Home > Brugge verleent vergunning voor nieuwbouw Sint-Andreas school

Brugge verleent vergunning voor nieuwbouw Sint-Andreas school

Geschreven op 15 maart 2021 om 17:09 door Mario De Wilde

Het college van burgemeester en schepenen van Brugge verleende vandaag de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe school voor Sint-Andreas, die momenteel gehuisvest is in de Garenmarkt. De school verhuist naar een nieuwe schoolsite in de Jakobinessenstraat. Hiervoor worden de gebouwen van het voormalige KTA gesloopt en de beschermde panden op de hoek met de Nieuwe Gentweg gerestaureerd.

Op de site van het K.T.A. bevindt zich het voormalige passantenhuis Nazareth met een kapel uit de 14-15de eeuw. In de 16de eeuw was er een uitbreiding toen de site omgevormd werd tot Magdalenagasthuis. “Deze beschermde monumenten werden na jarenlange verwaarlozing door Stad Brugge in eigendom genomen en zullen worden gerestaureerd en in erfpacht gegeven aan de school”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. “De omgevingsvergunning hiervoor werd verleend en er werd een premiedossier ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed.”

In de Jakobinessenstraat wordt een deel van de omheiningsmuur met ingangspoort gesloopt, net als alle twintigste-eeuwse klaslokalen. Het volledige behoud van de historische muur is omwille van mobiliteit, verkeerstechnische eisen, sociale controle, in- en uitgang voor honderden fietsende leerlingen… niet mogelijk. Er werd daarom gezocht naar een compromis waarbij de oudste en meest waardevolle delen van de muur behouden blijven. Deze zullen ook zorgvuldig gerestaureerd worden.
Een hoogspanningscabine moet behouden blijven en wordt geïntegreerd in het nieuwe project. Er is gebruiksrecht verkregen op een stuk grond (het zgn. tennisveld) van de Regie der Gebouwen. Dit stuk terrein is dan ook meegenomen in het project.

“Op deze bescheiden oppervlakte wordt dus een school voor 700 leerlingen (kleuter, lager, middelbaar) gepland en een sportzaal met gedeeld gebruik, zowel voor de school als voor extern gebruik door de Bruggeling. In heel het concept gaat ook aandacht naar groen en naar contact en dialoog met de buurt. De school wil breed werken en buurtgerelateerd zijn”, zegt schepen Franky Demon.

De omvang van het programma en het smalle, lange perceel maakten het ontwerpproces niet eenvoudig. Er werd in het traject gezocht naar een evenwicht tussen de nieuwe functie en het behoud van de historische muur aan de kant van de Oude Gentweg, alsook de herbestemming van de beschermde gebouwen aan de Nieuwe Gentweg.

Op het perceel komen school en sport samen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarom moet op diverse uren gebruik kunnen gemaakt worden van deze gebouwen. Om dit project te realiseren, moet het budget nauwlettend in het oog worden gehouden. Er wordt 250m² meer gebouwd dan wat gesubsidieerd wordt, toch blijft deze oppervlakte het minimum voor de school. Om ruimte te winnen, zijn er onder andere buitenruimtes op een aantal daken en wordt er creatief omgesprongen met ruimte. Zo zijn gangen bijvoorbeeld ook bruikbaar bij de klassen via verschuifbare wanden.

De gebouwen zijn hoofdzakelijk twee, en deels drie bouwlagen hoog en volgen de nokhoogte van de overzijde van de Jakobinessenstraat. De nieuwe sporthal komt aan de zijde van de Oude Gentweg achter de historische muur.

In de historische gebouwen komen ruimtes voor breed gebruik, die toegankelijk zullen zijn via de Nieuwe Gentweg, maar intern ook verbonden worden met de school. Een deel van het restaurant wordt in de voormalige kapel voorzien. “Die laatste ruimte zal ook voor lezingen en heel kleinschalige concerten kunnen worden gebruikt”, geeft schepen Franky Demon aan.

Langs de Jakobinessenstraat worden hagen en enkele bomen voorzien. De straat zal een groen karakter krijgen wat vandaag helemaal niet het geval is. Het is een schoolgebouw zonder grenzen, waarbij alle functies aan elkaar hangen en verweven zijn. De gebouwen worden wat naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn zodat aan deze zijde ook een groene zone naast het voetpad kan voorzien worden. Er wordt afgestapt van het huidige schuin parkeren om voldoende ruimte te kunnen creëren voor het voetpad en voor een veilige schoolomgeving.

Voor de materialen liet de architect zich inspireren door de architectuur van de overkant van de Jakobinessenstraat. Er wordt onder andere horizontaal en verticaal metselwerk gebruikt, reliëf, lijsten, specifiek houten schrijnwerk etc.

Schepen Franky Demon: “Het dossier is een samenwerking tussen verschillende diensten en partijen, door het brede gebruik van een aantal van de ruimtes zal het project ook voor de Bruggeling een grote meerwaarde zijn. De site zal een thuis bieden aan circa 700 leerlingen, hiermee wordt de schoolfunctie opnieuw leven ingeblazen en krijgt ook het waardevolle erfgoed een nieuwe invulling. De samenwerking tussen de Stad en de school is een mooi voorbeeld hoe stedelijke functies verweven kunnen worden en hoe ze ook een meerwaarde kunnen vormen voor de omgeving”.

Burgemeester Dirk De fauw: “Bij de heraanleg van de Jakobinessenstraat moeten een aantal parkeerplaatsen op het openbaar domein verdwijnen. Dit zijn plaatsen die door de omwonenden gebruikt konden worden. De Stad ontving hierover een aantal opmerkingen. Om hieraan tegemoet te komen, stellen we 15 parkeerplaatsen in het aanpalende Jakobinessenpark ter beschikking voor de omwonenden. Dit is een goede zaak voor de buurt.”

“Vorige week was er wat commotie over de mogelijke voorlopige huisvesting van de leerlingen van het Sint-Andreasinstituut naar aanleiding van de bouw van de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK. We kunnen meegeven dat we achter de schermen concrete voorstellen aan het uitwerken zijn. We werken volop mee aan een oplossing zodat elk project op een correcte manier, conform de gemaakte afspraken, vooruit kan”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.