Home > Buurtcomité Gevaerts lanceerde actie tegen ondoordachte plaatsing van windturbines in Beernem

Buurtcomité Gevaerts lanceerde actie tegen ondoordachte plaatsing van windturbines in Beernem

Geschreven op 6 mei 2019 om 08:23 door Mario De Wilde

Gisteren kwam in Beernem het inderhaast opgerichte burgerplatform H-eerlijk Beernem met een 100-tal bezorgde buurtbewoners samen naar aanleiding van de plots lopende aanvraag van 3 industriële windturbines in de historische wijk De Gevaerts. De buurtbewoners wijzen er op dat de windturbines dicht bij de huizen komen, waardoor omwonenden in een ruime straal heel wat hinder zullen ondervinden (verdragend laagfrequent geluid, dag en nacht geluidshinder, slagschaduw, veiligheids- en gezondheidrisicos, waardevermindering van de huizen, …). Bovendien stopt het niet bij deze ene aanvraag. Er zijn gevorderde plannen in de maak om op de as Sint-joris – Oostkamp (parallel aan de E40) verschillende windturbineparken neer te poten. Het burgerplatform roept daarom burgers uit de ruime regio op zich te organiseren en bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen.

Geen lange termijn visie
Een omwonende: “Opvallend vooral is dat W-kracht, de projectontwikkelaar, die de aanvraag ingediend heeft (en vervolgens de vergunde aanvragen verkoopt) op verschillende plaatsen in de regio windmolens probeert te plaatsen en dat er vanuit het beleid geen lange termijn visie is op de inplanting van windturbines. Omwonenden worden bovendien ook maar minimaal betrokken bij dergelijke aanvragen zodat er geen draagvlak is. We maken ons sterke zorgen om wat er ons boven het hoofd hangt. Zullen we nog kunnen slapen, wat met de gezondheid van mijn kinderen, en hun toekomst , kunnen we straks nog vogels spotten in het natuurgebied, komen de fouragerende vleermuizen nog tot bij ons, … Na het lezen van dit dossier voel ik mij geenszins gerustgesteld, het voelt aan als een willekeurig spelletje waarbij de buurt de speelbal is.” De bezorgdheid van de omwonenden blijkt niet uit de lucht gegrepen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voerde onderzoeken naar de impact van windturbines. In een recent rapport adviseert de WHO dat windturbines niet zo dicht bij bevolkte gebieden mogen geplaatst worden.
Aanvraag in Gevaerts-Zuid
Er zijn plannen om 3 windturbines te plaatsen in natuurgebied te Beernem, vlakbij de wijk de Gevaerts. Het gaat om industriele windturbines met een tiphoogte van 180 meter (dat is meer dan 5 keer de lokale Sint-Amanduskerk). Dit dossier heeft dus een impact die veel verder reikt dan de wijk De Gevaerts.
Overige aanvragen in Beernem
Momenteel zijn er 4 verschillende windprojecten in behandeling in Beernem, aangevraagd door diverse projectontwikkelaars. Ook in de nabije buurt van Oostkamp zijn er projecten lopende, waardoor de buurt het belangrijk vindt om de plaatsing van windmolens in zijn totaliteit te beoordelen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk burgers nu persoonlijk bezwaar indienen. Temeer omdat de wet zegt dat wie nu geen bezwaar indient, later geen rechten meer heeft. Het burgerplatform engageert zich om de mensen hierbij te helpen. Onder andere via facebook (H-eerlijk Beernem) en windmolensbeernem@telenet.be, en op de info-avond over gezondheidsrisico’s die doorgaat op donderdag 16/05/2019, om 20.00u in de Halvemaanstraat 8 te Beernem.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.