Home > Drie bijkomende windturbines in havengebied Zeebrugge

Drie bijkomende windturbines in havengebied Zeebrugge

Geschreven op 7 februari 2022 om 13:06 door Geert Demuynck

Na positief advies van stad Brugge werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van drie windturbines van Elcetrabel in het havengebied. Het gaat om twee turbines langs de Jozef Verschaeveweg en één langs de Kiwiweg. “De bouw van de drie turbines levert geen problemen, gezien ze geplaatst worden in een zone die in ons windplan voorzien is als prioritaire zone waar mogelijkheden zijn om windmolens te plaatsen”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.

Er is gekozen om de twee nieuwe turbines aan de kant van de Jozef Verschaeveweg in lijn te plaatsen met de reeds aanwezige turbine van Tropicana, die ten zuiden van de nieuw te plaatsen turbines staat. “Dit zorgt voor een bundeling van de turbines op de site”, zegt Demon. Langs de Kiwiweg staat de nieuwe turbine momenteel alleen. Deze komt naast de bedrijfsgebouwen van ICO. “Er loopt intussen wel een studie voor het plaatsen van een bijkomende turbine. Deze werd reeds meegenomen in het Milieueffectenrapport (MER), maar er wordt nog verder onderzocht wat de best mogelijke locatie is”, geeft Demon mee. Alle drie de turbines hebben een maximale tiphoogte van 180 m, de maximale rotordiameter bedraagt 136 m. Elke turbine heeft een vermogen van 4.8 MW.

De turbines worden ingeplant in het havengebied dat in het Windplan Brugge werd aangeduid als prioritaire zone voor het plaatsen van windturbines. Langs het Noordelijk Insteekdok zijn momenteel slechts twee operationele turbines, een eerste ter hoogte van Tropicana, een tweede ter hoogte van de Visveiling. De twee nieuwe turbines langs de Jozef Verschaeveweg komen evenwijdig met de rijbaan, in lijn met de turbine van Tropicana. De derde turbine, in de Kiwiweg, staat voorlopig alleen, maar het is de bedoeling van ook aan deze zijde nog een bijkomende turbine op te trekken. “Ruimtelijk is de gekozen inplanting zeker te verantwoorden. Er is gekozen voor een inplanting in de haven, waarbij verschillende turbines worden geclusterd”, vertelt Demon.

“De voorgestelde locatie in de achterhaven alsook de plaatsing in lijninstelling met bestaande turbines passen in het gevoerde beleid van de stad. Het gebied bevindt zich in een prioritaire zone die in het windplan werd aangeduid. Hier werd vastgesteld dat er heel wat positieve aanknopingspunten zijn, namelijk de haveninfrastructuur, spoorwegen en grootschalige autowegen. Ook de ruimtelijke voorschriften stellen duidelijk dat hernieuwbare energie hier op haar plaats is. De exacte locatie van de nieuwe turbines ligt ook op voldoende afstand van de omliggende woonkernen en waardevolle natuur die moeten gevrijwaard worden. De gekozen locatie volgt het jarenlange beleid van de stad, dat nu ook werd vastgelegd in het goedgekeurde windplan”, vertelt Demon.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.