Home > Brugge wordt eerste Compassionate City van België

Brugge wordt eerste Compassionate City van België

Geschreven op 30 september 2020 om 15:08 door Mario De Wilde

Vanochtend werd in bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis ‘Compassionate Brugge’ gelanceerd. Het project gaat inwoners verbinden en versterken bij ervaringen van verlies en rouw. Daarmee scoort Brugge meteen een primeur: het wordt de eerste Compassionate City van ons land.

Schepen Pablo Annys: “Ik ben bijzonder verheugd dat we Compassionate Brugge vanaf nu vorm geven. Als stad reiken we de hand aan mensen die geconfronteerd worden met verlies, overlijden, verdriet, rouw, ernstige ziekte en langdurige mantelzorg. We zorgen ervoor dat de thema’s erkend, herkend en bespreekbaar worden gemaakt. Zo willen we de negatieve sociale, psychologische en medische gevolgen van dat verlies en verdriet verminderen. Het gebeurt binnen een sterk verbindend netwerk van burgers en actoren uit tal van sectoren, zoals welzijn en cultuur.”

Compassionate Brugge zet naast aandacht voor verlies en rouw dus bovenal in op een breed netwerk. Dat moet Bruggelingen spreekwoordelijk ‘dragen’ in moeilijkere periodes, waar het levenseinde vaak deel van uitmaakt. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met ondernemingen, scholen en zelfs de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

Professor Luc Deliens (VUB/UGent): “Om van “Compassionate Brugge” een succesverhaal te maken, is de inzet van velen nodig: inwoners, buurten en betrokken verenigingen, scholen en organisaties. In een snel evoluerende maatschappij met een sterke professionele gezondheidszorg wordt sterven vooral als een medisch gebeuren benaderd. Maar eigenlijk is dat sterven in de eerste plaats een ‘sociaal gebeuren’, met een medische of verpleegkundige component erin verweven. Cijfers uit ziekenhuizen bevestigen dat. Slechts minder dan 8% van de verblijfsduur in het ziekenhuis, staat er aan het bed van een patiënt een arts of een verpleegkundige. De rest van de zorg, ook voor wie terminaal ziek is, ligt in handen van mantelzorgers, vrienden en familie. Het is goed dat Brugge als compassionate city een voortrekkersrol gaat spelen en hun emoties, inzet en betrokkenheid valideert.”

Die vrienden, familie en buurtbewoners worden in zekere zin de sleutelfiguren binnen Compassionate Brugge. De stad koos deelgemeente Sint-Kruis als proeflocatie uit, om een bevragingen over verlieservaringen en rouw in de buurt te starten.

Schepen Martine Matthys: “Samen met de engagementsverklaring, laten we daarom in bibliotheek De Zorge een ideeënbox achter. Zo krijgt iedereen in de buurt ‘coronaproof’ de kans om input te geven en mee te denken over hoe Compassionate Brugge er in de buurt kan gaan uitzien.”
Burgemeester Dirk De fauw: “Wij roepen daarnaast iedereen op om de bevraging gelinkt aan Compassionate Brugge in te vullen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van hoe Bruggelingen deze thema’s ervaren. Met hun antwoorden en ervaringen kunnen we gericht aan de slag. Inwoners van onze stad kunnen ook de engagementsverklaring op onze website onderschrijven. He is een engagement om samen acties te ondernemen en van Compassionate Brugge een realiteit te maken. De vele vrijwillige én professionele handen die samen bijdragen met grote en kleine initiatieven, zijn de meest waardevolle stap richting de eerste échte Compassionate City van dit land.”

De ‘fysieke’ engagementsverklaring werd op 30 september alvast ondertekend door Stad Brugge, OCMW Brugge en alle partners: VUB, UGent, Huis van de Mens, palliatief dagcentrum Het Heidehuis, vzw Leif, Howest, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorgcafé De Mantelfluisteraar en het Gezondheidsfonds CM Brugge. De ondertekende verklaring krijgt een ereplaats aan de ingang van bibliotheek De Zorge

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.