Home > Deze dertien verenigingen uit Brugge ontvangen allerlei subsidies

Deze dertien verenigingen uit Brugge ontvangen allerlei subsidies

Geschreven op 5 juni 2024 om 07:02 door Mario De Wilde

De Sportdienst voorziet dit jaar extra middelen voor investeringen in Brugse sportinfrastructuur, waardoor dit jaar 722.000 euro is voorzien in plaats van 592.000 euro vorig jaar. Op 30 juni 2020 keurde de Gemeenteraad het subsidiereglement goed voor investeringen in sportinfrastructuur. Jaarlijks is er een eerste oproep in maart. Voor 13 dossiers is een bedrag voorzien.

Schepen van Sport Franky Demon: “Elk jaar voorzien we vanuit de Sportdienst een groot subsidiebedrag voor verbeteringen aan sportinfrastructuur. Zowel erkende verenigingen als scholen komen in aanmerking, op voorwaarde dat de infrastructuur breed wordt opengesteld. Deze subsidies zijn van levensbelang voor het Brugse sportieve veld. Onze inwoners moeten in optimale omstandigheden kunnen sporten: in goed uitgeruste zalen met hedendaagse faciliteiten als douches, kleedkamers, logistieke lokalen, … Kwaliteit staat voorop, maar koken kost uiteraard geld. We zijn ons bewust van de vele noden, vandaar dat we de subsidiepot dit jaar hebben verhoogd tot 722.000 euro in plaats van 592.000 euro.”

De Koninklijke Hockey Club Brugge is al sinds 1975 thuis op het Sportpark de Watertoren, eerst aan het Kloosterveld, sinds 2005 in het nieuwe clubhuis aan de overkant van de straat. De gaswandketel is 20 jaar oud en moet vervangen worden. Een niet-gebudgetteerde kost binnen het lopende seizoen, vandaar deze subsidieaanvraag. Daarnaast vroeg KHCB ook ondersteuning van het stadsbestuur van Brugge voor het leggen van zonnepanelen. Het energieverbruik is jaarlijks hoog. Keukentoestellen en andere installaties in het clubhuis, pompen van water om de velden te besproeien en de veldverlichting vragen heel wat budget. De afgelopen jaren investeerde de vereniging in een LED-installatie voor de veldverlichting. Die heeft het energieverbruik flink doen dalen, maar dit blijft de grootste energiekost. Vandaar de keuze om te investeren in zonnepanelen via onze sponsor Belivert zonnepannelen. Het clubhuis beschikt over een geschikte dakhelling en een energiestudie wijst uit dat ze heel wat rendement kunnen halen uit een dergelijke investering. Beide subsidies zullen dus goed gebruikt worden.

Volgende projecten kregen bij de eerste indienronde een toelage:

• TC. Azalea – Geluidsmuur: € 66.099,09;
• TC Sint-Michiels – Overkapping: € 100.000;
• KRB – Aanlegsteiger: € 121.769,60;
• RFC Lissewege – Douches: € 18.000;
• Petanqueclub Gulden Kamer – Aanleg terreinen: € 42.212,80;
• Stalen Boog – Verbeteringen sportinfrastructuur: € 116.622,88;
• De Vrije Archiers – valbescherming: 40.490,72.
• KSK Steenbrugge – Overdekte staantribune: 29.559,85;
• Zeehaven Zeebrugge – Ballenvanger: €  2.233,18;

• Avanti Brugge – Digitaal scorebord: € 5.000;
• Kon. Hockeyclub – Verwarmingsketel en waterverzachter: € 5.000;
• Kon. Hockeyclub – Zonnepanelen: € 5.000;

“In de eerste ronde wordt zowat 557.000 euro voorzien. Voor de tweede ronde in september rest nog zowat 165.000 euro. Verenigingen kunnen daarvoor nog een dossier indienen. In deze beleidsperiode investeerden we op die manier 3,7 miljoen euro in de uitbouw en verbetering van sportieve infrastructuur voor sportverenigingen en scholen.”

Er zijn jaarlijks twee types aanvragen: ‘Sportinfrastructuur’: infrastructuur die strikt noodzakelijk is om te sporten: sportvelden, kleedkamers,… De subsidie wordt hier begrensd tot 80% van de geraamde kost, geen maximum. De tweede categorie omvat ‘sportondersteunende infrastructuur’, dit is infrastructuur die de werking van de club ondersteunt, maar niet strikt noodzakelijk is voor de sport: berging, terras, verlichting, nooddeuren … Daarbij wordt de subsidie begrensd tot 60% van de geraamde kost met een maximum van 5.000 euro.

Schepen Franky Demon: “Voor de Koninklijke Hockeyclub Brugge voorzien we ondersteuning in de tweede categorie voor de aanpak van de verwarmingsinstallatie enerzijds en het voorzien van zonnepanelen om de energiefactuur voor veldverlichting te verminderen anderzijds. We hebben voor de beide het maximum weerhouden, wat betekent dat KHCB kan rekenen op het mooie bedrag van 10.000 euro. Op die manier dragen onze sportverenigingen ook bij tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Stad. Tegen 2030 willen we de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge halveren. KHCB is bovendien met zowat 700 leden één van de grootste sportverenigingen in Brugge. Deze subsidie komt dus heel wat sportievelingen ten goede. Verder zijn ook investeringstoelages voorzien voor TC Azalea, TC Sint-Michiels, KRB, RFC Lissewege, Petanqueclub Gulden Kamer, Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog, Avanti Brugge, voetbalvereniging Zeehaven Zeebrugge, KSK Steenbrugge en De Vrije Archiers.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.