mijn laatste levensjaren nog nuttig te maken waar ik nog kan. Veel liefs Monika

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.