Home > Dit is Knokke-Heist anno 2023: 32.621 inwoners, 47% actief, 105 huwelijken, 42% single, 9% buitenlanders

Dit is Knokke-Heist anno 2023: 32.621 inwoners, 47% actief, 105 huwelijken, 42% single, 9% buitenlanders

Geschreven op 26 mei 2023 om 07:51 door Mario De Wilde

De dienst Burgerzaken van Knokke-Heist heeft de statistieken van het bevolkings- en vreemdelingenregister en van de registers van de burgerlijke stand van 2022 opnieuw verwerkt in een overzichtelijk document dat je op de gemeentelijke website kunt raadplegen via de speciale link hiervoor.

Bevolkingsaantal gezakt naar 32 621 inwoners
Het algemeen bevolkingscijfer van 32 621 inwoners is met 242 gezakt in vergelijking met vorig jaar. De daling in Heist is minder manifest dan in Knokke zodat het aantal Heistenaars (12.924 of 40 %) steeds dichter het aantal Knokkenaars (14.739 of 45 %) nadert. In beide deelgemeenten is het grootste deel van de bevolking tussen de vijftig en tachtig jaar. Het inwonersaantal van de kleinste deelgemeente Ramskapelle stijgt opnieuw langzaam tot 854 zielen. Het dorpje is traditioneel de enige locatie waar de mannen nog de meerderheid vormen. In de landelijke deelgemeente Westkapelle is het aantal bewoners met 71 gedaald tot 4104.

Actieve bevolking stagneert op 47%
Het aantal 65-plussers stagneert over heel de gemeente Knokke-Heist tot 36% van de bevolking. Ook het aantal 25-65 jaar (= actieve bevolking) blijft gelijk op 47%. De babyboom, die vorig jaar duidelijk merkbaar was in de statistieken van 2021, is gestopt. We gaan terug naar om en bij de 180 nieuwe Knokke-Heistenaartjes per jaar. De geboortegraad ligt met 5,30 per duizend dan ook opmerkelijk lager dan de sterftegraad van 16.62 pro mille. Er kwamen wel 1976 nieuwe inwoners zich domiciliëren in onze gemeente tegenover 1890 Knokke-Heistenaars die hun hometown verlieten. De negatieve natuurlijke aangroei van –369 wordt dus slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een positief migratiesaldo van +86.

42% single
De 32.621 inwoners van Knokke-Heist zijn verder onder te verdelen in bijna 16.806 gezinnen. 42% van deze gezinnen bestaat uit één persoon (= alleenstaanden) en nog eens 45% bestaat uit twee of meerdere personen zonder minderjarige kinderen. Het aantal alleenstaanden (42%) daalt met 450 personen ten opzichte van vorig jaar, maar het aantal gezinnen zonder minderjarige kinderen stijgt met 376 personen. Ook het aantal gezinnen met twee of meerdere kinderen is in stijgende lijn. Het grootste gezin in de badplaats telt 7 kinderen.

Buitenlanders
Het aantal buitenlanders is, mede door de oorlog in Oekraïne, sterk gestegen (+ 228 personen ten opzichte van vorig jaar) tot 3017, dit is 9% van de bevolking. Van de 179 personen van Oekraïense nationaliteit die zich in Knokke-Heist hebben gevestigd, zijn 160 in de loop van vorig jaar toegekomen. Het aantal erkende vluchtelingen blijft evenwel gelijk. Een aanzienlijk deel van de buitenlanders (83%) heeft een Europese nationaliteit. Onder de EU’ers in Knokke-Heist blijft de Roemeense bevolking met 994 het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgen de Nederlanders met 459 en de Polen met 144.

Jaarlijks 3700 verhuizingen
Bij verhuizingen van en naar onze gemeente merken we dat de meeste verhuisbewegingen (mutaties) gebeuren binnen West-Vlaanderen. Iets meer dan 20% verhuizingen naar Knokke-Heist, is van burgers die voorheen in een andere West-Vlaamse gemeente woonden en 45 % vertrekt van Knokke-Heist naar andere West-Vlaamse gemeente. Op jaarbasis zijn er ongeveer 3700 mensen die verhuizen naar of binnen onze gemeente. Al deze gezinnen worden bezocht door de wijkinspecteurs van de Lokale Politie. Dit heeft een belangrijke impact op het werk van de wijkdiensten.

Stijgend aantal huwelijken door einde van coronacrisis
Het aantal huwelijken is in 2022 gestegen tot 105. Oorzaak daarvan kan toegeschreven worden aan de uitgestelde huwelijken wegens coronamaatregelen. Meer en meer jongeren opteren voor een wettelijke samenwoning alvorens de stap te zetten naar een huwelijk. Het aantal overlijdens stijgt gestadig. 49% van de overlijdens vinden plaats in het plaatselijk ziekenhuis, 29% in een rust- en verzorgingstehuis en de rest thuis, bij kennissen of in een vakantiewoning. Het aantal begrafenissen op onze begraafplaats stijgt minder snel dan het aantal overlijdens. Nabestaanden kiezen geregeld voor crematie met thuisbewaring.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.