Home > Brugge krijgt er een nieuwe partij bij: VOOR Brugge met Mercedes Van Volcem als lijsttrekker

Brugge krijgt er een nieuwe partij bij: VOOR Brugge met Mercedes Van Volcem als lijsttrekker

Geschreven op 17 maart 2023 om 21:42 door Mario De Wilde

Gisteren kreeg Mercedes Van Volcem, Schepen van stad Brugge met als bevoegdheden Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen en Vlaams Parlementslid, het fiat om in 2024 met een stadslijst naar de kiezer te trekken. Ze doet dit onder meer met Jasper Pillen, federaal volksvertegenwoordiger en Schepen van Burgerzaken en Onderwijs van stad Brugge, die op plaats twee staat. “We zijn een heel complementair duo,” stelt Van Volcem. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat we samen VOOR BRUGGE gaan. En ja, VOOR BRUGGE is de naam waarmee wij naar de kiezer trekken.” Al in februari keurde de fractie het voorstel omtrent de naam van de stadslijst goed, alsook het voorstel om Mercedes Van Volcem op plaats 1 te zetten en Jasper Pillen op plaats 2. Op 17 maart werd dit goedgekeurd door het lokaal bestuur.

De keuze voor een stadslijst VOOR BRUGGE:

De partijbelangen worden ondergeschikt gemaakt aan de Brugse noden. VOOR BRUGGE wordt een platform ten dienste van heel Brugge en alle Bruggelingen: van Zeebrugge tot Ver-Assebroek. VOOR BRUGGE maakt het mogelijk om onafhankelijke Bruggelingen aan te trekken. Zij engageren zich alleen voor de stad, niet voor de Wetstraat.
We willen de Bruggelingen politiek verenigen, de krachten bundelen ver voorbij de klassieke politieke tegenstellingen en het hokjesdenken. Het werk in Brugge is nog lang niet af. Brugge is een goede en financieel gezonde stad om in te leven, maar we zullen voor grote uitdagingen komen te staan. We willen met onze stad vooroplopen, het verschil maken voor zijn bewoners en bezoekers en bakens verzetten.
Bij het nieuwe elan in Brugge komt ook een grote verantwoordelijkheid kijken. In een wereld vol veranderingen is VOOR BRUGGE een ambitieus project dat ervoor zorgt dat iedereen mee is.

De stadslijst VOOR BRUGGE is opgebouwd rond drie thema’s

Brugge Bloeit

“We hebben de ambitie om van Brugge de beste plaats te maken om te wonen, werken, leven en oud te worden. We investeren daarom in elke deelgemeente, waarbij elke straat en wijk telt. Om dit waar te maken, voorzien we een buurtbudget en inspraakvergaderingen. Een bloeiend Brugge als stad die investeert in een kwalitatieve omgeving en blijft vernieuwen. Daarom willen wij verder investeren in bloemen, bomen, parken, pleinen, bossen, natuur en straatmeubilair. Investeren in het openbaar domein: vernieuwen van voetpaden, fietspaden, wegen: we willen verder inzetten op groene straten en tuinstraten in plaats van grijze en harde straten. De ondertussen alom gekende en sterk geapprecieerde groene stoelen en picknickbanken zijn symbolen van een warme en positieve stad waar mensen kunnen genieten en samenkomen. Het zijn symbolen die aantonen dat we geloven in mensen. We hebben de ambitie om van Brugge de meest gezonde en groene stad van Vlaanderen te maken. Brugge kan maar bloeien als ze investeert in proper water, droogte bestrijdt en hevige regenvallen aankan. Een bloeiende stad betekent ook je elke dag inzetten voor een aangename, verkeersveilige en nette stad. Een nette stad vergt inspanningen. Zowel van de stad maar ook van de gebruiker. Een bloeiende stad is een stad waar mensen kunnen openbloeien. Dat betekent dat iedereen telt en zichzelf kan zijn. Niet je afkomst telt, wel je toekomst.”

Brugge Groeit

Brugge is een duurzame en ondernemende stad. We willen mensen enthousiasmeren als ze een nieuwe zaak starten en ruimte vrijmaken zodat ze kunnen groeien. Brugge groeit ! Dat willen we en daar gaan we voor. Een groeiend Brugge betekent ook een groen, kwalitatief en autoluw winkelgebied met een grote variëteit aan horeca en heel veel aandacht voor lokale producten. We beseffen dat groeien ook betekent dat mensen ruimte nodig hebben. Ruimte is een schaars goed, maar als we jongeren in de stad willen houden, die hier werken en wonen, dan hebben we daarvoor plek nodig. De haven is een belangrijke motor van vooruitgang, maar echte groei gaat hand in hand met respect voor de natuur en de omliggende dorpen. Een haven die groeit, laat ook haar omgeving kwalitatief meegroeien. Brugge is een stad met vele bezoekers. Deze aantallen economisch belangrijke bezoekers vragen een doordacht beleid waarbij toerisme en leefbaarheid van de Bruggelingen samengaan. Alleen zo kan de stad kwalitatief groeien. Groei en leefbaarheid moeten in balans zijn. Brugge groeit ook in de regio en neemt haar rol op als centrumstad. We maken een plan om de gehele regio Brugge te versterken. Brugge kan ook maar groeien als ze voldoende jonge mensen telt. De stad heeft nood aan jonge bewoners, gezinnen en veel arbeidskrachten. Enkel zo kan de stad groeien en de nodige zorg verlenen en onderwijs aanbieden. Brugge is een onderwijsstad vol kansen die onze jeugd doet groeien. Iedereen telt mee en iedereen krijgt hier kansen. Brugge is een stad waar zorg zeer hoog op de agenda staat. We fuseren de ziekenhuizen en maken plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. We zetten in op een klantgerichte administratie. We realiseren een huis voor de Bruggeling in een van de mooiste gebouwen van de stad, het Minnewater. Brugge is een stad van en voor iedereen. Wie niet mee kan of beperkingen heeft, laten we niet vallen. Een stad die groeit, laat iedereen groeien. Een groeiende stad, waar armoedecijfers niet groeien. Brugge laat individuen en verenigingen groeien. Subsidies zijn altijd doelgericht.”

“Groeien kan je enkel als je slim investeert en kosten beheerst. We denken ook aan toekomstige generaties. Groei betekent ook dat we luisteren en draagvlak creëren. We willen niet leven in conflict, maar informeren en zetten inspraak hoog op de agenda. Ook de stadslijst zal een prioriteitenlijst opmaken na een bevraging van de Bruggeling en deze ook laten uitrekenen en uittekenen. Groeien betekent ook durven keuzes maken en keuzes maken vergt moed alsook het verdedigen van je standpunten.”

Brugge Boeit

“We zetten in op vrije tijd : sport, cultuur, toerisme, jeugd en evenementen staan hoog op de agenda. Brugge is een stad met 120000 inwoners en vele bezoekers. We willen dat Brugge Boeit. We willen dat mensen zich kunnen ontplooien, zich amuseren, zich geestelijk verrijken en kunnen genieten. Een stad waar er veel te beleven valt voor jong en oud. Het is een stad met een rijke geschiedenis die een culturele toekomst verdient. Een stad waar cultuur hoog op de agenda staat. Een stad met kwalitatieve musea, een museum kwartier van het Oud Sint-Jan naar het nieuwe Brusk. Een stad waar muziek en festivals thuis zijn. Een stad waar muziek kan worden aangeleerd en beoefend. Een stad met vele groepjes, dj’s, fuiven. Een stad waar je je kan ontspannen en ook naar muziek gaat luisteren. Waar schrijvers, kunstenaars en artiesten zich thuis voelen. Vrije tijd is voor vele mensen ook sporten. Naar sport gaan kijken en sport beoefenen. Voor jong en oud. Brugge is een echte sportstad van jeugd tot eerste klasse. We willen dat de jeugd het hier boeiend vindt, maar ook de senioren laten we niet achterwege. Daarom willen we met VOOR BRUGGE inzetten op vrije tijd. Iedereen op de lijst onderschrijft het stadsproject VOOR BRUGGE. Dit najaar zullen we de Bruggelingen bevragen en al hun prioriteiten oplijsten. Samen met de kandidaten voor de stadslijst en ambassadeurs VOOR BRUGGE zullen we concrete acties voor het Brugge van morgen bundelen. Het is de bedoeling om per deelgemeente 10 prioriteiten in het programma op te nemen. We doen dit niet zomaar en zonder verantwoordelijkheidszin. Daarom zullen wij de verzuchtingen en prioriteiten van de Bruggelingen ook voorafgaand becijferen. Ook in Brugge voelen veel burgers zich niet thuis bij een traditionele partij. Met dit stadsproject kiezen we duidelijk VOOR BRUGGE, en gooien we de deuren wijd open voor iedereen die zich wil inzetten voor Brugge. Dit is geen antipolitiek of een project tegen, maar een positief verhaal VOOR BRUGGE.”

“Het is een nieuwe start, waaraan ik met een groot hart begin,” zegt Van Volcem “Nu ik vijftig ben, wil ik meer dan ooit ambitieus ijveren voor de zaken waar ik nog in geloof. Dit is het begin van een beweging die de tijdsgeest omvat. VOOR BRUGGE wil jarenlange ervaring koppelen aan nieuwe inzichten, positieve vibes en het creëren van kansen.” “Samen met Mercedes werk ik al jaren voor Brugge. Positiviteit is wat ons beiden kenmerkt. Met dit project voor onze stad gaan we dit verder uitdragen, samen met tal van stadgenoten met een groot engagement voor onze stad en voor de buurt waarin ze wonen” zegt Pillen.

Iedereen die enthousiast wil meewerken kan mailen naar: info@voorbrugge.be . U zal ons ook kunnen volgen op voorbrugge.be, Facebook en Instagram. Dit is een nieuwe start, je hoort nog van ons !

1 reactie

Roland Rotsaert
Geschreven op 2023-03-19 08:28:33
Een van mijn voornaamste uitsluitingscriteria is cumul: je bent ofwel schepen, ofwel parlementslid. Het staat niet uitdrukkelijk in de tekst, maar je kan het voorspellen: de twee topkandidaten hebben de ambitie om de twee samen te doen: schepen (of burgemeester) zijn in Brugge, en eens per week eventjes naar Brussel gaan om parlementaire vragen te stellen en wetten goed te keuren die achteraf met haken en ogen aaneen blijken te hangen. De discussie is dus eigenlijk al gedaan, maar toch nog een zinnetje dat mij opviel: "We fuseren de ziekenhuizen en maken plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen." Zitten de Bruggelingen daarop te wachten? Ik in elk geval niet. De voorbije jaren heb ik nogal wat tijd doorgebracht in de Brugse ziekenhuizen (gelukkig meestal niet als patiënt) en uit wat ik daar gezien en meegemaakt heb kan ik alleen maar concluderen dat beide zienhuizen beter eerst hun interne werking op punt zouden stellen.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.