Home > Camperparking Heernisse in Diksmuide wordt eerste proefproject van geautomatiseerd transport in Vlaanderen

Camperparking Heernisse in Diksmuide wordt eerste proefproject van geautomatiseerd transport in Vlaanderen

Geschreven op 27 maart 2019 om 11:05 door Mario De Wilde

Het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide besliste deze namiddag om de procedure voor de aanleg van een camperparking in de Heernisse stop te zetten. De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de IJzer, wil de locatie gebruiken om uitgedroogd slib over te dragen op schepen en via de IJzer naar Oostende te transporteren. Het gaat om een uniek proefproject. Het is immers het eerste volledig geautomatiseerd transport in Vlaanderen. Het stadsbestuur stemt hiermee in. De Vlaamse Waterweg nv maakte vorige week bekend dat ze op korte termijn 250.000 m³ gedroogd slib van de tijdelijke opslagplaats De Nieuwe Stede uit Merkem via de IJzer willen transporteren naar Oostende. Het uitgedroogd slib is afkomstig van natuurgebied De Blankaart en werd al geruime tijd gestockeerd in Merkem. Het overbrengen van het slib zal drie jaar in beslag nemen. Dit gebeurt telkens in periodes van een aantal maanden. Het slib wordt met vrachtwagens van Merkem naar Diksmuide gebracht en daar overgeladen in watertrucks die richting Antwerpen varen. De Vlaamse Waterweg nv ziet in de Heernisse een ideale locatie hiervoor. Het stadsbestuur geeft de toestemming, waardoor het project van start kan gaan. Ook Brandweer Westhoek gaf zijn fiat.

Primeur voor Vlaanderen

Het proefproject is een primeur voor Vlaanderen want voor het eerst wordt gewerkt met een geautomatiseerd transport op het water. Dit betekent dat er géén schippers of personeel op de boten aanwezig zijn. Alles wordt vanop afstand geregeld. Deze manier van transport wordt begeleid door verschillende instituten en universiteiten en is ook betoelaagd door Europa. Met deze methode worden honderden vrachtwagens van de weg gehaald. Of het concurrentieel en dus voor herhaling vatbaar is, zal blijken na deze werken. De voorbereidende werken starten op in de maand mei.

Nog dit jaar proefprojecten met échte schepen

Een aantal maanden geleden moderniseerde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de scheepvaartregelgeving om onbemand varen mogelijk te maken in Vlaanderen. De nieuwe regels bieden rechtszekerheid en een duidelijk afgelijnd kader voor proefprojecten met echte schepen. Op basis hiervan startten De Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen en de KU Leuven een pilootproject op met een zelfvarend schaalmodel (4,6 meter) op de IJzer. Het project in Diksmuide wordt het eerste project met echte onbemande schepen.

Project camperparking on hold

Als bijkomende reden voor de opschorting van de aanleg van de camperparking wijst het stadsbestuur naar het kostenplaatje. De laagste ingediende offerte lag immers meer dan 40% boven de geraamde kostprijs. Het studiebureau, de aannemers en Westtoer, als subsidiërende overheid, worden vandaag ingelicht over deze beslissing.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.