Home > Heraanleg Dampoortkwartier in Sint-Kruis Brugge gaat op 8 augustus van start. Goed voor € 8 miljoen euro

Heraanleg Dampoortkwartier in Sint-Kruis Brugge gaat op 8 augustus van start. Goed voor € 8 miljoen euro

Geschreven op 14 juli 2022 om 08:44 door Mario De Wilde

De heraanleg van het Dampoortkwartier in Sint-Kruis bij Brugge gaat op 8 augustus van start. De riolering enerzijds, maar ook het wegdek en het voetpad anderzijds zijn dringend aan vernieuwing toe. Met inspraak van de bewoners stak ook het idee voor een wandel- en belevingsroute de kop op. De voorbereidende nutswerkzaamheden zijn ondertussen afgerond en de wegwerkzaamheden kunnen aanvatten. Deze zullen gefaseerd verlopen. Behoudens onvoorziene omstandigheden, voorziet aannemer Willemen Infra nv de afronding van de werken nog voor het einde van 2023.

“Het Dampoortkwartier situeert zich dichtbij de binnenstad, de Gulden Kamer, het groen en de polders. Onderzoek toont aan dat een vernieuwing van het wegdek, voetpaden, fietspaden, groen en wandelpaden noodzakelijk is. Vanuit mijn beleid kies ik niet enkel voor een heraanleg, maar wil ik het moment ook aangrijpen om de leefbaarheid van de buurt op te krikken. Daarbij vind ik het belangrijk om de mening van de buurtbewoners te horen. Via inspraakmomenten kwam dan ook het idee tot leven om een wandel- en belevingsroute te integreren. Ik ben dan ook erg opgetogen met het ontwerp en de startdatum van dit project”, licht een zichtbaar glunderende schepen Mercedes Van Volcem toe.

Fasering
De werken vatten aan op 8 augustus. Hieraan voorafgaand toonde een onderzoek dat de riolering in de wijk niet meer in goede staat was. Daarnaast kreeg de stad diverse meldingen over de slechte toestand van het voetpad en het wegdek. Een volledige heraanleg is hier dus aan de orde. Nu de nutswerkzaamheden achter de rug zijn – Een nieuwe elektriciteitscabine zal dienst doen in het Zuidervaartje – kunnen de werken zowel ondergronds als bovengronds starten.

Voor de rioleringswerken zet de stad samen met Farys maximaal in op een gescheiden rioleringsstelsel. Hiermee wordt het afvalwater van het regenwater gescheiden. Dit voorkomt het overstromen van de afvalwaterriolering bij hevige regenval én zorgt ervoor dat de grondwaterreserves opnieuw aangevuld geraken.

Bovengronds krijgt de rijweg een nieuwe, dubbele asfaltlaag en voor de voetpaden voorzien we een bruinachtige granietsteen. Dit zal de wijk een mooie uitstraling geven. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken, gaan de werkzaamheden door in zeven fasen. Deze zijn duidelijk zichtbaar op het kaartje hieronder:

Mobiliteit
De Dampoortstraat wordt een stuk fietsvriendelijker. De brede rijweg moet plaats afstaan voor twee éénrichtingsfietspaden van elk twee meter breed. Om de veiligheid te blijven garanderen plaatsen we vier verkeersplateaus en voorzien we een asverschuiving in de Sportstraat. Enkel langsparkeren zal dan nog mogelijk zijn. Nuts-, riolerings- en wegwerkzaamheden zijn ingrijpend en brengen hinder met zich mee. We stellen een fasering voorop, waarbij de verschillende fasen elkaar aansluitend opvolgen. Zo proberen we de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Wandel- en belevingsroute
“Tijdens de inspraakmomenten noteerden we heel wat vragen rond toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. Zo kwam het idee voor de Dampoortroute tot stand. Deze wandel- en belevingsroute wordt de kers op de taart en zal iedereen uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken. Dit idee sluit ook perfect aan bij het verder opkrikken van de leefbaarheid en verder vergroenen van de wijk. Ik kies ervoor om bestaande bomen maximaal te behouden en nieuwe bomen aan te planten in straten waar momenteel geen bomen staan. We voorzien een aanplant van 160 nieuwe bomen. In het Edepark en in het Zuidervaartje zaaien we onderhoudsvriendelijk, biodivers gras (95 % grassen, 5 % inheemse bloemen). Dit zal ook bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. Als schepen van Openbaar Domein en liefhebber van bloemen en natuur kan ik hier enkel maar gelukkig van worden, toch?”, besluit Van Volcem.

Kostprijs en timing
De kostprijs voor dit project bedraagt zo’n 8 miljoen euro. Brugge staat in voor zowat de helft hiervan. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75 % door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gezien de omvang van het project is er beslist om in twee zones op te delen. Zone  omdat de straten waarvan de werkzaamheden nu starten. Zone 1 omvat de werkzaamheden in de Geralaan, Genadedal, Mantelstuk, Karthuizersmeers, Kloostermuur, Kartuizersstraat, Tuiniersstraat en Julius Dooghelaan (tussen Karel van Manderstraat en de Kartuizersstraat).

Fasering

  1. Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan, incl. het kruispunt), de Tuintjes en de Edestraat
  2. Korte Sportstraat
  3. Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en de Dampoortstraat
  4. Sportstraat, Koolstuk (tussen de Sportstraat en Julius Dooghelaan) en Paradijsstraat.
  5. Zuidervaartje
  6. Julius Dooghelaan
  7. Dampoortstraat (tussen Zuidervaartje en Koolstuk)

In een later fase (vermoedelijk 2025) wordt er gestart met de werkzaamheden voor zone 2

7 reacties

Peere Jan
Geschreven op 2023-05-09 10:35:31
De vooropgestelde datums voor het bereiken van de fases worden duidelijk niet behaald. Volgens de vordering van de werken zullen die schromelijk overschreden worden. Is het mogelijk om eventuele nieuwe datums voor de einddoelen van de fases kenbaar te maken. Zo kunnen de bewoners hun perspectieven aanpassen.
Dirk Lantsoght
Geschreven op 2023-03-07 15:39:00
De firma Willemen in bezig met de werken in de Korte Sportstraat te Sint-Kruis. Telenet kabel is beschadigd ter hoogte van huisnummer 1 Korte Sportstaat Sint-Kruis. Gevolg storingen... PC en TV. Wij wachten 4 weken op herstelling. Kan Stad Brugge eens navragen bij Telenet of bij de aannemer. Met dank bijvoorbaat. Mvg Dirk Lantsoght
L. Descan
Geschreven op 2022-07-14 20:41:19
Aan diegenen die al reageerden hierboven: ik zocht en vond meer info. Zie: http://www.blogmercedesvanvolcem.be/tag/dampoortkwartier/
Brigitte Morbée
Geschreven op 2022-07-14 20:36:18
Misschien zou het interessant zijn als de fase in de dampoortstraat aanvangt om te laten weten van welk huisnummer tot huisnummer de fase gebeurt.
Dirk Verstraete
Geschreven op 2022-07-14 18:58:42
Kan je ook aangeven waar in het Dampoortkkwartier de werken als eerste zullen starten ? Specifiek voor het eerste gedeelte van de Karel van Manderstraat ( tussen rondpunt Dampoortstraat en Julius Dooghelaan.
Familie Duyck
Geschreven op 2022-07-14 17:00:57
Waar zijn er tegenwoorig geen werken? Familie Duyck
Dominique Rosseel. Brugge
Geschreven op 2022-07-14 16:59:14
Reken maar dat het weken aan een stuk dikke miserie zal worden. Tot wanneer duren de werken? Dominique Rosseel. Brugge

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.