Home > Een analyse van het sociaal-economisch profiel van de provincie

Een analyse van het sociaal-economisch profiel van de provincie

Geschreven op 25 april 2024 om 07:00 door Mario De Wilde

Het economische landschap van West-Vlaanderen is complex en dynamisch, met verschillende sectoren die een bijdrage leveren aan de welvaart van de provincie. In deze analyse onderzoeken we de geproduceerde en verdiende welvaart van West-Vlaanderen, gebaseerd op recente gegevens verzameld in editie 2023 van “West-Vlaanderen Ontcijferd” door POM West-Vlaanderen.

Geproduceerde welvaart

De bruto toegevoegde waarde (BTW) en het bruto binnenlands product (BBP) zijn twee cruciale maatstaven voor de geproduceerde welvaart van een regio. Uit de gegevens blijkt dat West-Vlaanderen in een sterkere groei doormaakte dan het Vlaamse Gewest, hoewel de BTW per inwoner lager blijft dan het gewestelijk gemiddelde. De regio’s Zuid-West-Vlaanderen en Brugge zijn prominent in de bijdrage aan de BTW, terwijl de Middenkust een opmerkelijke groei laat zien.

De handel, landbouw, industrie en bouw spelen allemaal een significante rol in de geproduceerde welvaart van West-Vlaanderen. Hoewel de loonkost en arbeidsproductiviteit lager liggen dan het Vlaamse gemiddelde, blijft de provincie concurrerend door haar KMO-sector.

Verdiende welvaart

Het primair inkomen, bestaande uit brutolonen, gemengd inkomen en nettovermogensinkomen, weerspiegelt de verdiende welvaart van de provincie. Hoewel West-Vlaanderen een groter aandeel zelfstandigen heeft, blijven de brutolonen structureel lager dan in het Vlaamse Gewest.

Het beschikbaar inkomen per inwoner, na correctie voor belastingen en sociale uitkeringen, vertoont een gunstiger beeld voor West-Vlaanderen. De provincie zag een grotere stijging van het beschikbaar inkomen per inwoner dan het Vlaamse Gewest, wat duidt op een positieve trend in de herverdeling van welvaart.

Starterslening en andere leningen nog steeds populair

De Startlening van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV blijft een populair financieringsinstrument onder starters. Met een maximumlening van €100.000 en een vaste jaarlijkse rentevoet van 3,50%, biedt deze lening aantrekkelijke voorwaarden voor beginnende ondernemers.

Bovendien is de Startlening een achtergesteld krediet, wat betekent dat PMV bij financiële problemen de laatste schuldeiser is, waardoor andere schuldeisers, zoals banken, meer zekerheid hebben. Traditionele banken kunnen deze lening ook beschouwen als een aanvulling op het eigen vermogen van de onderneming, wat de financieringsmogelijkheden kan vergroten.

Naast de Startlening blijven autoleningen voor zelfstandigen en autoverzekeringen ook aantrekkelijke financiële producten. Deze leningen bieden zelfstandigen de mogelijkheid om snel en eenvoudig een bedrijfsvoertuig aan te schaffen, terwijl autoverzekeringen de nodige bescherming bieden voor het voertuig en de bestuurder. Met de juiste financiële producten kunnen ondernemers hun bedrijfsactiviteiten ondersteunen en beschermen, terwijl ze tegelijkertijd hun financiële stabiliteit behouden.

Conclusie

Ondanks uitdagingen zoals lagere loonkosten en een hoger aandeel zelfstandigen, blijft West-Vlaanderen veerkrachtig in het stimuleren van economische groei en het verbeteren van de levensstandaard van haar inwoners. De analyse benadrukt de diversiteit en dynamiek van de economie van West-Vlaanderen en biedt inzicht in de factoren die bijdragen aan haar sociaal-economische profiel.

Bronnen

De gegevens en inzichten in dit artikel zijn gebaseerd op de editie 2023 van “West-Vlaanderen Ontcijferd”, samengesteld door POM West-Vlaanderen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.