Home > Groen vzw Brugge geeft duidelijkheid inzake het Club-dossier over nieuw voetbalstadion

Groen vzw Brugge geeft duidelijkheid inzake het Club-dossier over nieuw voetbalstadion

Geschreven op 26 september 2019 om 15:12 door Mario De Wilde

Groen vzw is ten zeerste aangedaan door de diverse negatieve berichten en bedreigingen die zij ontving ten gevolge van uitspraken door het stadsbestuur van Brugge. Voor Groen vzw, voorzitter Erik Ver Eecke: “Het klopt helemaal niet dat Groen vzw de laatste partij is die nog verzet aantekent tegen het voetbalstadion. Het klopt ook niet dat Groen vzw, of welke andere betrokken partij ook, enige invloed kan uitoefenen op de termijn van behandeling door de Raad van State. Groen vzw, niet te verwarren met partij Groen, is een vereniging die zich al meer dan 40 jaar inzet in het Brugse. Zij roept de Stad regelmatig op – niet enkel in dit dossier – om spaarzaam om te gaan met haar leef- en woonruimte. Immers, het hoeft geen betoog dat Vlaanderen niet enkel in het verleden maar ook nog vandaag op vlak van ruimtelijke ordening meer dan eens de bal volledig mis sloeg en slaat. De vereniging trekt volop de kaart voor het behoud van natuur voor huidige en toekomstige generaties. Groen vzw staat voor een duurzame samenleving waarbij zij de dialoog met de Stad en haar bewoners aangaat op basis van feitelijke argumenten.

Groen vzw droomt van een ruimtelijke planning waarbij vanaf de start diverse belanghebbenden of actoren mee aan tafel worden gevraagd en er op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden. Hierbij primeert voor de vzw het maatschappelijke belang boven dat van het individu. De vereniging voelt aan dat zij bij het tot stand komen van de plannen voor het voetbalstadion eigenlijk helemaal niet gehoord werd. Gesteund door heel wat sympathisanten die het nodige bedrag voor de gerechtskosten hielpen inzamelen, stapte de vzw naar de Raad van State. Zij meent dat de logica en de billijke afweging tussen maatschappelijke belangen en commerciële belangen in het stadiondossier volledig zoek is, en zij maakt gebruik van het recht om gehoord te worden.

Misschien is het voor weinig mensen duidelijk dat het Brugse GRUP-dossier de eindbestemming van een totale oppervlakte omvat van 214 ha. Deze oppervlakte varieert van de beste poldergronden voor het uitoefenen van (korte keten)landbouw, tot de mooiste maar waterzieke natuurgebieden die gekenmerkt worden door een unieke fauna en flora. Veel wordt verhoopt van een kringloopeconomie als dé oplossing voor veel ernstige problemen waar wij vandaag tegen aan kijken. Voor Groen vzw is het dan ook onbegrijpelijk dat er minachtend wordt neergekeken op de mogelijkheid om het huidige Jan Breydel stadion te recycleren, te renoveren en/of te pimpen tot een ‘wow’ stadion.

Bouwgronden in Brugge zijn schaars, in contrast tot de situatie in sommige andere steden in Vlaanderen. Elke resterende open plek wordt er door bouwpromotoren met haviksogen geviseerd. Groen vzw is dan ook van oordeel dat het huidige streven van de Stad en de Club om twee voetbalstadions te realiseren op twee verschillende locaties een buitensporige verkwisting van de ons nog resterende open ruimte is. Groen vzw verwondert er zich eveneens over dat weinigen zich vragen stellen over de geplande auto-locatie van het nieuwe stadion, op 5 km van het centrum van Brugge. Deze locatie ligt totaal buiten de Brugse woonkern en is, in tegenstelling tot de Ghelamco Arena in Gent, voor de meeste jongeren en volwassenen buiten een aanvaardbare fietsradius gelegen. Vele hectaren akker- en weiland moeten dan ook in de planning opgeofferd worden aan talloze parkeerplaatsen. De vzw vraagt zich bekommerd af of dit overeenstemt met het streven naar een duurzame mobiliteit van de Stad en ons Vlaamse land. Met de omzetting van landbouwgrond in parkeerplaatsen en een stadion neemt de betonnering ontegensprekelijk toe. Onvermijdelijk volgt dan de bedenking of de waterhuishouding van het gebied inderdaad een onbenullig probleem is, en dit in tijden van extreme droogte of drassige natheid van de kleigronden aan de Blankenbergse Steenweg. De zandgronden waar de rest van Brugge op ligt vertonen een totaal ander gedrag naar wateropname en afloop.

Net als de andere partijen in het stadiondossier weet Groen vzw niet wat de auditeur zal voorstellen en wat de Raad van State zal beslissen. De vereniging blijft wel hopen dat deze instanties kritisch zullen nagaan of het duurzamer alternatief van de renovatie van Jan Breydel (of eventuele nieuwbouw op dezelfde site) voldoende werd afgewogen tegen het project langs de Blankenbergse Steenweg. De vzw zal, zoals in het verleden steeds het geval was, elke uitspraak van de rechter respecteren. Groen vzw denkt niet dat het de Stad noch de voetbalsupporter toekomt om deze uitspraak te sturen”, aldus de voorzitter

 

 

10 reacties

Tine Devroye
Geschreven op 2019-09-28 17:58:32
"op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden" Toen ik nog lid was van deze vzw is me NOOIt mijn mening gevraagd, ik moest maar hetzelfde denken als de Grote Leider. Toen ik eens Zelf een gedachtje had, reageerde Eric direct met zijn Eigen Betere Mening natuurlijk in de WIJ vorm, zonder Respect voor mijn mening, of zonder me verder eens te Laten Uitpraten, of verder na te denken! Dit was over het fietspad aan de Brugeoise, dat volgens mij zelfs uitgebreid kan worden, zodat het nog veiliger word en er geen auto's meer zouden rijden langs het kanaal. Met een nieuwe weg aan NIEUW BRUGGE(appartementen) naar het zuiden , Ten Briele zou dit stuk beter ontsloten worden voor doorgaand verkeer. MAar ja, nieuwe wegen, daar is men ook tegen bij vzw groen natuurlijk.. (kwestie van Open staan voor ideeën: men moet ten eerste kunnen LUISTEREN! En als je maar een 'dame of vrouwtje bent, tja, ben je vlug geklasseerd bij hun Voetvolk, en zal je zeker geen Postje krijgen bij hen, als vrijdenkende!
Tine Devroye
Geschreven op 2019-09-28 17:44:28
"Groen vzw droomt van een ruimtelijke planning waarbij vanaf de start diverse belanghebbenden of actoren mee aan tafel worden gevraagd en er op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden. Hierbij primeert voor de vzw het maatschappelijke belang boven dat van het individu" Tja, dan zal je moeten Blijven Dromen denk ik.. want er zijn zovele Meningen en Belangen, en de één is al extremer in visie, of heeft een heel andere visie dan de ander. Dit is een zeer idealistische visie en is Nu zeker geen realiteit, laat staan dat deze gedachte Realistisch is..? Als men het Grote maatschappelijk belang neemt, mag men mss ook niet meer ademen want dan stoot men cotwee uit? De heer Vereecke leeft toch ook niet in een Commune en deelt toch ook niet Alles met Iedereen= het 'Groter Belang. Hij heeft ook wel eigendom en stelt dus eigen individuele noden Boven het algemeen belang (=alles delen). En wie beslist wat mij.belangrijk(er is? Natuurlijk mag men niet zomaar vanalles bouwen ZOnder eerst een degelijk onderzoek naar milieu-schade enzovoorts, en spaart men zoveel mogelijk de open ruimtes. Maar overal NEEN tegen zeggen, maakt u ook niet sympathiek , maar bedreigingen sturen is ook wel over de schreef natuurlijk. Dit illustreert enkel dat dit dossier toch veel te lang aansleept, en wiens schuld is dat? Men zou ook OP het B-PArk een stadion kunnen bouwen, waarom niet? Tegenwoordig kan dat perfect, met nog beter gras: nl Plastic gras! U ziet, oplossingen genoeg.. als men er voor open staat.
Tine Devroye
Geschreven op 2019-09-28 15:42:41
Trouwens , verkeerde berichtgeving of beter onduidelijke, helpt ook niet echt vind ik. Voorzitter Eric V zegt dat Groen vzw niks te maken heeft met Groen partij. Waarom noemt het dan Groen? Waarom is hijzelf en vele anderen ook lid van Groen? En natuurlijk is standpunt van Groen gelijk aan dat van Vzw en vice versa! Dus, men mag een X een X noemen toch? En M. is advocaten en gemeenteraadslid van Groen, en behandelt die dossiers.. Tja.. moet er nog een tekeningetje bij? MAar burgemeester gooit ook wel graag olie op het vuur door te zeggen dat Enkel Vzw Groen tegensputtert, want ook de Milieu federatie opperde bezwaren, en sommige boeren met daar bezit toch ook. Dus het is niet meer dan democrratisch dat de Raad beslist, MAAR dat duurt ook wel VEEL TE LANG.. Daarom verliest men geduld, enz.. en ik begrijp supporters best die moeten blijven dromen, NET Zoals IK droom dat gebieden als DE SPIE en Katelijne Natuur zouden kunnen blijven en beschermd worden! Met een beeetje meer compromissen sluiten SPREKEN MET elkaar(aan beide KAnten!), zou er al veel meer VOOR BETER MOOIER Brugge gedaan zijn!
Tine Devroye
Geschreven op 2019-09-28 15:13:03
Ik noem mezelf best wel intelligent en ken het dossier toch ook wat. Alle overwegingen indachtig zou ik nu pleiten toch om die Bouw Stadion niet tegen te werken. Ook al ben ik PRO natuur en pro open ruimte. Ik denk dat we dan de HARten van bruggelingen meer mee zouden krijgen en dan zou men positiever staan tegenover mensen die VOOR BEHOUD NATUUR zijn; voor plaatsen met ECHTE NATUURWAARDEN aanwezig leven als DE SPIE, KAtelijne.. en als stad Stadion krijgt (en de voetballiefhebbers) dan zouden ze COMPROMISSEN moeten sluiten en dan deze stukken BESCHERMEN, wat ze nu NIET doen. De Spie moet industrie, KAtelijne ..verloedert: daar heeft provincie TEgen gestemd ook(zijn die extreem??) Maar als volgens milieufederatie mensen die ijveren voor behoud natuur.. bedreigd worden, en stadsbestuur reageert NIET! dan is dat hetzelfde als men in USA de zwarten zou aanvallen (racisme) en president zegt er NIks over! In die zin, wordt de druk tegen milieuactivisten opgevoerd.. en krijgt de POlitieke MAchthebbers meer invloed, VRIJSPEL, want minder KRITIEK! En zo wordt 'vuil spel gespeeld, niet enkel in voetbal maar over voetbal blijkbaar..
Hans*
Geschreven op 2019-09-27 15:13:18
@ Joeri Alsof die betonrot geen drogreden is. Een rotte fundering moet je wegnemen en nieuw leggen, dat kan prima. Maar een braakliggend stuk vol zetten is natuurlijk veel gemakkelijker en lucratiever dan renoveren. Er moet poen geschept worden en al de rest is bijzaak, leefmilieu en natuurbehoud nog het meest. De voorzitter is niet voor niets vastgoedbaron. Verwacht niet dat iedereen daar zomaar in mee gaat. Godzijdank! Ga twee of drie jaar in Gent spelen... Of faseer de renovatie (zoals in Mechelen). Waar een wil is, is een weg. Als het niet groter kan, tant pis. Er zijn limieten aan alles. En het land heeft hier geen baat bij. Kosten wsl wel. Er worden veel te veel eieren gelegd onder de voetbalsector, die dan nog door en door rot blijkt te zijn, cfr. propere handen en alles wat daar rond hangt. Een ex trainer kan er over meespreken.
Davy
Geschreven op 2019-09-27 14:56:22
Ben ik niet mee akkoord, als het al 3keer gerenoveerd is dan hoeft het geen 4de keer ik vin persoonlijk dat het nieuwe stadion er moet komen,en als je renovaties doet dan moet je afbreken en dat kan brugge nie permitteren want bijna elke match is uitverkocht, en dan nog championsleuge waar speel je het dan, laat da nieuw stadion er gewoon komen, zo niet, dan ben ik voorstander om alles te gaan boycotten, wat jullie plannen ook maar zijn een nieuw stadion of helemaal niets meer van plezier voor groen 😉
Vincent
Geschreven op 2019-09-27 13:19:19
Huidig stadion kan niet uitgebreid worden, hoogstens verkleinen voor Cercle. Uitbreiden is al meermaals onderzocht en niet mogelijk geacht, laat staan dat het voor St Andries gewoon daar niet past. Dat we nieuwe, open ruimte moeten betonneren is jammer, maar helaas onoverkomelijk. Hoe meer bevolkingsgroei hoe meer plaats nodig is. Wees aub op zijn minst bereid de klacht tegen het nieuwe stadion in te trekken.
christophe
Geschreven op 2019-09-27 08:50:34
Ik frons hier toch even m'n wenkbrouwen over de gebruikte term: braakliggend stuk grond. Die gronden maken deel uit van een groene gordel rond Brugge, waar trouwens ook gerst, nodig voor de in de Brugse binnenstad gebrouwen Brugse Zot, wordt geteeld. Zodat zij nog beter kunnen voldoen aan de meer lokale handel om ons klimaat te ontzien. Blijkbaar is er geen draagvlak om rekening te houden met ons leefmilieu, en kijken we ook hier opnieuw naar de andere kant.
Joeri Dewasmes
Geschreven op 2019-09-26 18:52:17
De mogelijkheid om het huidig stadion te renoveren is reeds onderzocht en werd nietig verklaard omdat het ten eerste sportief niet haalbaar is om Club Brugge al die tijd op een andere, kleinere locatie te laten spelen, en ten tweede omdat het betonrot vertoont. Ik weet nu of jullie exact weten wat het woord betekent, maar ik mag er toch van uit gaan dat een dergelijke vzw over voldoende intelligent en intellectueel vermogen beschikt om te begrijpen dat bouwen op rotte funderingen onmogelijk is. Tevens is de hele verkeerssituatie tijdens de thuiswedstrijden van Club Brugge een ware ramp voor zowel supporters als omwonenden. De volledige woonkern van Sint-Andries wordt ingepalmd door geparkeerde wagens en het verkeer zit uren voor en na de wedstrijd stropvast. Ik begrijp dan ook niet hoe men gekant kan zijn tegen een stadion dat gebouwd wordt op een braakliggend stuk grond? Gebruik alsjeblieft het gezond verstand en stop met het boycotten van een project waar zowel club, stad, provincie en land baat bij hebben. Dit gaat om meer dan enkel het sportieve. Met vriendelijke groeten, Joeri Dewasmes
Brandon Meersens
Geschreven op 2019-09-26 18:04:51
Een nieuw stadion bouwen voor Club Brugge is eenmalig. Dit is een project waar 70 000 mensen zullen kunnen van genieten. Is die 200 Ha ‘natuur’ dan veel belangrijker? Voor een stadion is er nu eenmaal open ruimte nodig. Woningen, kantoren... kunnen daarentegen wel allemaal gerenoveerd worden in al bestaande gebouwen. Jan Breydel renoveren is niet realistisch wil club Brugge veder groeien als club. Waar moeten ze spelen tijdens de renovaties? Een stadion van 40 000 man met voldoende parking bouwen is daar onmogelijk. Wees aub op zijn minst bereid de klacht tegen het nieuwe stadion in te trekken.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.