Home > Er is een Vlaams akkoord voor woonzorgvereniging De Stek in Sijsele

Er is een Vlaams akkoord voor woonzorgvereniging De Stek in Sijsele

Geschreven op 14 april 2023 om 07:03 door Mario De Wilde

De Vlaamse overheid gaat akkoord met de oprichting van de woonzorgvereniging De Stek door OCMW Damme en Curando. Hierdoor kan de samenwerking met Curando voor de uitbating van het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum in Sijsele op 1 juli worden opgestart. Het streven naar een uitbreiding via samenwerking is opgenomen in het Damse meerjarenplan 2020-2025. De voorbije jaren investeerde OCMW Damme sterk in de uitbouw van de zorgsite in Sijsele. In 2014 opende daar het woonzorgcentrum (WZC) De Stek met 71 bedden, waaronder 7 voor kortverblijf. Binnen de woonzorgvereniging zal het aantal bedden naar 92 uitbreiden. Daarmee wordt ingespeeld op de demografische evolutie en de verwachte zorgbehoefte.

Het is de ambitie om van WZC De Stek een woonzorgcentrum te maken dat sterk verbonden is met de buurt. Daar past ook het lokaal dienstencentrum (LDC) De Brouwerij met een open restaurant bij. Een lokaal dienstencentrum biedt een forum voor vorming, het aantrekken van vrijwilligers en het laagdrempelig samenbrengen van buurtbewoners. Het centrum maakt ook de overgang voor nieuwe bewoners naar het woonzorgcentrum makkelijker.

Schaalvoordeel

“Met de samenwerking willen we de huidige kwaliteit borgen, de lokale eigenheid behouden maar schaalvoordelen toevoegen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We gaan voor een nog betere ouderenzorg voor de Dammenaar. Deze samenwerking in een zorgvereniging betekent onder meer betere leveranciersvoorwaarden en een optimalere personeelsinzet en beheer.”

Curando vzw baat op de zorgsite al assistentiewoningen uit. De maaltijden en eventuele zorg voor de bewoners worden aangeboden vanuit WZC De Stek. Tijdens de Covid19-crisis stelde Curando haar expertise ter beschikking. Dat zal ook gebeuren bij de opstart van het lokaal dienstencentrum. Curando baat meerdere woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra en centra voor kortverblijf uit. Daarnaast is het actie binnen de gezinszorg, thuisverpleging en het vertrekken van maaltijden aan huis. Met Welbi biedt het ook een innovatief deelplatform aan. “We gaan onze ervaring als zorgpartner met een sterke lokale verankering ook in Damme gebruiken om een kwalitatieve, continue, toegankelijke, transparante maar ook betaalbare zorg aan te bieden”, zegt algemeen directeur Dirk Lips van Curando.

Bewoner centraal

De woonzorgvereniging zal de cliënt/bewoner centraal plaatsen. Beide partners onderschrijven dit in hun missie en visie. Curando zal instaan voor de exploitatie van zowel het woonzorgcentrum als het lokaal dienstencentrum. OCMW Damme brengt via een erfpachtovereenkomst het bestaande woonzorgcentrum en de naastgelegen grond voor de uitbreiding op de zorgsite in. Het personeel gaat over met behoud van de opgebouwde rechten. Nieuwe medewerkers zullen door de woonzorgvereniging worden aangeworven.

“De regie voor het aansturen en coördineren van de zorg op ons grondgebied, blijven we als lokaal bestuur in handen houden”, zegt schepen voor zorg Filip Babylon. “We blijven de regisseur van het lokaal sociaal beleid en bouwen verder aan de ontwikkeling van de zorgsite en de toegankelijkheid voor alle Dammenaars. Het is onze maatschappelijke plicht om goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor onze inwoners waar te maken.”

1 juli

De Damse OCMW-raad stemde eind vorig jaar in met de oprichting van de woonzorgvereniging. De Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur gaf op 31 maart 2023 zijn toestemming aan de samenwerking. De overgang zal plaatsvinden op 1 juli 2023. In tussentijd worden de bewoners, het personeel en alle betrokkenen geïnformeerd.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.