Home > Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke spetterend geopend met spuitende fonteinvijver

Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke spetterend geopend met spuitende fonteinvijver

Geschreven op 5 juli 2021 om 10:15 door Mario De Wilde

Afgelopen weekeinde werd de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke officieel geopend. Onder muzikale begeleiding van de For Freedom Pipes & Drums knipte burgemeester Piet De Groote op het Abraham Hansplein het lint door en wandelde het gemeentebestuur de vernieuwde Elizabetlaan in. Na de toespraken van schepen van Openbare Werken Philippe Vlietinck en burgemeester Piet De Groote werden de 26 spuitkoppen van de fonteinvijver feestelijk in werking gesteld.

Renovatie in 4 deelfasen
In september 2019 is de renovatie van de Elizabetlaan, het burgemeester Frans Desmidtplein en de Piers de Raveschootlaan gestart en na 4 deelfases uiteindelijk binnen de geplande timing afgewerkt. Het werk omvatte 3 werfzones: vooreerst de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan. Vervolgens het Burgemeester Frans Desmidtplein zelf en ten slotte de rotonde van de Pierslaan met de zijtakken naar de Elizabet- en Albertlaan. Aannemer Persyn schreef in voor een bedrag van 3.144.677,08 euro exclusief BTW.

Groene boulevard met comfortabele fietspaden
De Elizabetlaan is nu omgevormd tot een groene boulevard met voldoende exclusieve ruimte voor de fietsers conform ons Masterplan Fiets. Voor het Burgemeester Frans Desmidtplein werd een diversiteit aan materialen gebruikt om de beleving en de kwaliteit van deze belangrijke winkelas te versterken: kleiklinkers, natuursteen, blauwsteen en een rijweg in roodbruin asfalt geven de site een hoogstaande en rustgevende uitstraling.

Sfeervolle piazza met fonteinvijver
Daarnaast werd het plein ook definitief omgetoverd tot een sfeervolle piazza met comfortabele zitbanken, plantvakken en een fontein met speelse waterstralen. Zo werd op dit plein meer verpozingsruimte gecreëerd, een geslaagde upgrade in vergelijking met de banale zwarte asfaltvlakte van vroeger die enkel door auto’s en voor het plaatsen van afvalcontainers gebruikt werd.

Verkeerslichten met toeritdosering
Ook de nieuwe verkeerslichteninstallatie is speciaal uitgerust met toeritdosering zodat onze politie op afstand kan ingrijpen om meer of minder groen te geven aan bepaalde takken. Er zijn ook opstelstroken bijgekomen voor het fietsverkeer zodat fietsers zich op alle takken kunnen opstellen voor de auto’s. In de Elizabetlaan zijn volwaardige fietspaden bijgekomen, en is er een groene middenberm aangelegd.

Cruciaal knooppunt voor gescheiden rioleringsnet van Knokke
De grootste metamorfose bevindt zich enkele meters diep onder de grond waar grote rioolbuizen zijn aangebracht. Het Burgemeester Frans Desmidtplein is qua riolering het cruciale beginpunt van waaruit nu verder kan gewerkt worden aan de ontkoppeling van Knokke, naar boven toe, maar ook via de Zoutelaan richting Het Zoute. De zeer ingrijpende en complexe rioleringswerken op dit kruispunt zijn essentieel voor de verdere sanering en ontkoppeling van het volledige rioleringsstelsel in de deelgemeente Knokke.

Van Eeuwfeestplein naar Burgemeester Frans Desmidtplein
Het Burgemeester Frans Desmidtplein fungeert niet alleen als een van de belangrijkste verkeersaders van het stadscentrum van Knokke en als open belevings- en onthaastingsruimte voor de wandelaars en shoppers in de Lippenslaan, het speelt ook een belangrijke kunsthistorische rol in onze badplaats. Het plein werd samen met het gedeelte van de Elizabetlaan tussen de Lippens- en Albertlaan in 1909 aangelegd en heette aanvankelijk Eeuwfeestplein. In 1922 werd hier ter herinnering aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, een gedenkzuil opgericht naar een ontwerp van de jonge Antwerpse architect Léon Stynen en in samenwerking met de beeldhouwer Guillaume Dumont.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het Eeuwfeestplein omgedoopt tot het Burgemeester Frans Desmidtplein, ter nagedachtenis van de gelijknamige Knokse liberale burgemeester en volksvertegenwoordiger die als verzetsstrijder en politiek gevangene in 1944 in het concentratiekamp Buchenwald omkwam. De 4 bronzen beelden van soldaten met afgewend hoofd, in volledige uitrusting, met het geweer in rust en de loop naar boven vormen een sereen eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers. In tegenstelling tot de meeste oorlogsmonumenten in ons land refereert deze sculptuur niet naar actief oorlogsgeweld maar primeert veeleer het ingetogen funeraire aspect. Deze kunstzinnige gedenkzuil, sinds 2003 bij ministerieel besluit beschermd als monument, is dan ook de gepaste locatie voor de jaarlijkse Canadese herdenkings- en 11 novemberplechtigheden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.