Home > Brugge ‘knipt’ vrijdag Sparrenstraat en Doornstraat voor proefproject van 3 maand

Brugge ‘knipt’ vrijdag Sparrenstraat en Doornstraat voor proefproject van 3 maand

Geschreven op 10 augustus 2020 om 09:12 door Mario De Wilde

Stad Brugge start een proefproject waarbij de Sparrenstraat (Assebroek) en de Doornstraat (Sint-Andries) geknipt worden voor gemotoriseerd verkeer. Bromfietsers, voetgangers en fietsers kunnen wel nog door. De tijdelijke knips worden gerealiseerd voor een periode van drie maanden, van vrijdag 14 augustus tot vrijdag 13 november.

PROEFPROJECT KNIP SPARRENSTRAAT

Burgemeester Dirk De fauw: “Vorig jaar kreeg de Stad verschillende meldingen over voertuigen die met een hoge snelheid door de Sparrenstraat in Assebroek reden. Een verkeerson­derzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie leerde dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan. Hetzelfde onderzoek wees uit dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt. Uit een bewonersbevraging bleek dat de buurtbewo­ners voor de invoering van een knip zijn. Daarom be­slisten we om de Sparrenstraat ter hoog­te van de Astridlaan te knippen voor het gemotoriseerd verkeer. De Sparrenstraat inrijden zal enkel kunnen langs de Engelendalelaan of de Lorreinendreef.”

PROEFPROJECT KNIP DOORNSTRAAT

“We kregen diverse meldingen over de leefbaarheid in de omgeving van het kruispunt Doornstraat – Zeeweg”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Bewoners wezen op de problemen van te hoge snelheid en sluipverkeer. De dienst Mobiliteit startte daarom samen met de lokale politie een verkeersonderzoek waaruit bleek dat er objectief geen snelheidsprobleem is. Er is echter wel sprake van sluipverkeer. De Doornstraat is een belangrijke fietsas voor het woon-werk en woon-school-verkeer tussen Jabbeke/Varsenare en Brugge. Samen met het stadsbestuur van Jabbeke beslisten we om deze fietsinfrastructuur te optimaliseren. De fietssuggestiestrook werd vervolledigd en vernieuwd en er werden fietspictogrammen op de rijweg aangebracht. Uit een bewonersbevraging bleek ook dat er een groot draagvlak was voor een proefproject waarbij de Doornstraat geknipt wordt.” De filter in de Doornstraat zal uitzonderlijk worden opengesteld bij voetbalmatchen van Club Brugge en Cercle Brugge om een vlot verkeersverloop te garanderen.

Evaluatie

Zowel de knip in de Sparrestraat als in de Doornstraat zullen uitgebreid geëvalueerd worden met verschillende verkeerstellingen en een bewonersbevraging. Hierbij zal ook het verkeer in de naburige straten gemonitord worden. Het stadsbestuur wil immers vermijden dat de problematiek van het sluipverkeer zich verplaatst. Op basis van die evaluatie zal dan beslist worden of de knip al dan niet permanent wordt ingevoerd.

 

 

1 reactie

Wim Deplae, Assebroek
Geschreven op 2020-08-12 11:29:49
Controversiële knip in de Sparrenstraat: over geprivilegieerde straten en Brugse verkeers-riolen Op 14 augustus start er in Assebroek een proefproject waarbij de Sparrenstraat een zogenaamde knip krijgt en zodoende een doodlopende straat wordt. De gemeente voert deze ingreep uit na klachten over overdreven snelheid en sluipverkeer in deze straat. Een groep buurtbewoners heeft bedenkingen over het project en trekken aan de alarmbel. Initiatiefnemer Wim legt uit: dit project is niet zonder controverse en vormt een gevaarlijk precedent voor de Bruggeling. Zo werd er geen enkele rekening gehouden met de impact op de rest van de buurt, en de voorafgaande studie hangt met haken en ogen aaneen. Door de vorm van het stratenplan, wordt het sluipverkeer nu volledig doorgegeven aan een stuk van de Engelendalelaan, daar waar het vroeger nog ongeveer 50/50 verdeeld werd onder onze straat en de Sparrenstraat. Dat het sluipverkeer nu gewoon langs een ander zijn deur passeert, is blijkbaar geen probleem voor het gemeentebestuur. De overdreven snelheid in de Sparrenstraat werd aangetoond met een meting door de politie, maar in de parallelle Engelendalelaan heeft de stad geen meting daarop gedaan. Met heeft oude data gebruikt, van een controle meer dan een kilometer verderop, om aan te tonen dat er geen issue was. Geen data is geen snelheidsprobleem, zo redeneert de stad. Op onze vraag om ook in de Engelendalelaan een meting te doen, kregen we het antwoord dat het metingstoestel overbevraagd is, en we in een wachtrij staan. Niet zo prettig, als je weet hoe men hier rond-raust, overdag en 's avonds", zegt Wim nog. Het stadsbestuur schermt met de resultaten van een buurtbevraging, maar deze waren lang niet zo uitgesproken positief als men laat uitschijnen: de Sparrenstraat was voor, de Engelendalelaan duidelijk tegen, en enkele andere straten die niet rechtstreeks geïmpacteerd worden, voor. Dit toont aan dat dit een associale maatregel is die de sociale cohesie allesbehalve bevordert: de stad creëert twee kampen, zij die een oplossing krijgen, en zij die hiervoor moeten opdraaien. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn", vraagt Wim zich af. Hij gaat verder: "ik wil benadrukken dat wij alle begrip hebben voor de problemen waar men in de Sparrestraat mee te kampen hebben, want in onze straat gebeurt net hetzelfde. We gunnen onze buur-straat natuurlijk een oplossing, maar liefst dan wel één die de ganse buurt verbetert." Belangrijk om op te merken, is dat dit een gevaarlijk precedent is voor alle Bruggelingen, en niet enkel de inwoners van deze twee straten. Het gemeentebestuur motiveert deze ingreep - het verplaatsen van verkeersdruk van één straat naar de andere - met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, een document waarin de visie op ruimtelijke ordening in Brugge wordt uiteengezet. In dit document (zie bijlage) krijgen er 12 straten in Brugge een hogere categorisatie, namelijk "Lokale Ontsluitingsweg". Men stelt dat deze categorisatie voldoende is om deze straten vlakaf te gebruiken om andere straten te ontlasten, zonder rekening te moeten houden met de gevolgen voor de bewoners van de lokale ontsluitingsweg. Wie in zo'n verkeers-riool woont, mag dus meer verkeersoverlast verwachten, want de knip in de Sparrenstraat is een duidelijk precedent:wie in een gewone straat sluipverkeer en/of overdreven vaststelt, kan de gemeente vragen om over te hevelen naar het lokale verkeers-riool. Wim verduidelijkt: "wat verderop heeft de Zilversparrenstraat ook te kampen met overdreven snelheid en sluipverkeer. Waarom zouden zij geen recht hebben op een knip, die de problemen overhevelt naar de Engelendalelaan?" Concreet vragen de initiatiefnemers een overleg met de betrokken stadsdiensten om een meer gefundeerde oplossing te bieden aan de buurt, en een formeel verbod om in de stad twaalf straten als verkeers-riolen te misbruiken. Bruggelingen kunnen helpen door de petitie op Change.org/engelendalelaan te ondertekenen. Meer informatie: Wim Deplae Engelendalelaan 160 8310 Assebroek wim.deplae@gmail.com

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.