Home > Gerichte sociale acties maken in Zedelgem senioren minder kwetsbaar

Gerichte sociale acties maken in Zedelgem senioren minder kwetsbaar

Geschreven op 1 juli 2019 om 15:05 door Mario De Wilde

De sociale dienst van de gemeente Zedelgem biedt via de werking van onder andere de lokale dienstencentra, een aanbod dienstverlening naar senioren toe. Begin 2017 opende er in Loppem een lokaal dienstencentrum, LDC De Pasterelle. Om de werking van de sociale dienst nog beter af te stemmen op de lokale situatie en noden van senioren is er in Loppem een kwetsbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor werden een tool en werkwijze ingezet die vanuit het steunpunt ‘Data & Analyse’ van de Provincie West-Vlaanderen worden aangereikt en waarmee de kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen in kaart gebracht wordt. Tijdens een bedankingsmoment voor de vrijwilligers, die aangestuurd door de sociale dienst van de gemeente, op enquête gingen bij ruim 400 75-plussers in Loppem, werden de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek en bijhorend actieplan voorgesteld.

Het kwetsbaarheidsonderzoek omvat vier deelaspecten:
1.Fysieke kwetsbaarheid : in welke mate is de persoon nog in staat verschillende lichamelijke activiteiten uit te voeren

2.Sociale kwetsbaarheid: hoe groot is het netwerk waarop de persoon een beroep kan doen indien zich iets voordoet

3.Psychologische kwetsbaarheid: hoe goed voelt de persoon zich in zijn vel en in welke mate voelt de persoon zich mentaal sterk genoeg om zijn problemen aan te pakken

4.Omgevingscomponent: zijn de woning en de woonomgeving voldoende aangepast.

Als antwoord op de resultaten van het onderzoek worden nu concrete acties geïntroduceerd. Zo gaat de sociale dienst de huisbezoeken bij de onderzochte doelgroep opvoeren en extra in te zetten op het bekendmaken van de mogelijkheden tot woningaanpassingen. Ook de douchemogelijkheid in de dienstencentra zal extra aangeboden worden en deze kwetsbaarheidsonderzoeken zullen in alle deelgemeenten van Zedelgem uitbreiding krijgen. De bedoeling is om systematisch een globaal beeld te krijgen van de kwetsbaarheid van de senioren in de gemeente, dit per deelgemeente in kaart te brengen en vervolgens gerichte acties op in te zetten. Tenslotte zal dit de gemeente toelaten om een seniorenbeleid op maat te voeren.

(©)Foto Zedelgem: centraal op de foto schepen van sociale zaken Ellen Goes en links van haar op de foto directeur sociale dienst Anja Bardyn omringd door Charlotte Vrancken, medewerker lokaal dienstencentrum De Pasterelle Loppem en de vrijwilligers die op enquête gingen bij de senioren in Loppem.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.