Home > Bouw van twee windturbines in Beernem aan de Beelkens definitief geweigerd.

Bouw van twee windturbines in Beernem aan de Beelkens definitief geweigerd.

Geschreven op 16 september 2020 om 17:26 door Mario De Wilde

Afgelopen week heeft de bevoegde Minister de aanvraag voor de bouw van twee windturbines in Beernem aan de Beelkens, Miseriestraat, Lindeveld definitief geweigerd. Dit nadat alle de provinciale en gewestelijke omgevingscommissie ongunstig was. Ook de gemeente Beernem had eerder ongunstig advies gegeven. De beroepsschriften van de bezwaarindieners waaronder het gemeentebestuur zijn weerhouden. Het Beernems bestuur reageert opgelucht en Burgemeester Jos Sypre hoopt dat hiermee een eind komt aan een jarenlange juridische strijd.

De beslissing is o.i. eindelijk een krachtig signaal naar de ontwikkelaar aldus Schepen voor Milieu en Ruimtelijke ordening Jan Vanassche. Uit de opeenvolging van de aanvragen gingen de aanvragers namelijk steeds heel licht over het landelijke karakter van het gebied en de impact die de windturbines daarop zullen hebben. De vergunning is geweigerd omdat het project strijdig is met de planologische bestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied vult Schepen Claudio Saelens aan. De aanvraag doorstaat de zgn. esthetische toets niet. Minstens bevat het aanvraagdossier geen afdoende toetsing waaruit blijkt dat de aanvraag de schoonheidswaarde van het gebied niet in het gedrang brengt. Dit is een element waarop steeds werd gehamerd, maar in de eerdere vergunningsbeslissingen minder tot geen aandacht aan werd gespendeerd (toen werd het project geweigerd door de aanwezigheid van de buurtweg).

Tegen deze beslissing kan de ontwikkelaar nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen. De beroepstermijn bedraagt daarvoor 45 dagen. Ondertussen blijft het Beernems Gemeentebestuur ijveren en werken aan een gedragen windplan dat onderschreven is door de provincie, de 10 gemeenten waarmee het Burgemeestersconvenant is afgesloten en alle actoren om tot een gedragen windplan te komen.

In dit plan worden alle wettelijke randvoorwaarden en richtlijnen alsook landschappelijke en ecologische beperkingen mee in rekening genomen. Gelet op het ontbreken van een sluitend wettelijk visie kader vanuit de provincie en het Vlaams gewest is de grootste omzichtigheid geboden tav. de keuze voor zones teneinde geen wildgroei en precedenten voor de toekomst veroorzaken. Het Beernems bestuur is ook actief aan het ijveren bij de hogere beleidsnivo’s om eindelijk werk te maken van een sluitend ruimtelijk beleid rond de inplanting van windmolens. Dit leidt tot grotere rechtszekerheid voor alle betrokken partijen. Een dergelijke beleidsvisie zal handvaten geven aan alle betrokken partijen

Op de foto Jos Sypre burgemeester links en rechts Jan Vanassche, schepen milieu en ruimtelijke ordening. Ontbreekt op de foto Claudio Saelens, schepen van landbouw

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.