Home > Er komen nieuwe bruggen en tunnels in Knokke-Heist, maar niet voor mensen

Er komen nieuwe bruggen en tunnels in Knokke-Heist, maar niet voor mensen

Geschreven op 18 januari 2024 om 10:11 door Mario De Wilde

Knokke-Heist is van plan om in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos in de omgeving van de Eiken-, Bos- en Blinckaertlaan eekhoornbruggen te realiseren. In het Konings- en Blinckaertbos vertoeven momenteel heel wat van die rosse pluimstaarten. Spijtig genoeg vallen er onder deze populatie ook heel wat verkeersslachtoffers bij het dwarsen van de autowegen door het bos. Een ecobrug, een dubbele touw die opgespannen wordt tussen 2 bomen of palen, moet nu het aantal sterfgevallen sterk reduceren.

Rode eekhoorns in Blinckaertduinbos
De laatste jaren werden voornamelijk in het oostelijke gedeelte van het Blinckaertduinbos, in de omgeving van Zevenkote eekhoorns waargenomen. Het voedselaanbod voor de rode eekhoorn in het Blinckaertduinbos is niet al te groot. Naaldbomen bieden meer voedselaanbod dan loofbomen. De loofbomen in het Blinckaertduinbos zijn niet de meest ideale soorten. Er is een duidelijk gebrek aan zomereik, beuk en hazelaar voor een goed voedselaanbod. Logischerwijze moeten de eekhoorns gebruik maken van een groot territorium om aan voldoende voedsel te raken.

Talrijke verkeersslachtoffers
Zeker nu de populatie uitbreidt, steken steeds meer eekhoorns de Eikenlaan over. Vaak worden ze daarbij aangereden door gemotoriseerd verkeer. In september 2023 werden in 1 week tijd al 5 slachtoffers genoteerd. Een ecoduct over de Eikenlaan is dus op deze locatie zeker aangewezen. Eekhoorns maken nog altijd liefst gebruik van natuurlijke oversteekplaatsen, zoals boomkruinen die elkaar raken, maar een eenvoudige (elektriciteits)kabel of koord kan al voldoende zijn om hen over een weg heen te helpen als de kruinen elkaar niet raken. Deze bruggen kunnen trouwens ook gebruikt worden door boom- en steenmarters en bos-, woel- en eikelmuizen.

Brug van 10 meter lang
In de Eikenlaan zou een hangbrug van 10 meter al kunnen volstaan om van boom naar boom te leiden over de circa 6,5 m brede weg. Als de populatie eekhoorns groeit is één brug echter onvoldoende. Eekhoorns durven een luchtbrug in te palmen als territorium, waardoor slechts één dier of één koppeltje gebruik maakt van de oversteek. De brug wordt liefst niet bij een lichtbron opgehangen. Het touw moet minstens 4 cm dik zijn en minstens 6 m boven de grond hangen. Er moet bovendien rekening gehouden worden met een doorzakhoogte van 2 meter.

Opsporen van geschikte bomen
De gemeentelijke dienst Klimaat Milieu en Natuur zal samen met het Agentschap Natuur en Bos nu uitzoeken welke bomen ter hoogte van Blinckaert-, Eiken- en/of Boslaan het meest potentie bieden richting het Koningsbos. Indien geschikte bomen in private tuinen liggen, kan overlegd worden met de huiseigenaars of ze akkoord gaan om dergelijke eekhoornbrug aan te leggen. Op het vlak van verkeersveiligheid zal ook met de Lokale Politie overlegd worden om de ecobrug voldoende hoog te installeren zodat dit geen belemmering vormt voor hoge voertuigen.

Ontsnippering van het Konings- en Blinckaertbos
In de gemeenteraadzitting van 24 februari 2022 werd de overdracht van het beheer van de 2 percelen in eigendom van de gemeente Knokke-Heist in het Koningsbos overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos. In de Gebiedsvisie en natuurbeheerplan ‘Binnenduinen van Knokke’ is één van de doelstellingen ontsnippering van het bos door o.a. de herinrichting van de Eikenlaan/Boslaan/Blinckaertlaan’. Zo zou bijvoorbeeld in de nabije toekomst de Eikenlaan voor het autoverkeer versmald worden tot 5 meter breedte en het fiets- en voetpad verbreed tot 2 meter met daarbij een halve meter bufferzone.

Amfibieëntunnels
Naast het ophangen van eekhoornbruggen, zou er ook geleidingsinfrastructuur voor amfibieën voorzien worden inclusief 3 amfibieëntunnels. Elk jaar vindt namelijk hier een indrukwekkende paddentrek plaats waarbij padden, groene en bruine kikkers en salamanders de Bos- en Eikenlaan oversteken richting hun paringspoel.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.