Home > Afgelopen jaar 40,1 miljoen ton goederen voor Zeebrugse haven

Afgelopen jaar 40,1 miljoen ton goederen voor Zeebrugse haven

Geschreven op 16 januari 2019 om 15:28 door Mario De Wilde

Het totaal aantal goederen in de haven van Zeebrugge in 2018 bedraagt 40,1 miljoen ton, een stijging van 8 procent ten opzichte van het totaal aantal behandelde goederen in 2017. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de voor Zeebrugge belangrijke sectoren roro en LNG. De containervolumes blijven status quo, maar daar zijn de vooruitzichten voor 2019 zeer goed. De roll-on/roll-off trafieken stijgen met +6,4% tot een volume van bijna 16 miljoen ton. De roro-stijgingen realiseren zich hoofdzakelijk op het Verenigd Koninkrijk (+5,7%), Ierland (+16,8%) en Spanje (+21,4%), omwille van de nieuwe verbinding van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting op de route van Finnlines op Bilbao. Ook de deepsea roro-trafieken stijgen 10%.

De stopzetting van de dienst op Rosyth (-500.000 ton) werd gecompenseerd door de groei op de dienst op Teesport (+200.000 ton) en Hull (in LoLo en RoRo +250.000 ton). Net zoals vorig jaar behandelde Zeebrugge 2,8 miljoen nieuwe wagens. Na jaren van opeenvolgende records heeft de behandeling van nieuwe wagens geen groei gekend in 2018. De containers in TEU stijgen +5,2%, maar het tonnage containers in de haven van Zeebrugge zakt -1,3% tot 15,2 miljoen ton. De nieuwe containerterminal CSP Zeebrugge (Cosco Shipping Ports Zeebrugge) benut momenteel 37% van de beschikbare capaciteit. De verwachtingen van de terminaloperator voor 2019 zijn zeer positief.

De vloeibare bulk kent onder invloed van de toename van de behandeling van vloeibaar aardgas een sterke stijging (+63%) tot een totaal van 6,7 miljoen ton. De LNG-trafiek heeft het een aantal jaren minder goed gedaan in Zeebrugge omwille van een grote vraag naar LNG in Japan. Doordat het volume LNG vanuit Qatar opnieuw toeneemt, en vooral ook dankzij de volumes via het Yamal contract komt het LNG-volume het afgelopen jaar op 3,5 miljoen ton (+257,7%).

Het stukgoed in de haven is gedaald met -21,8%, naar een goede 1 miljoen ton. Er werd onder andere minder fruit als stukgoed behandeld omdat er veel fruit gecontaineriseerd in de haven aankomt. Ook papierpulp en papier en karton worden niet meer als stukgoed behandeld. Dit volume wordt wel in de SECU’s van StoraEnso als containers geregistreerd.

-De vaste bulk daalt -6,1% tot 1,2 miljoen ton. De volumes zand en grint, veevoeders, granen en steenkool kennen dalingen.

-Het aantal cruises in de haven van Zeebrugge in 2018 is gelijk aan het jaar voordien. 143 cruiseschepen meerden aan in Zeebrugge.

-De havenarbeid doet het nog steeds heel goed in Zeebrugge. Er is een stijging en een record in het aantal shiften (meer dan 350.000 +0,8%) en in het aantal havenarbeiders (2.100 havenarbeiders +1,7%). In 2018 werden 140 havenarbeiders aangeworven en werd een werfreserve van 200 mensen aangelegd.
Het jaar 2018 in de haven:

Nieuwe schepen:

Op 20 september werd CLdN DELPHINE gedoopt in Zeebrugge. Het schip heeft een lengte van net geen 235 meter, een capaciteit van 7.800 lijnmeter en is samen met haar zusterschip CELINE het grootste shortsea roroschip in de vaart. Het schip wordt ingezet op de route tussen Zeebrugge en Ierland (Dublin) en wordt daarom ook wel de ‘Brexit buster’ genoemd. Op donderdag 13 september werd voor de KOTUG SMIT ‘Southampton’ een doopceremonie gehouden in Zeebrugge. De sleepboot heeft een lengte van 29 meter, een breedte van 13 meter en een trekkracht van meer dan 80 ton.

Nieuwe gebouwen:

Inhuldiging Artes Brugge Cruise Tower:
Op 15 juni werd het nagelnieuwe cruisegebouw of de ‘ABC-toren’ feestelijk geopend.
Jaarlijks brengen 143 cruiseschepen -de grootste in de wereld– elk jaar een half miljoen cruisepassagiers naar onze regio. Het is de ambitie om Zeebrugge op de kaart te zetten als vertrek- en aankomsthaven voor cruises in Europa.

Inhuldiging nieuwe kantoorgebouw ICO Zeebrugge
Op 12 september werden de nieuwe kantoren van ICO officieel ingehuldigd. Het nieuwe kantoorgebouw bestaat uit 5 verdiepingen van 900 m² en huisvest 150 bedienden.

Nieuwe uitbreidingen:

Wallenius Wilhelmsen Solutions kondigde in februari een uitbreiding van 49 hectare aan. Met de nieuwe terreinen, gelegen langs de Bastenakenkade, zal WWL haar totale oppervlakte bijna verdubbelen. WWL trekt hier maar liefst 34,3 miljoen euro voor uit. Er komen ook tien ‘snelle’ laadstations voor elektrische wagens. Elk station kan twintig wagens in een uur tijd voldoende energie geven om 125km te kunnen afleggen. Het is belangrijk dat de wagens extra energie kunnen opnemen zodat ze niet tijdens het transport zonder energie komen te vallen.
International Car Operators tekende met Port of Zeebrugge een akkoord om de concessie aan de Bastenaken terminal uit te breiden met 54 hectare. In totaal beschikt ICO nu over 300 hectare terrein, waardoor 16 autoschepen gelijktijdig zullen kunnen behandeld worden. Door de uitbreiding wordt de Hanze terminal verbonden met de Bastenaken terminal waardoor de autotrafieken nu slechts door één gate moeten. Deze gate ligt vlakbij de A11-snelweg. In 2019 zal ICO ook 11 windmolens inplanten waardoor ICO een volledige “Green” terminal wordt. De terminal hanteert ook al zonnepanelen en LED-verlichting. De nieuwe groene energie zal aangewend worden voor de laadstations voor het toenemend aantal elektrische wagens.

Overigens kan nog opgemerkt worden dat ook C.Ro in 2019 een aantal windmolens zal realiseren op haar terrreinen. Al deze initiatieven komen uiteraard de ecologische voetafdruk van de haven ten goede.
Op woensdag 5 september opende Depre Storage & Handling, gespecialiseerd in de op- en overslag van breukrijst en agro-grondstoffen, hun nieuwe opslagloodsen en nieuwe kaaimuur. Door een investering van 6 miljoen euro is de opslagcapaciteit voor grondstoffen van 33.000 ton uitgebreid naar 65.000 ton. Door de recente uitbreiding beschikt DSH voortaan over 13 polyvalente loodsen. Het havenbestuur van Zeebrugge zorgde voor een verlenging van de aanlegkade aan het Groot Handelsdok. Zo kunnen nu ook coasters met een diepgang van 6,7 meter aanleggen aan de nieuwe loodsen.
Vlaamse Regering zet een stap vooruit in het Complex Project nieuwe sluis Zeebrugge
Het ontwerp voorkeursbesluit voor het alternatief voor de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ werd eind 2018 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit ontwerp voorkeursbesluit wordt nu samen met de ontwerp onderzoeksrapporten en de synthesenota via een openbaar onderzoek nu voorgelegd aan het ruime publiek. De achterhaven van Zeebrugge is een havenzone die volop groeit. Om de verdere ontwikkeling van de haven en de groei van de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is een tweede toegang tot de Zeebrugse achterhaven een noodzaak. De haven van Zeebrugge is verheugd dat er eindelijk een beslissing is genomen over de noodzakelijke vervanging van de oude Visartsluis van 1905. De toegang tot de achterhaven en de Brugse haven wordt hiermee terug verzekerd.
Werken uitgevoerd in opdracht van MBZ met subsidies Vlaams Gewest
De verlenging van de kaaimuur aan de noordzijde van het Albert II-dok voor de C.RO Ports terminal is opgestart. Het aanleggen van diverse havenwegen in de achterhaven is verder uitgevoerd.
MBZ gaf opdracht voor verschillende werken in 2018: De werken voor de bouw van een nieuwe kaaimuur (110m) in het Groot Handelsdok (Depre Storage & Handling) werden afgewerkt met aannemer Artes Depret. De werken voor de bouw van 1.071m kaaimuur in het zuidelijk kanaaldok (verlengen Bastenakenkade ICO-terminal) worden verder uitgevoerd met aannemer Besix. De werken voor de bouw van een nieuwe brug over de Elizabetlaan zijn opgestart met aannemer Willemen Infra.
Toekomstige investeringen door MBZ
Het Boudewijnkanaal wordt aan de oostzijde over een lengte van 1,1 kilometer verbreed (van 70 tot 250 meter) en uitgediept (tot -10 meter) om toegankelijk te zijn voor zeeschepen. Het terrein van 17 hectare zal gebruikt worden voor de bouw van tunnelelementen voor de Antwerpse Oosterweelverbinding (BAM). De elementen worden in een sleuf gebouwd en vervolgens onder water gezet om ze weg te slepen. Nadien wordt de resterende aarde weggegraven en wordt er gebaggerd. MBZ zal de werken voor de bouw van 900m kaaimuur aan de oostoever van het Boudewijnkanaal laten uitvoeren.
Ter hoogte van het Verbindingsdok zullen twee projecten worden uitgevoerd. Een nieuwe definitieve brug zal gebouwd worden over het Verbindingsdok. Er zal een nieuwe kaaimuur van 400m ter hoogte van de nieuwe concessieterreinen van WWL gebouwd worden.
Ook zal de Maritieme Logistieke Zone verder ontwikkeld worden en zal er een herinrichting van de Margaretha Van Oostenrijkstraat ter hoogte van spoorwegovergang aan ICO uitgevoerd worden.
Nieuwe diensten:
Zeebrugge werd opgenomen in de NEU3-dienst van Ocean Alliance (CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Evergreen en OOCL), een wekelijkse dienst tussen het Verre Oosten en Noord-Europa waarvoor COSCO Shipping en Evergreen alle schepen leveren. De dienst wordt behandeld bij CSP Zeebrugge Terminal van COSCO Shipping Ports in de voorhaven. 2019 kondigt zich zeer sterk aan. De Cosco Shipping Ports Zeebrugge terminal heeft zekerheid dat Zeebrugge wordt toegevoegd aan een importloop én een exportloop, alsook aan twee feederdiensten. Deze diensten worden verwacht vanaf april-mei 2019.
P&O Ferries huurde het containerschip ‘Wega’ voor de containerdienst tussen Zeebrugge en Teesport. Het schip (749 TEU) vaart tweemaal per week tussen Zeebrugge en Teesport. P&O Ferries heeft ook nog steeds de roll-on/roll-off dienst die zes maal per week vaart tussen Zeebrugge en Teesport. Op die route worden de schepen ‘Bore Song’ en ‘Mistral’ ingezet. Door de nieuwe lift-on/lift-off containerdienst, werd er extra ruimte gemaakt voor trafiek op de bestaande roro-dienst.
P&O Ferries verhoogde de capaciteit op de lijn Zeebrugge-Teesport met 25% door de ESTRADEN toe te voegen aan de vloot. Het schip vervangt de ms Mistral.
Midden september 2018 startte CLdN een nieuwe rechtstreekse shortsea-vrachtdienst naar Santander in Noord-Spanje. Het ging meteen om 2 directe aanlopen per week. Hiermee zorgde Port of Zeebrugge voor een versteviging van de positie op Noord-Spanje. Zeebrugge was al verbonden met Noord-Spanje via Finnlines, EML en UECC. De haven van Santander is strategisch goed gelegen. Van daaruit vertrekken tolvrije wegen naar de voornaamste Spaanse industriële centra, zoals Madrid, Barcelona en Zaragoza.
Sinds juni 2018 heeft Zeebrugge een nieuwe treinverbinding met Bologna in Italië. Het is een intermodale spoorverbinding tussen Bologna Interporto en C. Ro Ports Brittanniadok van de Cobelfret-groep in Zeebrugge. De trein heeft een capaciteit van 34 ITU’s. Eens in Zeebrugge kunnen de vrachteenheden geladen op de verschillende shortsea-diensten naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. De spooroperatoren zijn GTS en BLS.
Vanaf 1 oktober verhoogde intermodaal spooroperator Hupac de frequentie tussen de P&O-terminal in Zeebrugge en het Noord-Italiaanse Novara. De frequentie ging van 6 naar 8 maal per week in beide richtingen. Hupac speelde hiermee in op de toenemende vraag naar vervoer van megatrailers tussen België en Italië. In Zeebrugge is er aansluiting op de regelmatige vrachtdiensten van P&O Ferries naar Tilbury, Hull en Teesport.
DFDS Seaways breidde de driehoeksdienst tussen Noorwegen, Zeebrugge en Immingham aanzienlijk uit. Enerzijds werd de ms Lysbris Seaways, een sideport/containerschip, vervangen door de grotere ms Finlandia Seaways. Met het roro-schip Finlandia Seaways worden niet enkel papier- en containerladingen (Norske Skog) verscheept, maar ook roro-ladingen zoals trailers, selfdrivers, machines en projectlading. Anderzijds wordt Brevik aan het vaarschema toegevoegd in 2019, naast de aanloophavens Frederikstad en Halden.
In het kader van een energie-efficiënt en emissiebeperkend programma gaf Finnlines de opdracht om vier van haar ro/ro-schepen te verlengen met maar liefst 30 meter. Hiervoor werd een budget van 70 miljoen euro uitgetrokken. Met deze verlenging neemt de capaciteit van het schip toe met 30%. Elke week stuurt Finnlines een schip van Finland (Kotka, Rauma) en St. Petersburg naar Bilbao Spanje, met een tussenstop te Zeebrugge. Voorheen bedroeg de vrachtcapaciteit 3.245 lijnmeter, nu bedraagt deze ongeveer een 4.200 lijnmeters. De verlenging zorgt dus voor 1.000 lijnmeter extra vrachtcapaciteit per schip.
CSP Zeebrugge:
In het Tangla Hotel in Brussel ondertekende COSCO SHIPPING PORTS begin vorig jaar met het havenbestuur van Zeebrugge de concessieovereenkomst voor de containerterminal in het Albert II-dok in de voorhaven van Zeebrugge, de CSP Zeebrugge Terminal. Nadien werd ook een Memorandum of Understanding getekend tussen de Chinese groep en de Franse rederij CMA CGM, voor een investering van 10% in de terminal.
Lingang Overseas Modern Industrial Park:
Op 17 oktober werd in het Egmontpaleis in Brussel het akkoord over de Chinese investering van de Shanghai Lingang Overseas Development Co., Ltd. in de haven van Zeebrugge officieel getekend. De ondertekening gebeurde in het bijzijn van de Chinese premier van de Volksrepubliek China, Ki Keqiang, en de eerste minister van België, Charles Michel. Lingang tekende een akkoord van 85,3 miljoen euro om op 30 hectare een logistiek park uit te bouwen. Het is de bedoeling om er Chinese, maar ook internationale logistieke spelers voor het transport van onderdelen, gekoelde voeding, e-commerce etc, tussen China en West-Europa in te planten. De uitbouw van de zone zal drie jaar in beslag nemen. Lingang zal voor dit project nauw samenwerken met een aantal partners en ondertekende daartoe 5 Memorandums of Understanding in Shanghai op 6 november.
Recordschip:
Op 24 maart ontving CSP Terminal Zeebrugge het gloednieuwe containerschip van CMA CGM, de megamax m/s CMA CGM Antoine de Saint Exupéry. Met een capaciteit van 20.776 TEU was het een nieuw recordschip in de haven van Zeebrugge. De containergigant is vernoemd naar de Franse beroepspiloot en schrijver van het beroemde boek “De Kleine Prins”. Het is het grootste containerschip ooit in de haven van Zeebrugge. De CMA CGM Antoine de Saint Exupéry heeft een lengte van 400 meter en een breedte van 59 meter. Het containerschip heeft aan boord 1.600 reeferplugs. Het is het eerste schip dat opgeleverd is uit een totale serie van 3 nieuwe schepen.
Simultane overslag LNG:
In april 2018 meerde de eerste LNG-tanker met vloeibaar aardgas uit Sabetta aan bij de Fluxys-terminal in de Zeebrugse voorhaven. Op dinsdag 1 mei werd voor de eerste keer vloeibaar aardgas komende uit Sabetta van het Siberische schiereiland Yamal, in Zeebrugge rechtstreeks overgeslagen van een ijsbreker/LNG-schip (ARC7) naar een conventionele LNG-tanker voor doorvoer naar Azië. De Russische ijsbreker ms Eduard Toll laadde simultaan LNG-lading over naar de ms Pskov via walleidingen. Deze operatie had plaats aan steigers 615 en 616 van de Fluxys-terminal in de voorhaven.
Viering:
Toyofuji Shipping (TFS) vierde in Zeebrugge de verscheping van de twee miljoenste wagen tussen Zeebrugge en de Britse havens Grimsby en Sheerness. De viering werd bijgewoond door TFS voorzitter T. Takahashi, senior manager M. Inukai, Luc Decock, algemeen directeur TFS Europe en gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge Joachim Coens, alsook klanten en zakenpartners.
Brexit
2018 was het jaar van de voorbereiding op de Brexit. De haven van Zeebrugge is het bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Tot onze sterktes behoren de tailor made verbindingen, op maat van de klant. We werken voornamelijk met onbegeleide vracht (i.e. de chauffeur gaat niet mee op het schip, maar zet zijn vracht enkel af op de terminal). Dit levert ons een tijdsvoordeel op tegenover havens die vooral begeleide vracht behandelen. We hebben een verbinding op Ierland die we, indien nodig, kunnen versterken. We beschikken in de haven over een Grens Inspectie Post, met beschikbare capaciteit, waar de douane en het FAVV al mensen en materiaal aanwezig hebben. Ons digitaal dataplatform RX/Seaport, waarbij door datasharing administratieve Brexit gerelateerde formaliteiten tot een minimum beperkt zullen worden, is in volle voorbereiding en zal klaar zijn tegen 29 maart 2019. Zeebrugge is een centre of excellence voor alle UK-trafiek, ook na de Brexit.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.