Home > Beheerwerkzaamheden op broedeilanden in het Zwin

Beheerwerkzaamheden op broedeilanden in het Zwin

Geschreven op 2 maart 2021 om 11:59 door Mario De Wilde

Afgelopen week vonden op de broedeilanden in het Zwin beheerwerkzaamheden plaats om het broedseizoen in optimale conditie te krijgen. Zo kan het Zwin tijdens de komende lente vele honderden broedvogels verwelkomen. De eilanden in de grote waterplas in de Zwinvlakte zijn één van de belangrijkste broedgebieden in België voor een aantal typische kustbroedvogels. In recente jaren kwamen daar tot ruim 1.500 broedparen voor van diverse soorten meeuwen, sterns en steltlopers! Een fantastisch resultaat, want die eilanden werden precies met dat doel aangelegd: van het Zwin weer een zeer belangrijke broedplaats maken voor die soorten. In het begin van deze eeuw waren vrijwel alle typische kustbroedvogels uit het Zwin verdwenen doordat hun broedplaatsen niet langer geschikt waren. De aanleg van de eilanden, die gebeurde in het kader van de vele natuurbeheerwerken die Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid de voorbije tien jaar uitvoerde in het Zwin, bracht daar met succes verandering in.

Afsluitingen tegen grondroofdieren

Om de eilanden in optimale staat te behouden zijn af en toe beheerwerken nodig. De werken die nu gaan gebeuren bestaan erin om een lage afsluiting te plaatsen rond de eilanden. De bedoeling daarvan is om grondpredatoren te verhinderen om de eilanden te bereiken en daar het broedsucces te fnuiken van al die bijzondere broedvogels. Dat is een werkwijze die op veel broedplaatsen van meeuwen en sterns in binnen- en buitenland wordt toegepast, bijvoorbeeld in natuurgebieden in de Antwerpse haven.

Breken we in 2021 een nieuw broedrecord?

Van zodra alle zware werkvoertuigen weer uit het natuurgebied verdwenen zijn, hoopt het Zwin dat de eerste kustvogels weer op de broedeilanden zullen neerstrijken. Misschien breken we dit jaar wel het record uit 2019 van 630 broedparen van de prachtige zwartkopmeeuw? Of hopelijk gaan we voor de eerste keer in tientallen jaren weer over de magische grens van 200 broedparen visdieven? Samen met alle natuurliefhebbers kijken we er alvast met spanning naar uit!

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.