Home > Begin januari starten de werken in de Bleekweide. Stadspark in hartje Brugse binnenstad

Begin januari starten de werken in de Bleekweide. Stadspark in hartje Brugse binnenstad

Geschreven op 8 december 2022 om 08:32 door Mario De Wilde

Op 9 januari starten de werkzaamheden om van de Bleekweide in Brugge een prachtig stadspark te maken. “In de Brugse binnenstad zijn er heel wat inwoners die geen of een kleine tuin hebben. Het is belangrijk dat we ook die mensen de kans geven om van natuur en groen te kunnen genieten,” klinkt het bij Schepen Van Volcem ambitieus. “Dit stadspark is hiervoor de ideale gelegenheid.” Al sinds 2019 heeft het stadsbestuur plannen om de Bleekweide, een braakliggend stuk grond, om te toveren tot een mooi stadspark met wandelpad. In mei 2022 werd het aanbestedingsdossier voor de aanleg van het park in de gemeenteraad goedgekeurd.

De werken verlopen in twee fasen en in twee percelen, namelijk de aanleg van het nieuwe park Bleekweide en de heraanleg van een gedeelte van de Langerei. Het Sint-Gilles kwartier kent een onderbreking van de Vesten, maar er ligt wel het park Hof de Jonghe midden dit nieuwe park en midden in de bebouwing. Aan de overkant van de Langerei ligt ook het Grootseminarie met een prachtige groene oase en het buurtpark Ter Potterie. Daarnaast wordt ook de Calvarieberg heel wat onthard en groener gemaakt.

Door enkele bezorgdheden omtrent verkeersveiligheid van buurtbewoners werd besloten om het park niet aan te sluiten op de Langerei. Het park wordt ontsloten via de Julius en Maurits Sabbestraat en de Baliestraat. Er wordt een pad aangelegd dat het volledige park doorkruist en waar een terras met twee zitbanken komt. Tussen de notelaars komt een houten terras van twee niveaus. Het pad wordt in een helling aangelegd waardoor dit houten terras voor iedereen toegankelijk is. Bezoekers kunnen hier even uitrusten of een babbeltje slaan.

Het park is bedoeld voor mensen van alle leeftijden, waardoor er geen specifieke speelelementen toegevoegd worden. Wel komt er een leuke wiebelbrug over de bleekweidegracht. De bestaande notelaars blijven behouden. Met uitzondering van een knotwilg en een uitgegroeide struik, zullen er geen bomen verwijderd worden. Er worden 11 nieuwe bomen aangeplant, waaronder een rode esdoorn, een krentenboom, een boomhazelaar, meidoorn, amberboom en sierkers. Ook worden er drie appelbomen aangeplant. Sierheesters komen aan de randen van het park en vaste plantenbegroeiing wordt tegenaan het wooncomplex geplant. Het overgrote deel van het park zal ingezaaid worden met biodivers gazon, wat voor 95% uit grassen en voor 5% uit inheemse bloemen bestaat. Dit soort gazon is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. De biodiverse beplanting, namelijk bomen, vaste planten en oeverbeplanting, werd gekozen om het park een hoge ecologische waarde te geven. Slechts 14% van het park wordt verhard, dit tegenover 86% groen.

De Bleekweidegracht blijft behouden. Deze wordt gedeeltelijk uitgegraven met een flauwe helling, waarbij oeverbeplanting wordt voorzien. Op deze manier kan er meer water uit de omgeving gebufferd worden. Al het regenwater uit het park wordt via de bodem of via de bleekweidegracht afgevoerd.

Aansluitend bij het vernieuwen van het park, wordt ook een deel van de Langerei aangepakt. Vroeger was een gedeelte van de rijweg in de Langerei privaat. Dit betreft een deel van de zijstraat tussen de huisnummers 38 en 46. Dit stukje is onlangs eigendom geworden van Stad Brugge. Om dit gedeelte in hetzelfde materiaal te voorzien als de straat zelf, wordt de zijstraat volledig vernieuwd en in kasseistenen heraangelegd. Ook de riolering, nutsleidingen en verharding in dit deel van de Langerei worden vervangen.
Investering en timing
Stad Brugge investeert 222.777,46 euro (excl. btw) in de aanleg van het nieuwe park Bleekweide. De heraanleg van de Langerei zal 89.914,94 euro (incl. btw) kosten, waarbij zo’n 56.000 euro ten laste van TMVW. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Mahieu nv.
• Start fase 1 (heraanleg park): 9 januari
• Fase 2 (groenwerken): start midden februari
• Start fase 3 (heraanleg gedeelte Langerei): start in maart 2023

Als het weer mee zit, zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond zijn. Een volledig vernieuwd park in het Brugse centrum in vier maanden tijd moet dan verschijnen.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.