Home > Boekje ‘Kapellen Vertellen’ loodst je langs 21 kapellen in Assebroek

Boekje ‘Kapellen Vertellen’ loodst je langs 21 kapellen in Assebroek

Geschreven op 25 augustus 2020 om 08:38 door Mario De Wilde

Twee jaar geleden nam de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek het initiatief om een werkgroep op te starten om het ‘Mariale jaar 2020’ voor te bereiden. Een van de initiatieven was een brochure uit te geven over de Assebroekse Mariakapellen om te gebruiken bij een bezoek aan die kapellen, te voet of per fiets. Afgelopen weekeinde was de organisatie maar wat fier dat ze het boekje ‘Kapellen Vertellen ‘ voor het eerst mocht voorstellen. Er zijn 21 kapellen beschreven die men in een aantal categorieën kan indelen.

Kapellen eigendom van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Ver-Assebroek, in totaal twaalf. Rond het oude kerkhof zijn er zeven ommegangkapellen, zeven kapellen toegewijd aan de Zeven Smarten of Zeven Weeën van Maria en daarbij aansluitend nog drie Mariakapellen die drie belangrijke momenten uit het leven van Maria uitbeelden zoals de Annunciatie of Onze-Lieve-Vrouw Boodschap, de Onbevlekt Ontvangenis en de Tenhemelopneming. Die drie kapellen heeft de auteur de dogmakapellen genoemd omdat hij als gelovige katholiek deze geloofspunten onvoorwaardelijk moeten aannemen. Alle ommegangkapellen zijn ontworpen door architect Louis Ernest Charels die langs de Steenbrugsche Wandeling woonde nu Baron Ruzettelaan. De elfde kapel is de Lalookapel op het pastoor Verhaegheplein, genoemd naar de architect Albert Laloo en naar zijn vader Karel Laloo die het Mariabeeld ontwierp. Deze art-decokapel wordt uitvoerig besproken, inbegrepen de heraldische beschrijving van de wapenschilden. De twaalfde en laatste kapel als eigendom van de kerkfabriek is de Engelendalekapel op de hoek Astridlaan en Kerklaan. Een parel van een kapel die in detail wordt beschreven zowel de buitenkant als het interieur.

Een tweede groep kapellen zijn de oorlogskapelletjes opgericht in de zomermaanden van 1944. Mensen kwamen wekelijks samen om de rozenkrans te bidden om gespaard te blijven van oorlogsgeweld. Vele jaren waren er vijf kapellen maar momenteel zijn er nog drie bewaard gebleven: namelijk de kapel langs de Generaal Lemanlaan 141, de kapel in de prins Karellaan 34 en de kapel aan de Astridlaan 114. De twee verdwenen kapellen waren de Altebijkapel in de Nijverheidstraat 60 en het kapelletje op de hoek van de Vossensteertstraat/August Derrestraat, daar waar nu ceremoniebedrijf Schoonbaert is gehuisvest. Mijn onderzoek naar het eigendomsrecht van deze kapellen was ontgoochelend omdat niet kon worden aangetoond wie de eigenaar is. Tijdens het oorlogsjaar 1944 werd aan pastoor Jules Faes de toelating gegeven om op een stukje grond van de eigenaar eerst een voorlopig en later een definitief kapelletje te bouwen. Bewijsstukken van schenking aan de parochie met een notariële akte zijn niet te vinden.

Een derde groep van kapellen zijn deze met als eigenaar de stad Brugge zoals de Mariakapel in de Daverlostraat 134 (vroegere hoeve Sys) en het bijna 300 jaar oude pestkapelletje aan de Gemene Weideweg-Zuid. Beide kapellen met een interessante geschiedenis en leuk om te ontdekken.
Verder zijn er twee kapellen opgericht door de eigenaars uit dank voor een genezing namelijk Astridlaan 178 in de voortuin en de pijlerkapel in de Weidestraat 146, Een pijlerkapel is een kapel gemaakt in een bestaande hekpijler, een restant van een toegang tot een hoeve of een erf. Als laatste beschrijf ik het Chirokapelletje langs de Baron Ruzettelaan 296 met Maria als Burchtgravin. Opmerkelijk is hier dat er geen Onze-Lieve-Vrouw Burchtgravin, symbool voor de Chirop, in staat maar wel een Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Het ontstaan van dit type Onze-Lieve-Vrouw en de iconografie van beide beelden wordt duidelijk beschreven. Assebroek heeft nog een monument ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux gelegen op de hoek Bloemenstraat / Tuin- straat en eigendom van de Sint-Katarinaparochie. Ook dit mocht niet ontbreken in deze uitgave. Opmerkelijk voor deze uitgave is dat elk Mariabeeld iconografisch wordt beschreven zodat de lezer uitgenodigd wordt om naar details te kijken en naar de symboliek ervan.

Auteur Willy De Four: “Verder wil ik jullie er attent op maken dat er drie kaartjes zijn opgenomen waarop de kapellen gesitueerd worden waardoor het boek een handige gids wordt, bruikbaar voor een individuele verkenning van het rijke mariale erfgoed van Assebroek. Ik wens jullie allen een aangename ontdekkingstocht in uw eigen omgeving. Laat mij toe te eindigen met een woord van dank aan alle mensen die mij hebben geholpen bij het tot stand komen van deze uitgave. Een bijzondere dank voor Johan Gabriëls voor de mooie en geslaagde fotografie.”

3 reacties

Willy Vandenbroucke
Geschreven op 2021-05-06 14:37:41
Goeie dag Mevr Meneer Is dat boekje nog te verkrijgen van Kapellen vertellen Mvg Vandenbroucke Willy
Eric De Rous
Geschreven op 2020-08-25 13:53:31
Het is inderdaad een zeer mooi boek geworden, dankzij de inzet van Willy (auteur) en Johan (fotograaf). Dit boek is één van de initiatieven die werden uitgewerkt ivm het jubileumjaar van het miraculeuze Mariabeeldje in de kerk van Ver-Assebroek. Helaas zijn door de coronaperikelen heelwat evenementen in het water gevallen. Het beeldje bevindt zich reeds 300-jaar in de kerk van Ver-Assebroek en daarrond werd een gans programma uitgewerkt. Een 10-tal vrijwilligers heeft gedurende ongeveer 4 jaar zich daarvoor belangeloos ingezet. Dank hiervoor. Niet alle evenementen gaan dit jaar door, een aantal wordt verschoven naar volgend jaar. Hou de website www.sinttrudo.net in de gaten. Eric De Rous voorzitter werkgroep Maria 2020
Eric De Rous
Geschreven op 2020-08-25 13:48:13
Het is inderdaad een zeer mooi boek geworden, dankzij de inzet van Willy (auteur) en Johan (fotograaf). Dit boek is één van de initiatieven die werden uitgewerkt ivm het jubileumjaar van het miraculeuze Mariabeeldje in de kerk van Ver-Assebroek. Helaas zijn door de coronaperikelen heelwa

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.