Home > Eenrichtingsverkeer Rustenburgwijk Sint-Pieters Brugge in het slop

Eenrichtingsverkeer Rustenburgwijk Sint-Pieters Brugge in het slop

Geschreven op 4 februari 2020 om 14:50 door Mario De Wilde

Eind oktober polsten het stadsbestuur naar de mening over diverse mobiliteitsingrepen in de wijk Rustenburg in Sint-Pieters Brugge. Dat gebeurde op vraag van het SAK Sint-Pieters waaraan alle bewoners van de wijk konden deelnemen. Daarnaast bevroegen ze ook de bewoners van de Karel Mestdaghstraat, de Wijnenburgstraat en de Rustenburgstraat omtrent de parkeermogelijkheden. Van de mensen die antwoordden gaven 65% aan voorstander te zijn van het invoeren van een circulatie lus voor het in- en uitrijden van de wijk. Ruim vier op de vijf deelnemers toonde zich voorstander van de afschaffing van het beurtelings parkeren. Deze liggen in de lijn van de bevraging die het SAK Sint-Pieters uitvoerde en tonen aan dat er een stevig draagvlak is voor de voorgestelde maatregelen. Van eind oktober tot 15 november 2019 organiseerde de dienst Communicatie vervolgens een rondvraag in de Rustenburgwijk

Er werden in totaal 4 formulieren verdeeld 1 mbt de circulatie,

Het beurtelings parkeren werd immers ‘slechts’ in de respectievelijke straat bevraagd. Er werden 123 geldige antwoordformulieren geteld

1. Circulatie Rustenburgwijk: 80
2. Afschaffen beurtelings parkeren Karel Mestdaghstraat: 10
3. Afschaffen beurtelings parkeren Rustenburgstraat: 19
4. Afschaffen beurtelings parkeren Wijnenburgstraat: 14.

Voorstander invoering circulatieplan: 42

Geen voorstander van circulatieplan: 21

Geen mening: 0

Bewoner Jan Vermeersch: “Als men nu weet dat er in de Rustenburgwijk een naar schatting 1500 inwoners wonen over een kleine 450 woningen vraag ik mij af waar het “stevig draagvlak” van komt waarvan het stadsbestuur spreek? Als ik nu snel bereken dat er 80 antwoorden binnenkwamen omtrent het circulatieplan waarvan 52 pro en 25 contra waren en er 3 waren zonder mening.  Kom ik op een percentage van 11% uit als men dit zou doortrekken naar alle inwoners van deze wijk. Dit staat in schril contrast met de 65% waarvan het bestuur en de SAK-gewag maken.  Als men dan toch enkel en alleen maar rekening wilt houden met de ingebrachte antwoorden blijft het feit dat er 52 voor waren maar ook nog steeds 25 tegen. Ik stel mij dus echt de vraag waar het grote draagvlak waarvan sprake hier te zoeken is. Bijkomend feit is dat bij deze maatregel de inwoners van de wijk niet vlot aan het AZ sint Jan kunnen geraken zonder de ganse wijk door te rijden. Voorheen kon men door de Sint-pieterstatiedreef richting Steenkaai, op een relatief korte manier richting Oostende en bv het AZ sint jan uit. Bij deze is dit onmogelijk gemaakt. Mede het feit dat het vorig bestuur aanzienlijke investeringen deed in deze wijk door het aanleggen van nieuwe voetpaden in de Wijneburgstraat en de Rustenburgstraat om zo ook het parkeerprobleem te helpen oplossen, beslist men net nu om deze twee straten al het verkeer door de wijk te laten slikken. Alle verkeer die de wijk doormoet moet immers door deze twee straten. Waar ze nota bene aan twee kanten parkeermogelijkheden hebben gecreëerd. Iets wat in de totale lengte van de Sint-Pietersstatiedreef niet zo was. Door het plaatsen van de nieuw verkeersborden aldaar hebben ze er zo ook voor gezorgd dat er 7 parkeerplaatsen minder zijn nu. Op basis van deze cijfers kan men toch echt niet spreken van een breed draagvlak? En wetende dat dit alles er kwam door een tweetal gevallen van mensen die niet hoffelijk genoeg waren om de wegcode te respecteren? Als dat tegenwoordig de motivatie is om een hele wijk overhoop te gooien zijn we ver van ons huis. Dat er gezocht wordt naar oplossing kan ik 100% steunen maar laat het dan een oplossing zijn die door een grote massa kunnen worden gesmaakt en niet enkel door een groep mensen. Als men ziet dat er slechts 8 mensen reageerden op het beurtelings parkeren kan men dat toch niet representatief voor een hele wijk gaan noemen? Maar toch voeren ze de plannen in. Ik vraag mij dan ook af wiens doelen hier geheiligd worden. Wat mij nog het meest verontrust is het feit dat er bij het opgevraagde dossier in het kader van openbaarheid van Bestuur geen enkel dossier van de politie te vinden is? Alhoewel dat er daarvoor normaal een -goedkeuringsverslag geldig voor de duur van de proefperiode- aan moet toegevoegd worden.”

1 reactie

vandamme marnix
Geschreven op 2020-04-11 17:39:14
Volledig akkoord met Jan. Intussen tijd een nieuwe bevraging gekregen in de bus. maar deze keer zal ik ze zelf gaan afgeven in brugge, want ik betwijfel de juistheid. De vorige keer heeft het SAK ze zelf opgehaald en wat als je niet thuis was.De cijfers van het SAk betwijfel ik want niet iedereen heeft een bevraging in zijn bus gekregen de vorige keer .En het is zoals Jan zegt Het is maar een beperkte groep in plaats van een groot draagvlak.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.