Home > Brugge verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Brugge verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Geschreven op 12 januari 2022 om 13:42 door Mario De Wilde

Sinds 1 januari 2022 moeten verhuurders van huurwoningen ouder dan twintig jaar een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest wordt verplicht vanaf de start van het huurcontract. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “We willen dat het overal in Brugge aangenaam wonen is. Dat moet een basisvoorwaarde zijn voor zowel jong als oud.

31,4% van de inwoners van Brugge huurt een woning op de private of sociale huurmarkt.

“Door het conformiteitsattest te verplichten, kunnen we ervoor zorgen dat huurwoningen ouder dan twintig jaar de minimumnormen halen op het vlak van veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort. We willen een kwaliteitsinjectie en een kwaliteitsgarantie geven aan de Brugse huurmarkt”, zegt Demon. Het verplicht maken van het conformiteitsattest helpt de meest schrijnende toestanden voorkomen en biedt enige vorm van bescherming voor de huurder. Anderzijds en tegelijkertijd is dit attest ook voor verhuurders zeer interessant, omdat het aangeeft dat de woning in orde was voor ze verhuurd werd. Conformiteitsattesten zijn dus een win-win voor beide partijen. Zo willen we kwalitatief en menswaardig wonen in Brugge verzekeren voor iedereen.

Huurwoningen vertonen soms gebreken. Deze zijn vaak gemakkelijk te verhelpen. De verhuurder kan de woning eerst zelf toetsen aan de kwaliteitsnormen door middel van checklists die te vinden zijn op www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen. Zo kunnen eventuele gebreken in kaart worden gebracht en voorafgaand aan de woningcontrole aangepakt worden. De vijf meest voorkomende gebreken zijn ontbreken van rookmelders (een verplichting sinds 01/01/20), te lage borstweringen aan de ramen, geen of gebrekkige verluchting in een ruimte met gaskachel of -ketel, wasmachines die zich te dicht bij een bad of douche bevinden en stopcontacten met een niet-aangesloten aardingspen.

“De controle van de woning zal gebeuren door 5, nieuw in dienst genomen, woningcontroleurs. Zij zullen nagaan of de woning voldoet aan de voorgestelde kwaliteitsnormen en zullen wijzen op de eventuele gebreken”, vertelt Demon. Een woningcontrole duurt, afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal vastgestelde gebreken gemiddeld één uur. De kostprijs bedraagt 90,00 euro. Na het onderzoek kunnen ze, indien gewenst, de verhuurder doorverwijzen naar het woon- of energieloket voor bijkomende adviezen rond renovatiepremies of een gratis renovatiescan.

De verhuurder kan het onderzoek gemakkelijk aanvragen via de website van stad Brugge.

“Met de kwaliteitscontrole willen we niet alleen een kwaliteitsgarantie, we willen ook een dienstverlening aanbieden.
Met de stedelijke opknappremie ondersteunen we bovendien de renovatie van alle woningen waarop de verplichting van het conformiteitsattest van toepassing is”, aldus Demon.

Meer info
www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

Voor verdere inlichtingen in verband met het conformiteitsattest voor huurwoningen kan men terecht op het telefoonnummer 050 32 44 67 of op het e-mailadres conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.