Home > Haven Oostende en de Autonome Haven van Luik gaan nauwer samenwerken

Haven Oostende en de Autonome Haven van Luik gaan nauwer samenwerken

Geschreven op 11 maart 2024 om 09:16 door Mario De Wilde

Afgelopen donderdag ontving Haven Oostende de heer Willy Demeyer, voorzitter van de Autonome Haven van Luik en de heer Yves Demeffe, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik. Haven Oostende en de Autonome Haven van Luik ondertekenden een intentieverklaring die werd opgesteld om hun samenwerking te vergroten, vooral in het kader van de toekomstige ontmanteling van offshore windturbines in de Noordzee die het einde van hun levensduur bereiken.

België telt bijna 1.500 onshore en offshore windturbines. Na 20 tot 25 jaar moeten windturbines
worden vervangen door apparatuur van de nieuwe generatie: efficie nter en krachtiger. Nu reeds moeten we nadenken over het op een duurzame manier ontmantelen van de oudste windturbines. In Oostende zullen naar verwachting vanaf 2030 ongeveer 400 turbines moeten worden ontmanteld. Zodra de windturbines zijn ontmanteld, kunnen de verschillende materialen (staal, koper, aluminium, kabels, beton, metalen,…) naar de meest geschikte recyclingkanalen worden geleid.

De sterke recente cluster van de circulaire industrie in de haven van Oostende versterkt de blauwe economie en vice versa. Binnen de blauwe economie wordt het circulaire verhaal steeds belangrijker. Samen met andere havens, kennisinstellingen en economische beleidsactoren onderzoekt Haven Oostende de mogelijkheid om binnen deze nieuwe markt een actieve rol te spelen en de cluster van de circulaire industrie hierbij actief te betrekken.

Haven Oostende heeft alle infrastructuur en kennis in huis om ontmantelingsprojecten ten faciliteren. De REBO zwaarlastterminal is uitgerust om dergelijke installaties te behandelen. Het is belangrijk om zowel op nationaal als internationaal niveau nauw overleg te voeren over de ontmanteling van offshore windparken. Daarom nam Haven Oostende, in samenwerking met institutionele en private actoren, het initiatief om een platform te lanceren waar verschillende vaardigheden en expertises samengebracht worden om oplossingen te vinden via de implementatie van synergiën.

In het kader van de toekomstige ontmanteling van de offshore windturbines richtte Haven Oostende zich vervolgens op de haven van Luik met het oog op het transport over water van de in de Noordzee geïnstalleerde windturbines (of delen van windturbines) op het land tot aan Luik en om de verschillende elementen in de industrieen in de Luikse regio te recyclen. De synergie tussen Haven Oostende en de haven van Luik is een vruchtbare uitwisseling van expertise, waarbij de ene haven zijn knowhow in offshore windparken deelt met de andere, terwijl die laatste zijn specialisatie in onshore windparken bijdraagt. Foto Port of Oostende

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.