Home > Beernem pionier in Vlaanderen wat betreft omvormen van traditionele adviesraden

Beernem pionier in Vlaanderen wat betreft omvormen van traditionele adviesraden

Geschreven op 24 februari 2020 om 18:17 door Mario De Wilde

In Beernem kiezen ze voor een breed gedragen beleid dat rekening houdt met wat leeft bij de inwoners. Vandaar dat ze inzetten op een beleid dat de Beernemnaar goed informeert en betrekt bij de beleidsbeslissingen. Sterke adviesraden zijn hierin een belangrijke schakel. Burgemeester Jos Sypré: “We vinden het werk dat adviesraden leveren belangrijk, maar stelden vast dat de huidige werking aan vernieuwing toe was. Daarom beslisten we om de huidige werking onder de loupe te nemen. Onder begeleiding van !DROPS werd een begeleidingstraject uitgewerkt om een denkoefening vanuit de adviesraden zelf, dus zonder inmenging van het college (bottum-up) te doen. Volgende zaken kwam hierbij aan bod : de werking, de rol en de samenstelling van de adviesraad en hoe de in- en output van adviesraden kan verbeteren.”
Het traject resulteerde in volgende vaststellingen :
1. De focus van een adviesraad moet (opnieuw) liggen op het geven van advies aan het bestuur.
2. Er is nood aan een efficiëntere structuur van de adviesraden, met o.a. tijdelijke werkgroepen die specifieke doelen behandelen.
3. De noodzaak aan betere interne en externe communicatie door:
o een betere wisselwerking tussen adviesraden en beleid (terugkoppeling op het advies door het college/vast bureau)
o de bekendheid van de adviesraden te vergroten.
Om tot een gedegen en kwaliteitsvol advies te komen via een efficiëntere structuur zal elke adviesraad daarom in de toekomst bestaan uit een kernraad en zijn werkgroepen. De kernraad, bestaat uit 6 à 12 personen en is verantwoordelijk voor het schrijven van de adviezen. Elke kernraad kan vervolgens, naargelang de noden, 1 of meerdere (tijdelijke) werkgroepen oprichten. Deze werkgroep komt dan samen rond een bepaald doel of project onder begeleiding van iemand van de kernraad. Bovendien werden de statuten van de verschillende adviesraden ééngemaakt. In de gemeenteraad van 20.02.2020 werden deze goedgekeurd. Het is een meerwaarde dat de gemeenschappelijke statuten vanuit de basis, nl. vanuit de adviesraden (de vrijwilligers) zelf zijn opgebouwd, zonder inmenging van het schepencollege. Ondanks de goedkeuring betreuren we dat N-VA Beernem zich ter zitting heeft onthouden bij het goedkeuren van deze statuten. Het gaat om de statuten van 10 Beernemse adviesraden nl. Cultuur en Erfgoed, Jeugd, Sport en Beweging, Milieu en Natuur, Lokale economie, Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit, Welzijn, Senioren, Personen met een beperking. Iedere kernraad kan zijn eigen huishoudelijk reglement opstellen voor de gehele adviesraad (= kernraad + werkgroepen). Twee adviesraden maken geen deel uit van deze ééngemaakte statuten, nl. de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en het LOK (lokaal overleg kinderopvang). Zij hebben hun eigen specifieke regelgeving en behouden hun eigen statuten. We deden intussen een oproep om nieuwe leden voor de adviesraden te rekruteren en stellen vast dat er zich nu al meer dan 80 personen kandidaat hebben gesteld voor 1 of meerdere kernraden. Door deze oproep hebben we heel wat nieuwe kandidaten bereikt, wat zuurstof kan geven voor de toekomst. Wie zich kandidaat wenst te stellen kan dit nog doen tot 28 februari via www.beernem.be/kernraad2020 voor 1 of meerdere kernraden. Op maandag 2 maart stelt een tijdelijke werkgroep van uittredende voorzitters en betrokken ambtenaren de nieuwe kernraden samen. Als bestuur dragen we inspraak hoog in het vaandel. We kunnen de betrokkenheid van onze inwoners en de inspraak in het nemen van bepaalde beleidsbeslissingen enkel maar toejuichen en hopen via deze herwerking tot een nog meer gedragen beleid te komen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.