Home > De Markt van Torhout zal er de komende jaren totaal anders uitzien. Grote werken op komst

De Markt van Torhout zal er de komende jaren totaal anders uitzien. Grote werken op komst

Geschreven op 13 februari 2019 om 18:15 door Mario De Wilde

Eénrichting op de Markt van de Burg naar de Zuidstraat blijkt na een verkeersstudie een haalbare kaart. Na de tellingen in de stadskern en het simuleren van de verschillende mogelijkheden ligt er nu een plan op tafel. Op basis daarvan kunnen nu meer gedetailleerde ontwerpen uitgewerkt worden. Dat werd vandaag beslist.

Van inspraak tot Masterplan
Het lokaal bestuur ging niet over één nacht ijs. De voorbije drie jaar gaven bewoners en belangengroepen aan wat voor hen de noden en uitdagingen waren voor de Torhoutse stadskern. Meer beleving op de Markt, meer groen, zitbanken, plaats om te ontmoeten, te vertoeven, meer plaats voor wandelaars en fietsers, met goede bereikbaarheid voor de auto, die echter ’te gast’ is in het centrum. Met die insteken ging het internationale ontwerpteam – een samenwerking tussen LOLA (Rotterdam), LIST (Parijs) en Sweco (Brussel) – aan de slag. In juni 2018 stelden ze het Masterplan aan de inwoners van Torhout voor, een toekomstvisie voor de Torhoutse binnenstad. Alle inwoners van Torhout kregen eind juni een folder met de voorstelling van het Masterplan in de bus. Daarin werden de ambities, de 7 verborgen tuinen, een concept van de Markt en de richtlijnen voor beeldkwaliteit van de architectuur voorgesteld. Ook mobiliteit en parkeren kwamen aan bod. Binnen het lokaal bestuur waakte een werkgroep over het proces en nam de stuurgroep met alle politieke partijen van de gemeenteraad stap voor stap mee alle beslissingen.

Principes voor mobiliteit
Voor de mobiliteit vertrekken we vanuit het STOP-principe: eerst Stappers (voetgangers), dan Trappers (fietsers), daarna Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens. We willen met andere woorden een stadscentrum meer op maat van de zwakke weggebruiker, waar de auto als gast niettemin welkom is. Dat betekent bredere voetpaden en meer plaats voor de fietser. Bewoners en bezoekers moeten elke plek en vooral de handels- en horecazaken goed kunnen bereiken en in de buurt kunnen parkeren. Het doorgaand verkeer wordt echter ontmoedigd.

Markt
De herinrichting van de Markt is daarbij van cruciaal belang. Met eenrichtingsverkeer op de Markt en het deels verplaatsen van parkeerplaatsen in de nabije omgeving (op wandelafstand), brengen we de plaats die de auto inneemt van 60% naar 29%. Meer ruimte dus voor fietsers en voetgangers, voor terrassen en evenementen, voor groen, zitplaatsen en water (een fontein). Zo krijgt de Markt ruimte om een kwaliteitsvolle, gezellige verblijfplaats te worden voor de Torhoutenaar en de bezoeker. Parkeren zal deels langs de eenrichtingsstraat op de Markt mogelijk zijn of in de onmiddellijke omgeving. We zorgen voor voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor kortparkeren, voor handel, voor de horeca en ook voor de bewoners.

Verkeersstudie
Met het idee van een eenrichtingsstraat van de Burg naar de Zuidstraat, ging het verkeersstudiebureau verder aan de slag. Opmerkingen en bedenkingen van burgers tijdens het participatiemoment werden meegenomen en verwerkt. Al moeten we toegeven… hoe meer mensen, hoe meer meningen… De verkeersstudie verwerkte de tellingen tot een verkeersmodel en verschillende mogelijkheden van eenrichting werden op tafel gelegd. Ook het afsluiten van de Markt en het omdraaien van de eenrichting werd gesimuleerd. Circulatie werkt net als de wet van communicerende vaten, wat je op punt A verandert, heeft gevolgen voor punt B. De haalbare scenario’s werden steeds verfijnd en opnieuw gesimuleerd. Vandaag ligt een scenario op tafel met een logische, eenvormige en vooral veilige circulatie in de binnenstad. Het voorstel werd besproken in de verkeerscommissie, de werkgroep, en de stuurgroep met vertegenwoordiging van alle politieke partijen. De keuze van eenrichting van de Burg naar de Zuidstraat kunnen we nu omzetten in een definitief ontwerp.

Eenrichtingsstraten
De gekozen circulatie gaat van noord naar zuid over de Markt. 6 straten krijgen eenrichtingsverkeer voor auto’s: de Zwanestraat, Markt, Zuidstraat, het eerste deel van de Rijselstraat tussen Zuidstraat en Kortemarkstraat, de Stationsstraat en een deel van de Hofstraat. Fietsers kunnen overal in beide richtingen fietsen. In de eenrichtingsstraten straten komt ruimte vrij voor ruime toegankelijke voetpaden, een afzonderlijke rijstrook voor fietsers in tegenrichting, groen en parkeerplaatsen. Via dit plan krijgen de invalswegen naar de binnenstad het verkeer evenwichtig binnen. En wie Torhout bezoekt, wordt automatisch naar de parkeerplaatsen aan het station en de buurt van de Markt geleid.

Hoe gaat het verder?
De stadskernvernieuwing is vooral ook een verhaal van het vervangen van versleten rioleringen. Die moeten van laag naar hoog vernieuwd worden. Na de Gitsstraat en de Hertog Van Arenbergstraat, is het de beurt aan de Rijselstraat (Tinnenburgstraat tot Kortemarkstraat) en de Kortemarkstraat zelf. Via de Zuidstraat komen we ten slotte bij de Markt. De ontwerpers kunnen met de genomen beslissingen de concrete straten gaan ontwerpen. Voetgangers- en fietslijnen worden in een ontwerp geplaatst en we werken verder aan een parkeerbeleid dat met deze circulatie samengaat. Ook de rijroutes voor openbaar vervoer worden bekeken. Het eerstvolgende project situeert zich in de Kortemarkstraat en Rijselstraat vanaf de Tinnenburgstraat naar Zuidstraat. Eens deze plannen concreet, worden die opnieuw aan de lokale bewoners en de inwoners van Torhout voorgesteld. Dat staat gepland in de maart – april 2019.
Eind 2019 starten de nutswerken in de Rijselstraat en Kortemarkstraat. Met de gekende gegevens op vandaag zal de werf doorschuiven vanaf 2021 richting Markt. De exacte fasering van de werken wordt binnenkort uitgerold.

“We streven naar een vlot bereikbare Markt waar het aangenaam vertoeven is, voldoende parkeerplaatsen dichtbij ons centrum voor minder mobiele mensen en meer ruimte voor de voetganger, de fietser en groen in de straat. Mobiliteit en natuur laten we samensmelten tot een vlot en aangenaam circulatieplan. Het zijn heel ingrijpende werken die op ons allemaal afkomen. Deze mobiliteitskeuze is een belangrijke stap, gedragen door alle politieke partijen. Als lokaal bestuur moeten we vooral voor zorgen dat de werken vlot vooruitgaan. Hinder zal er onvermijdelijk zijn, maar we zijn het aan onze burgers, winkeliers en de Torhoutenaren in het bijzonder verplicht om deze werken goed en efficiënt aan te pakken.”, aldus Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.