Home > Bisschop Aerts ging de boer op bij bioboerderij ’t Reigershof in De Haan

Bisschop Aerts ging de boer op bij bioboerderij ’t Reigershof in De Haan

Geschreven op 24 mei 2024 om 07:12 door Mario De Wilde

Mgr. Lode Aerts bezocht gisterennamiddag bioboerderij ’t Reigershof (Polderstraat 4, 8420 Klemskerke, De Haan). Hij gaat er in gesprek met Renaat Devreese die samen met zijn gezin instaat voor een geitenboerderij met 300 dieren. Gepassioneerd door zijn bedrijf laat hij de bisschop kennismaken met de producten die hij aanbiedt via de korte keten. Hij toont aan hoe de filosofie van ’t Reigershof de natuur hoog in het vaandel draagt en hoe die toekomst heeft, ondanks zware druk op de landbouw. Natuurbehoud en ecologie in de praktijk, waar landbouw en natuur hand in hand gaan, één van de speerpunten dus van Laudato Si’.

Aanleiding van het bezoek

De Vlaamse bisschoppen bezoeken een aantal landbouw- en veeteeltbedrijven in de bisdommen. De aanleiding is tweeërlei: enerzijds de verjaardag van de pauselijke encycliek Laudato Si’, de groene encycliek van paus Franciscus, en anderzijds om de boeren een hart onder de riem te steken, nu de landbouw meer en meer onder druk komt te staan.

Wat is die ‘groene’ encycliek Laudato Si’?

Bisschop Lode: “Negen jaar geleden schreef paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ waarin hij vooral aandacht had voor de klimaatcrisis. Hij gaf aan dat de bedreigingen die voortvloeien uit sociale ongelijkheid en de vernietiging van het milieu met elkaar verbonden zijn en dat we deze samen moeten aanpakken. Nu negen jaar later is dit nog brandend actueel, want de effecten van de klimaatcrisis zijn enorm zichtbaar. Hij pleit in dit document voor een ecologische bekering, een pad om een duurzame en kwalitatieve landbouw te vrijwaren. Ik denk dat het biobedrijf ’t Reigershof hier een mooi voorbeeld van is.”

Hoe kan je geloof je aanzetten tot een kleinere ecologische voetafdruk?

“We hebben de schepping ontvangen als een geschenk van God, het is ons gemeenschappelijk huis. We mogen ervan genieten, maar we zijn niet de eigenaar. En we hebben de plicht om er zorg voor te dragen, voor de huidige en de toekomstige generaties.

Het beperkt zich niet tot het oplossen van de huidige milieuproblemen, het gaat een stap verder. Het is een andere houding aannemen en dat probeer ik zelf ook te doen. Zo reis ik vooral met het openbaar vervoer en neem ik vlugger mijn plooifiets dan de wagen. In het Bisschopshuis kopen we voeding vooral aan leveranciers die werken met een korte keten. We hebben met het project Ecokerk ecologie ook een pijler van ons beleid gemaakt. We moedigen parochies aan om hun patrimonium te vergroenen. Persoonlijk kan ik heel erg genieten en ontspannen in de natuur. Ik heb het geluk een mooie tuin te hebben midden de stad. Even mijn gedachten verzetten door wat onkruid te wieden. Of ik maak al vlug eens een wandeling tussen afspraken door. Paus Franciscus heeft met Laudato Si’ ecologie op de kaart gezet voor de Kerk en we zien dat veel katholieke organisaties sinds de publicatie projecten hebben opgezet om elk op hun manier hun ecologische voetafdruk te verkleinen en om bewuster om te gaan met de natuur.”
Wat denken de bisschoppen van de situatie van de boeren?
“De bisschoppen pleiten voor een landbouw met toekomst, waarin leefbaarheid voor de landbouwer en ecologie in balans zijn. We zien dat de sector nu onder druk staat door verplichte investeringen om winstgevend te blijven, terwijl juist het welzijn en de toekomst van de landbouwers centraal zou moeten staan.”
Hoe willen de bisschoppen de boeren ondersteunen?
“Met de bezoeken van de Vlaamse bisschoppen willen we de situatie van onze landbouwers onder de aandacht brengen. Ze verdienen onze blijvende steun. We willen oproepen om in dialoog te blijven om leefbaarheid en ecologie te verzoenen.”
Links artikel in tekst
Ecokerk: https://www.kerknet.be/diaconie-bisdom-brugge/informatie/ecokerk-campagnes
Krachtlijnen van Laudato Si’
1. De bedreigingen die voortvloeien uit ongelijkheid en de vernietiging van het milieu zijn met elkaar verbonden en moeten dus samen aangepakt worden.
2. De natuur beschermen doe je niet enkel uit vrees voor klimaatopwarming. Het is een deugd op zich en een plicht voor christenen. De zorg voor de schepping is de basis voor ontwikkeling en vrede in de wereld. Iedereen heeft er een rol in te spelen en zelfs de kleinste bijdrage telt.
3. De aanpak van de milieuproblematiek mag zich niet beperken tot economische, wetenschappelijke of technische oplossingen. We moeten onze omgang met de natuur radicaal veranderen, en dat veronderstelt een dieper liggende motivatie. Die komt voort uit verbondenheid met de naaste (in het bijzonder de arme), met de kosmos en met de Schepper.
4. In het hart van deze integrale ecologie staat de oproep tot dialoog en een nieuwe solidariteit, waarin welzijn – en niet winst – de belangrijkste waarde is in de zoektocht naar het algemeen belang.

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.