Home > Archeologische werken aan Groeningeabdij van Kortrijk gestart

Archeologische werken aan Groeningeabdij van Kortrijk gestart

Geschreven op 12 juli 2022 om 19:31 door Mario De Wilde

Gisteren zijn de opgravingen aan de Groeningeabdij van start gegaan. De afgelopen weken heeft er reeds een sloopbegeleiding plaatsgevonden, die nu wordt vervolgd met een vlakdekkende opgraving. Er wordt verwacht dat de werken zo’n 3 à 4 weken zullen duren. De opgraving werd geadviseerd naar aanleiding van de bouw van het nieuwe museum Abby. De vereniging Archeologie Zuidwest-Vlaanderen voerde hier al eerder opgravingscampagnes uit, waarbij sporen uit de Romeinse periode, de late Middeleeuwen en van de abdij Groeninge III werden blootgelegd. Onder meer de opmerkelijke vondst van het hartmonument van Beatrijs van Brabant kwam hierbij aan het licht.

De huidige opgravingen zullen nieuwe zones aansnijden die nog niet eerder archeologisch werden onderzocht. Er wordt verwacht de resterende plattegrond aan te treffen van de, in oorsprong, 16de-eeuwse abdij tussen de oorspronkelijke kapel en het dormitorium. Verder wordt opgegraven ter hoogte van de binnenkoer en de pandgangen waar tijdens de eerdere opgravingscampagnes al begravingen werden aangetroffen. Verder hopen de archeologen ook nieuwe inzichten te verwerven in de latere 18de – 19de-eeuwse fasen. Tijdens dit onderzoek zal bijzondere aandacht besteed worden aan het inzamelen van natuurwetenschappelijke staalnamen die nadien aan de hand van huidige labotechnieken verder onderzocht kunnen worden om een nieuw licht te scheppen op de reeds eerder verkregen resultaten.

Samen met de archeologen wordt bekeken om na afloop van de opgraafwerken een publieksmoment te organiseren om alle vondsten te presenteren. Meer info volgt.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.