Home > AZ Sint-Jan Brugge-Oostende dichtbij grote doorbraak op vlak van vaattoegang voor hemodialyse

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende dichtbij grote doorbraak op vlak van vaattoegang voor hemodialyse

Geschreven op 15 december 2022 om 08:29 door Mario De Wilde

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is het top-studiecentrum voor de ‘first-in-human implant’-studie over het gebruik van een bioabsorbeerbaar implantaat dat werkt als een innovatieve vaattoegang voor dialyse. De eerste resultaten uit de studie zijn zeer bemoedigend. Het implantaat betekent een significante verbetering van de levenskwaliteit van dialysepatiënten.

Bij hemodialyse wordt het bloed gezuiverd door een kunstnier. Een goede toegangsweg tot de bloedbaan is dan ook van levensbelang voor een dialysepatiënt.

Bij oudere dialysepatiënten met vaatlijden, die een toenemend segment uitmaken van de dialysepopulatie, zijn de eigen bloedvaten vaak niet geschikt om een natieve AV-fistel (een chirurgische verbinding tussen een eigen slagader en ader ter hoogte van de pols, onderarm of elleboog) aan te leggen. Dan kan gekozen worden voor een AV-loop (kunststofbloedvat of graft). De graft verbindt een slagader met een ader. Een graft gaat echter gepaard met heel wat complicaties, gaande van infecties tot obstructies en thrombose. Wanneer de naalden verwijderd worden bij het beëindigen van dialyse, blijven de punctieplaatsen vaak lang nabloeden (tot 30 min), zodat de patiënt na de lange dialyse drie keer per week telkens nog in het ziekenhuis dient te wachten tot de bloeding gestopt is. Ook een getunnelde katheter geeft vaak mechanische en infectieuze problemen.

Implantaat wordt levend bloedvat

Dr. An De Vriese van de Dienst Nierziekten en infectieziekten en dr. Jan De Letter van de Dienst Algemene heelkunde werken nauw samen aan een innovatieve vaattoegang voor dialyse, die deze problemen grotendeels vermijdt door eenvoudige aanprikbaarheid, korte nabloeding en lager infectierisico, met een significante verbetering van de levenskwaliteit en langere overleving van de hemodialysepatiënt tot gevolg.

Dr. De Vriese: “De aXess graft is een bioabsorbeerbaar implantaat, gemaakt van supramoleculaire polymeren. Onmiddellijk na implantatie fungeert het als een AV-loop en kan dus onmiddellijk vlot worden aangeprikt. Een groot voordeel is dat het polymeer zich onmiddellijk sluit rond de aanprikplaats na het verwijderen van de naald, zodat de nabloedingstijden uitzonderlijk kort zijn. Na verloop van tijd vormt de aXess graft als het ware een steiger voor celgroei, aangedreven door het natuurlijke genezingsproces van het lichaam, waarbij het polymeer geleidelijk aan resorbeert. Het resultaat is een levend bloedvat dat zich gedraagt als een natieve AV-fistel met minder infecties, stenoses en thromboses in vergelijking met in de handel verkrijgbare AV-loops. Zo combineert de aXess graft de voordelen van een AV-loop en een natieve AV-fistel, zonder hun respectieve nadelen.”

Eerste resultaten zeer hoopgevend

De evaluatie van de aXess graft begon met de AXESS First in Human (FIH) trial – een prospectief, multicentrisch onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de graft. In deze studie werden tussen juni 2021 en september 2022 met succes 20 patiënten geïncludeerd in zes Europese locaties, waaronder 5 patiënten in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Met 5 van de 20 patiënten wereldwijd is AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV het top-studiecentrum voor deze ‘first-in-human implant’-studie. Dr. De Letter is optimistisch: “De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. In een opvolgingsproject zullen 110 patiënten op 25 Europese locaties een implant krijgen en gedurende vijf jaar opgevolgd worden. De eerste twee patiënten werden gerecruteerd in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en de aXess grafts werden succesvol geïmplanteerd.”Wanneer de aXess graft de ondertussen hooggespannen verwachtingen ook op lange termijn inlost, dan betekent dit een grote doorbraak op het vlak van vaattoegang voor hemodialyse en kan eindelijk een oplossing geboden worden voor een grote onbeantwoorde behoefte. Dit zal de levenskwaliteit en overleving van hemodialysepatiënten op significante wijze verbeteren.

Figuur 1 – Het polymeer van het implantaat wordt omgezet in een levend bloedvat, dat dient als vaattoegang voor hemodialyse

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.