Home > Gemeentebestuur van Knokke-Heist zette vrijdag gepensioneerde werknemers in de bloemetjes

Gemeentebestuur van Knokke-Heist zette vrijdag gepensioneerde werknemers in de bloemetjes

Geschreven op 25 april 2022 om 11:16 door Mario De Wilde

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft op vrijdag 22 april 2022 in het stadhuis op gepaste wijze officieel afscheid genomen van de medewerkers die in de loop van 2020-2021 met pensioen gingen. Alle gepensioneerden werden letterlijk in de bloemetjes gezet. De lichting van 2021 kreeg daarbovenop ook nog een stijlvol horloge of restaurantbon van 250 euro overhandigd. Wie in 2020 afzwaaide had al zijn afscheidsgeschenk thuis ontvangen maar omwille van de coronaperikelen nog geen receptie. Daarna konden de gepensioneerden in aanwezigheid van het schepencollege en hun leidinggevenden nog gezellig napraten tijdens een stijlvolle receptie. Het gemeentebestuur wenste de voormalige medewerkers tot slot veel plezier in hun nieuwe leven.

Gepensioneerd gemeentepersoneel 2020-2021
Marina VANTOURNHOUT
Pensionering op 1 januari 2020 – Schoonmaker vanaf 1 augustus 1982 tot en met 31 december 2019

Christine DE KEERSGIETER
Pensionering op 1 maart 2020
Aangesteld halfgeschoold medewerker bij de poetsdienst van de Afdeling Burger en Welzijn – dienst Welzijn met ingang van 20 juni 2005, met halftijdse prestaties.
Verdere loopbaan:

uitbreiding van haar aanstelling met ¼ prestaties in het kader van de dienstencheques, met ingang van 1 juli 2007

Filip ROELS
Pensionering op 1 april 2020
Tijdelijke aanstelling als medewerker groen bij technisch personeel vanaf 1 april 2005
Verdere loopbaan:

Benoeming in vast verband vanaf 1 oktober 2005 als medewerker groen bij het technisch personeel
Bevordering als statutair technicus groendienst vanaf 1 april 2016 bij stadsonderhoud/Openbaar groen

Kathleen ACKX
Pensionering op 1 mei 2020
Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar als klerk-typist bij de Juridische dienst vanaf 1 februari 1979 tot en met 29 februari 1980
Verdere loopbaan:

Benoeming in vast verband als klerk-typist vanaf 1 maart 1980
Bevordering tot opsteller op proef vanaf 1 november 1986 bij de Juridische dienst/Secretarie
Benoeming in vast verband als opsteller vanaf 1 november 1987 bij de dienst Secretarie – herbenoeming op 1 januari 1994 als administratief medewerker
Waarnemend coördinator bij de dienst Secretarie van 2 mei 2005 tot en met 31 augustus 2005
Mutatie als administratief medewerker van de dienst Secretarie naar de dienst Mens en Organisatie op 6 maart 2006
Mutatie als administratief medewerker van de dienst Mens en Organisatie naar de dienst Vrije Tijd/Bib op 1 juli 2006

Christian DELEYN:
Pensionering op 1 mei 2020
Tijdelijke aanstelling als klerk-magazijnier vanaf 1 februari 1979 bij het gemeentelijk Waterbedrijf
Verdere loopbaan:
Benoeming in vast verband vanaf 1 februari 1980 als klerk-magazijnier bij het Waterbedrijf

Mutatie naar de Personeelsdienst bij het Waterbedrijf vanaf 10 april 1984
Bevordering naar klerk-typist bij de Personeelsdienst bij het Waterbedrijf vanaf 1 januari 1988
Bevordering naar eerste klerk-typist bij Personeelsdienst vanaf 1 januari 1991
Wijziging functienaam naar administratief beambte bij Personeelsdienst vanaf 1 januari 1994
Mutatie als statutair administratief beambte naar de functie klusjesman vanaf 22 mei 2000 bij de gemeentelijke basisschool De Pluim

Johan LAPÈRE
Pensionering op 1 mei 2020
Tijdelijke aanstelling als zomerbeambte vanaf 1 juli 1977 tot en met 31 juli 1977 aan de dienst Toerisme
Verdere loopbaan:

Tijdelijke aanstelling als beambte vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus 1977 aan de dienst Burgerlijke Stand
Benoemd tot klerk voor een proefperiode van 1 jaar vanaf 1 juli 1978 bij de dienst Burgerlijke Stand
Benoeming in vast verband vanaf 1 juli 1979 bij de dienst Burgerlijke Stand
Bevordering vakante betrekking opsteller vanaf 1 juli 1981 bij de dienst Burgerlijke Stand
Bevordering onderbureauchef vanaf 1 maart 1991 bij de dienst Burgerlijke Stand

Philippe THEYSKENS
Pensionering op 1 mei 2020
Oppasser/begeleider bij Wonderwijs van 1 juni 2002 tot en met 30 juni 2002
Verdere loopbaan:

aangesteld als werkman vanaf 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 bij de dienst Stadsontwikkeling/Technisch bureau voor de controle op de openbare weg en domein
aangesteld als technisch beambte vanaf 1 juli 2003 tot en met 31 maart 2006 bij de dienst Stadsontwikkeling/Technisch bureau
vanaf 1 april 2006 aangesteld als administratief medewerker bij de afdeling Stadsontwikkeling/Openbaar Domein

Guido WILLEM (gedetacheerd gemeentepersoneel naar AGSO)
Pensionering op 1 mei 2020
Aangesteld als geschoold werkman B op proef bij het Waterbedrijf met ingang van 1 oktober 1990
Verdere loopbaan:

Vaste benoeming als geschoold werkman B bij het Waterbedrijf met ingang van 1 oktober 1991
Herbenoemd als technicus bij het Waterbedrijf met ingang van 1 januari 1994
Bevorderd tot ploegbaas D4 bij het Waterbedrijf vanaf 1 mei 2006
Gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingang van 1 januari 2012 en daar tewerkgesteld als operationeel technicus

Dirk HOTS
Pensionering op 1 juni 2020
Onbepaalde duur als arbeider vanaf 16 januari 1984 als arbeider bij Cultureel Centrum
Verdere loopbaan:

Overeenkomst voor werklieden voor onbepaalde tijd met voltijdse prestaties vanaf 1 januari 1987 bij de dienst Cultuur
Benoeming op proef arbeider voor dienst Cultuur, Sport en Mevak vanaf 1 mei 1989
Benoeming in vast verband vanaf 1 feburari 1992 bij meesters- vak- en dienstpersoneel
Mutatie als klusjesman bij Onderhoud vanaf 6 september 2004
Mutatie naar Onderhoud/Reinigingsdienst als strandmedewerker vanaf 1 oktober 2004

Ronny BOERJAN (gedetacheerd gemeentepersoneel naar AGSO)
Pensionering op 1 augustus 2020
Aangesteld als contractueel werkman bij het Waterbedrijf met ingang van 1 april 2004
Verdere loopbaan:

Herbenoeming als medewerker bij het Waterbedrijf met ingang van 1 april 2005
Gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingang van 1 oktober 2005 als medewerker
In vast verband benoemd als technicus bij het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingang van 1 januari 2007

Filip DE BLIECK
Pensionering op 1 september 2020
In dienst als leraar dwarsfluit met ingang van 1 oktober 1999
Verdere loopbaan:

gaf naast het kunstvak dwarsfluit ook nog muziektheorie en groepsmusiceren klassiek
was daarnaast ook nog aangesteld als ICT-coördinator voor de kunstvakken dwarsfluit en samenspel

Christa PLOVIE – administratief medewerker onthaal en administratie – dienst Welzijn
Pensionering op 1 september 2020
Aanstelling op proef als klerk-typist bij het O.C.M.W. Knokke-Heist (de huidige dienst Welzijn) met ingang van 1 maart 1980, met voltijdse prestaties.
Verdere loopbaan:

Vaste benoeming als klerk-typist met ingang van 1 maart 1981
Bevordering naar administratief medewerker met ingang van 1 juli 1996

Dario DE GREEF – technicus-zaalwachter – Sportdienst
Pensionering op 1 november 2020
Aangesteld als werkman (straatveger) bij de Afdeling Onderhoud met ingang van 25 juni 2001.
Verdere loopbaan:

contractueel technicus-zaalwachter bij de Sportdienst met ingang van 16 september 2001

John DE BREE
Pensionering op 1 december 2020 (met een tijdelijke terugkomst in 2022)
Monitor gedurende de zomerseizoenen 1976 tot en met 1980
In dienst als meesterknecht 3de klasse – op proef – met ingang van 1 juli 1982 – bij de dienst Meesters-vak en dienstpersoneel (de huidige TUD)
Verdere loopbaan:

Vaste benoeming als meesterknecht 3de klasse met ingang van 1 juli 1983
Bevorderd tot meesterknecht 2de klasse vanaf 1 juni 1986
Technisch medewerker vanaf 1 januari 1994
Bevorderd tot stafmedewerker planning bij het technisch personeel vanaf 1 feburari 1998
Mutatie van de TUD naar de Evenementencel van de Afdeling Vrijetijd
Bevordering tot beleidsmedewerker productie bij de Afdeling Vrijetijd met ingang van 1 mei 2014

Jean Pierre VANTORRE
Pensionering op 1 januari 2021
Benoeming op proef als opsteller vanaf 1 juli 1976
Verdere loopbaan:

Benoeming in vast verband vanaf 1 juli 1977 als opsteller
Bevordering tot onderbureauchef vanaf 1 juli 1987 bij de dienst Stedenbouw
Bevorderd tot bestuurschef/coördinator met ingang van 1 augustus 1995 bij de dienst Stedenbouw
Bevorderd tot adjunct-diensthoofd stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 1 februari 2006

Ingrid VAN MAELE
Pensionering op 1 februari 2021
Tijdelijke aanstelling als ongeschoold medewerker voor de poetsdienst van het OCMW vanaf 1 september 1985 tot en met 30 april 1986.
Verdere loopbaan:

Benoeming in contractueel verband voor onbepaalde duur als ongeschoold medewerker poetsdienst van het OCMW met ingang van 1 januari 1986
Bijkomende deeltijdse aanstelling als halfgeschoold medewerker vanaf 15 februari 2000 tot en met 27 november 2016 in het kader van opvang voor asielzoekers
Bevordering tot technicus D1-D3 in de functie van poetspersoneel bij de dienst Onthaal & Administratie van de afdeling Welzijn vanaf 1 augustus 2020

Peter DE ZUTTER
Pensionering op 1 mei 2021
In dienst als stagiair vanaf 1 september 1978 tot en met 31 augustus 1979, voor de functie van opsteller bij de dienst Stedenbouw
Verdere loopbaan:

Tewerkgestelde werkloze voor de functie van opsteller met ingang van 6 april 1981 tot en met 31 december 1986
Aanstelling als gesco in de functie van opsteller met ingang van 1 januari 1987
Benoeming op proef als opsteller vanaf 1 juni 1988
In vast verband benoemd als opsteller met ingang van 1 juli 1989
Herbenoemd tot administratief medewerker met ingang van 1 januari 1994
Herbenoemd als bibliotheekmedewerker met ingang van 23 september 2016
Sinds 1 juni 2020 werkt Peter als administratief medewerker bij de dienst Erfgoed

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.