Home > Bruggeling Jaron Peire (18) wint Julius Sabbepenning

Bruggeling Jaron Peire (18) wint Julius Sabbepenning

Geschreven op 17 november 2019 om 20:03 door Mario De Wilde

Elk jaar wordt op het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum een Sabbe-penning uitgereikt aan de leerling(e) die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde voor het vak Nederlands. Voor het schooljaar 2018-2019 is Jaron Peire de laureate. Jaron werd geboren op 5 augustus 2001 te Brugge. De laureaat is mondig, taalvaardig en kritisch denkend, bracht een originele presentatie voor een volle zaal (130 man) met als thema ‘Kritisch denken, een medicijn tegen fake news!’ Nadien volgde een pittige lezing door de gastspreker filosoof Johan Braeckman die inpikte op de uiteenzetting van de laureaat. Een boeiende avond voor leerlingen, leerkrachten, Willemsfondsers en vele sympathisanten.

Zijn schoolcurriculum:

Jaron Peire:
 2018-2019 Wetenschappen – wiskunde
 2017-2018 Wetenschappen – wiskunde
 2016-2017 Economie
 2015-2016 Economie

Jaron studeert handelsingenieur aan de Universiteit Gent. De inleiding en presentatie werd gebracht door de laureate ‘Kritisch denken, een medicijn tegen fake nieuws?’ Aansluitend was er een voordracht door de Vlaamse filosoof Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, oprichter van De Maakbare Mens en redactielid van ‘Wonder en is gheen Wonder’, het tijdschrift van SKEPP. Braeckman was van 2003 tot 2008 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Het mag geen toeval heten dat het Brugse Willemsfonds en de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum traditioneel samen een jaarlijkse activiteit organiseren. Beide Brugse verenigingen werden inderdaad door dezelfde man opgericht. Die man was Julius Sabbe, (Gent, 14 februari 1846 – Brugge, 3 juli 1910) . Toen Julius Sabbe uit Gent in Brugge verzeilde als leraar van het “Atheneetje”, kregen de leerlingen hooguit 1 lesuur Nederlands per week. Latijn nam 10 lesuren in beslag! Brugge telde in 1867 47 000 inwoners waarvan ongeveer 10 000 van de openbare onderstand leefden! Enkel de elite sprak de “Franse” bestuurstaal. Het hoeft geen verder betoog waarom de strijd voor het Nederlands zo belangrijk is geweest. Om de armoede te overwinnen was onderwijs nodig dat voor iedereen toegankelijk was en dus in de taal van de mensen werd gegeven. We hebben vandaag de indruk dat de strijd gestreden is. Mogen we daarom op onze lauweren rusten? Niets is blijvend verkregen! Komt het Nederlands binnen Europa niet in gevaar?
Wij, Willemsfonders, zullen blijven ijveren voor een correct en zuiver taalgebruik. We staan uiteraard open voor andere culturen, maar we beginnen bij onze cultuur. Onze Nederlandse taal vormt er de basis van. Als vrijheidslievende en verdraagzame mensen zullen we geen bezwaar hebben tegen het dialect als we rond de kroegtafel zitten te babbelen. De taal van onze zuiderburen is ons lief, want dit land bracht ons de gekoesterde begrippen “Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Als we internetten, kunnen we niet buiten het Engels, maar in het openbaar leven in ons land hanteren we onze taal, het Nederlands.
De prijs die het Brugse Willemsfonds geeft aan de meest verdienstelijke leerling in het vak Nederlands, is eerder symbolisch. De penning, ontworpen door Ernest Callebout, moet als blijk van erkentelijkheid worden beschouwd voor de inspanningen die werden geleverd. In 1877 reeds werd door het Willemsfonds een prijs toegekend onder de vorm van een boekenpakket. Het betreft hier wel degelijk een zeer oude traditie.

Levensloop
Braeckman studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en menselijke ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië – Santa Barbara. In 1997 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent op het proefschrift De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie. Zijn promotor was professor Etienne Vermeersch. Vanaf 1998 is hij als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap, Universiteit Gent. Zijn vakgebied is de wijsgerige antropologie. In 2001 verscheen zijn boek Darwins moordbekentenis. De ontwikkeling in het denken van Charles Darwin. Behalve artikelen in vakbladen publiceerde hij, als auteur, co-auteur en editor, ook boeken over bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie en culturele aspecten van de wetenschappen. In 2003 werd hij door het bestuur van de Nederlandse humanistische stichting Socrates voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de ‘Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen vanuit humanistisch perspectief’ bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.
Braeckman is tevens voorzitter van De Maakbare Mens, een humanistische organisatie die het publiek kritisch en correct wil informeren over medische en biotechnologische ontwikkelingen, en die onder meer lezingen en debatten organiseert om de maatschappelijke en ethische discussies rondom deze ontwikkelingen te stimuleren. Hij neemt eveneens het voorzitterschap waar van het Fonds Lucien de Coninck, een vereniging die zich inspant om, in de geest van wijlen professor Lucien de Coninck, bioloog en humanist, hoogstaand wetenschappelijk en wijsgerig onderzoek te stimuleren binnen de levenswetenschappen. Verder is hij redactielid van Wonder en is gheen wonder.

Op de foto : van links naar rechts: Katelijne Weyts, achterachterkleinkind Julius Sabbe, Dicky Antoine, leraar Nederlands, Jaron Peire, laureaat, Freddy Saeys, voorzitter vriendenkring KA Brugge, Katrien Dotselaere, voorzitter Willemsfonds Brugge, Dick Lierman, leraar Nederlands KA Brugge, Kristin Froyman, directeur KA Brugge en Johan Braeckman, gastspreker

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.