Home > Finale groene lente: Diksmuide valt veelvuldig in de prijzen

Finale groene lente: Diksmuide valt veelvuldig in de prijzen

Geschreven op 30 april 2019 om 22:05 door Mario De Wilde

De stedelijke groendienst is 3 (!) maal in de prijzen gevallen tijdens de Finale Groene Lente. Die vond plaats in Beveren en wordt georganiseerd door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Tijdens deze finale werden de laureaten bekend gemaakt van de wedstrijden ‘Groene gemeente’, ‘Gemeente in bloei’, ‘Waterrobuust groen’ en ‘Bijenvriendelijke gemeente’. Diksmuide had zich ingeschreven voor de wedstrijden ‘Groene gemeente, begraafplaatsen’, ‘Gemeente in bloei’ en ‘Bijenvriendelijke gemeente’.

Groene gemeente, begraafplaatsen
Voor dit wedstrijdonderdeel werd het project ‘Parkbegraafplaats Woumen’ ingediend. Diksmuide werd 2e laureaat (op 8 ingediende projecten), hiervoor ontvingen we een geldprijs van 250 euro. Daarnaast loofde de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) dit project als voorbeeld qua waterhuishouding, het beperken van de verhardingen, het beperken van de voegen in verhardingen en het vertraagd afvoeren van het oppervlaktewater. Diksmuide kreeg hiervoor een extra geldprijs van 500 euro.

Gemeente in bloei
Voor dit onderdeel ontving Diksmuide voor het 6e jaar op rij drie bloemensymbolen. Deze quotering komt overeenkomt met een gouden medaille (> 85%). Een professionele vakjury kwam deze zomer langs om de bebloeming te keuren op basis van een 9-tal criteria (bebloemingstype, aantal/verscheidenheid bloembakken, originaliteit, esthetiek, plantenassortiment, plantencombinaties, deskundigheid, aanleg, onderhoud).

Bijenvriendelijke gemeente
Voor de 2e maal nam Diksmuide deel aan het wedstrijdonderdeel ‘Bijenvriendelijke gemeente’. We hebben 2 van de 3 te verdienen bijensymbolen ontvangen, wat overeen komt met een zilveren medaille. Aan 42 gemeenten werden 1, 2 of 3 bijensymbolen uitgereikt naargelang ze bijenvriendelijke acties ondernemen met planten, beheer, bijen-installaties, sensibilisatie of met een bijenwerkgroep (12 gemeenten kregen 3 bijensymbolen, 10 gemeenten ontvingen 2 bijensymbolen, 20 gemeenten ontvingen 1 bijensymbool).

Diksmuide heeft de voorbije jaren ingezet op

– het inzaaien van bloemenmengsels aan de voet van nieuw aangeplante bomen;

– ecologisch bermbeheer;

– blije-bijen-bloemenborder in het stadspark;

– insectentorens op diverse locaties op het openbaar domein en scholen;

– bloemenweidemengsel langs het Atheneumpad en langs het IJzerheempad;

– aanplanten van bijenvriendelijk groen op het openbaar domein (rondpunt Eikhofstraat, rondpunt Pluimstraat);

– subsidiereglement op geveltuintjes;

– het gefaseerd knotten van knotwilgen op het openbaar domein;

– aanplant fruitboomgaarden (Peterseliestraat, Vestingspark, Atheneumpad, Volkstuin, Kloosterstraat, Ten Bercle);

– nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek voor plantacties met streekeigen plantgoed;

– een uitgebreide bijen-/insectenruimte op het domein De Blankaart in Woumen met diverse infoavonden, georganiseerd door het bezoekerscentrum De Blankaart.

Diksmuide streeft er naar om in 2019 het maximum van de score te krijgen door zich vooreerst verder in te zetten op de acties die nu reeds worden ondernomen. Daarnaast willen we extra bloemrijke plantenborders aanleggen. Ook het verhogen van sensibilisering naar de burger toe is een uitdaging en binnen de milieuraad willen we een bijenwerkgroep oprichten.

Tuin@markt! 2019

Tijdens de Paasvakantie 2019 organiseerde de dienst evenementen een paaseierenraap in samenwerking met MNM-radio, PeterPaasei. Naar aanleiding van dit evenement kreeg de groendienst half januari 2019 de vraag van de collega’s van evenementen om de Grote Markt gedeeltelijk om te vormen tot een stadstuin. Het was niet evident om dit op zo’n korte periode georganiseerd te krijgen maar onze medewerkers van de technische dienst (groen- en wegendienst in het bijzonder) namen deze uitdaging met beide handen aan om zo hun creativiteit, kennis en teamwerk te demonstreren. We kunnen trots stellen dat het resultaat prachtig was.

Het behalen van diverse prijzen via het VVOG en de vele positieve reacties op onze Tuin@markt, geven aan alle medewerkers van de stedelijke groendienst een extra stimulans om Diksmuide verder te vergroenen en zich blijvend in te zetten voor een mooi en leefbaar Diksmuide. We kijken dan ook uit met welke bloemenprojecten de stedelijke groendienst dit jaar nog zal uitpakken !

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.