Home > Eindelijk oplossing voor zonevreemde cafetaria ‘Veld’ in Ardooie

Eindelijk oplossing voor zonevreemde cafetaria ‘Veld’ in Ardooie

Geschreven op 21 november 2018 om 20:43 door Mario De Wilde

Tijdens de provincieraadszitting van 20 november werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ’t Veld definitief vastgesteld. “Er komt eindelijk een oplossing voor de cafetaria De Keunepupe die zonder bouwvergunning opgetrokken werd en zonevreemd is”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein in 1981. Het provinciaal domein is het voormalig kasteelpark van het kasteel de Jonghe d’Ardoye. De constructie werd geplaatst tussen 1971 en 1973 en sindsdien altijd uitgebaat als cafetaria”, aldus Himpe. In het uitvoeringsplan krijgt de cafetaria een nieuwe locatie ter hoogte van de huidige parking. ”Buurtbewoners waren bezorgd dat er in de nieuwe cafetaria ook feestzaalmogelijkheden zouden komen, maar dat wordt uitgesloten. Het is de bedoeling om in 2020 de nieuwe cafetaria te bouwen en De Keunepupe te verhuizen.”

Veilige fietsoversteek aan N50

Door het nieuwe PRUP wordt het provinciaal domein versterkt en beperkt uitgebreid. “Zeer positief zijn de plannen voor de uitbreiding van trage verbindingen, waardoor het provinciaal domein beter bereikbaar zou worden voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke en Izegem”, aldus provincieraadslid Himpe. “Het provinciaal domein is gelegen in de buurt van de drukke gewestweg N50 en er zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente bekeken worden om veilige fiets- en voetgangersoversteken te realiseren zodat het provinciaal domein vanuit de oostelijke zijde veilig kan bereikt worden.”

Overloopparking

Op bepaalde momenten lokt het provinciaal domein veel volk. De provincie wil een overloopparking realiseren om die drukke momenten op te vangen. “De deputatie kan echter de nood aan bijkomende parking niet objectiveren aan de hand van tellingen”, betreurt Himpe. “Op de parking zijn er geen parkeervakken, waardoor veel ruimte verloren gaat door het wanordelijk parkeren. Misschien is een overloopparking helemaal niet nodig als de huidige parking efficiënt ingericht wordt.”

Bezorgdheid over tijdelijk slibbekken

Provincieraadslid Kurt Himpe blijft vraagtekens plaatsen bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. “De historische vijver ‘t Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibd. Daardoor is er ook een waterproblematiek in het domein en in de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Er is sprake van 15.000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden. Buurtbewoners vrezen geurhinder en dat is geen onterechte vrees. De opslag is vergund voor een volume van 10.000 kubieke meter slib. Een voorwaarde uit de vergunning is dat de exploitant passende en effectieve maatregelen moet nemen zodat er geen geurhinder is. Als er sprake zou zijn van hinder, dan moet de bevoegde dienst handhaving optreden.” In het PRUP wordt nu wel duidelijk omschreven dat het gaat om een tijdelijk bufferbekken.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.