Home > Emotioneel afscheid: dorpsschool Steenkerke sluit na dit schooljaar de deuren

Emotioneel afscheid: dorpsschool Steenkerke sluit na dit schooljaar de deuren

Geschreven op 14 maart 2019 om 09:20 door Mario De Wilde

De school De Kleine Reus in Steenkerke telt momenteel 13 leerlingen en 3 leerkrachten in het lager onderwijs. Hiermee haalt de lagere school de rationalisatienorm van 14 leerlingen niet, waardoor een verdere subsidiering door het Ministerie van Onderwijs in het gedrang komt. De Kleine Reus bestaat uit een lagere afdeling die thuishoort in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. De afdeling kleuteronderwijs maakt deel uit van de scholengroep van Vrije Katholieke Basisscholen Veurne. Het college van burgemeester en schepenen heeft, in nauw overleg met een delegatie van de inrichtende macht van het Vrij Katholiek Basisonderwijs, de nodige besprekingen gevoerd. Beide schoolbesturen zijn in overleg gegaan met de directies en hebben alle ouders samengeroepen. Ondanks alle inspanningen van leerkrachten, ouders en directie van de lagere afdeling om aan het nodige aantal leerlingen te komen, lijkt dat niet meer te gaan lukken en zal de school op 30 juni 2019 definitief de schoolpoort achter zich sluiten. Het schoolbestuur investeerde jaarlijks in extra lestijden die niet door Vlaanderen werden gesubsidieerd.

Kwaliteitsschool

De onzekerheid over het al dan niet verder openhouden van De Kleine Reus in Steenkerke, na de eventuele mogelijke genadejaren voor de lagere afdeling, is te groot. Het aantal leerlingen voor die afdeling zal nog dalen waardoor de sluiting door het Ministerie van Onderwijs definitief zou zijn. Het vertrouwen in de kwaliteit van de school is groot, maar het perspectief is negatief. Slechts 25% van de kinderen die in de dichte omgeving van de school wonen (Eggewaartskapelle, Zoutenaaie, Booitshoeke, Avekapelle en Steenkerke), volgen er les. Ook de nabijheid van Veurne maakt dat ouders, die sowieso de verplaatsing naar hun werk maken, de kinderen reeds in Veurne (of op andere plaatsen dichtbij hun werkplek) school laten lopen.

Beslissing na gezamenlijk overleg

De afdeling kleuteronderwijs haalde bij de telling van 1 februari wel het vereiste aantal leerlingen, maar het schoolbestuur is zich bewust van de groeiende problematiek en werkt daarom aan een duurzame oplossing voor de eigen afdeling van de school. De sluiting van de dorpsschool in Steenkerke betekent dat de kinderen van 15 gezinnen (uit de vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school) naar een school buiten het dorp zullen moeten verhuizen. De gemeenteraad zal zich op 25 maart definitief moeten uitspreken over deze sluiting. Hoe dan ook wenst het stadsbestuur verder te investeren in het dorpsweefsel en zal er, samen met de lokale gemeenschap, gekeken worden op welke manier de middelen en mogelijkheden het best kunnen worden ingezet. Deze beslissing is een emotioneel moment voor alle leerkrachten, leerlingen, hun ouders en de ganse dorpsgemeenschap.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.