Home > Extra droogtemaatregelen voor het IJzerbekken in onze provincie

Extra droogtemaatregelen voor het IJzerbekken in onze provincie

Geschreven op 13 juli 2022 om 08:30 door Mario De Wilde

De zomervakantie startte met droog en warm weer. De komende dagen krijgen we nog meer van dat. Het peil van de waterlopen daalt snel en bereikt, vooral in het IJzerbekken, op meerdere locaties al alarmerende waarden. Daarom volgt vanaf 13 juli een uitbreiding van het onttrekkingsverbod naar het ganse IJzerbekken. De zomerdroogte en de aankondiging van hogere temperaturen verhogen duidelijk de watervraag. In het poldergebied stromen de aanvragen binnen om water te onttrekken en de gewassen er van kostbaar water te voorzien. De waterstanden daalden vooral de voorbije dagen opmerkelijk sneller. Zeker in het IJzerbekken is er geen marge meer. Het referentiepeil van de IJzer zakte vandaag tot 2m94 TaW ofwel al 20 cm onder het normale streefpeil.

Sinds 17 mei 2022 zijn er in West-Vlaanderen al tijdelijke onttrekkingsverboden van kracht voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, en de Kerkebeek en voor de bovenstroomse trajecten van de Handzamevaart, de Kemmelbeek en de Martjesvaart. Samen met de waterbeheerders stelde gouverneur Decaluwé alles in het werk om een watertekort te vermijden. De IJzer werd bijkomend aangevuld met water uit de omliggende kanalen. Na een plotse daling van het peil van de IJzer halfweg juni stabiliseerde het peil zich. Bij de start van de zomer was er zo wat ademruimte.

Juli startten we droog en warm. De al vertraagde aanvoer komt stil te vallen én de waterkwaliteit neemt af. Door de droogte en de veelvuldige wateronttrekkingen is er in de polderwaterlopen minder zoet oppervlaktewater om de verzilting tegen te gaan. In De Blankaart is er een streefpeil van 2m70 TaW en geldt er sinds half mei een onttrekkingsverbod. Het peil van 2m56 TaW toen is ondanks dat verbod verder gedaald tot 2m37 TaW. Gouverneur Decaluwé benadrukt het belang van handhaving. De situatie is op sommige locaties nu al alarmerend. Willen we het schaarse water maximaal vrijwaren voor ons drinkwater voor mens en dier, is het essentieel om de onttrekkingsverboden strikt na te leven. Volgende week maandag volgt er een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand door het provinciaal droogteoverleg.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.