Home > 60 Kortrijkse jongeren presenteren alternatief rapport op eerste burgerkabinet: de resultaten

60 Kortrijkse jongeren presenteren alternatief rapport op eerste burgerkabinet: de resultaten

Geschreven op 21 mei 2019 om 18:22 door Mario De Wilde

Zeven delegaties leerlingen uit evenveel Kortrijkse scholen presenteerden hun lokaal ‘alternatief rapport’ over het Kortrijks jeugdbeleid. Dit burgerkabinet is het sluitstuk van een intensief participatietraject met de scholen in samenwerking met Plan International, KIYO ngo en de Kinderrechtencoalitie. Stadsmedewerkers, collega-leerlingen en schepenen schoven een hele dag mee aan tafel om de voorstellen uit het rapport te bespreken. Via debat werd beslist welke concrete acties mee worden opgenomen in de komende beleidsperiode. Met Jong Kortrijk Spreekt heeft de Stad Kortrijk stilaan een keurmerk voor volwaardig burgerschap en participatie van kinderen en jongeren. Met een mix aan projecten en experimentele methodieken wil de stad de beleidsbetrokkenheid en -impact van kinderen en jongeren vergroten. Vandaag is één op vijf Kortrijkse inwoners jonger dan 18 jaar. Dankzij het nieuwe project garanderen we dat de stem van deze leeftijdsgroep mee vertaald wordt in de strategische meerjarenplanning van de stad.

Voortraject via School for Rights

De middelbare school Athena campus Drie Hofsteden werkt al sinds 2017 mee aan het project School for Rights, begeleid door KIYO ngo (Kinderrechtencoalitie). In het project werden leerkrachten, leerlingen en directie begeleid tot een school waar kinderrechten centraal staan in de dagelijkse schoolcultuur. Daarnaast schreven 25 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie samen een alternatief rapport over de naleving van de kinderrechten in Vlaanderen en België. In juni vorig jaar presenteerden ze dit alternatief rapport aan het VN Comité voor de rechten van het kind in Genève.

Het rapport werkten de leerlingen Athena campus Drie Hofsteden verder uit op lokaal niveau. In drie voorafgaande sessies vergeleken zij als rasechte ngo’s het Kortrijkse kind- en jongerenbeleid met hun eigen beleving van de stad. Daarna gingen ze samen met zes andere scholen (Don Boscocollege Kortrijk, Guldensporencollege Engineering, Guldensporencollege Kaai, RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk, Athena Campus Heule, Athena Campus Pottelberg) aan de slag ter voorbereiding van het burgerkabinet.

Hoe werkt het burgerkabinet?

Het burgerkabinet was het feestelijk slotmoment van dit project en de recente participatietrajecten binnen Jong Kortrijk Spreekt zoals Stemmen 16+ en KIJK WIJ ZIJN KORTRIJK. Parallel aan School for Rights ging in april een medewerker van de stad langs op scholen om de delegaties te informeren en voor te bereiden op het burgerkabinet. Goed voorbereid gingen zeven schooldelegaties van leerlingen aan de slag in vijf themagroepen (diversiteit, mobiliteit, natuur in de stad, publieke ruimte en evenementen) om concrete aanbevelingen voor de stad te formuleren. Hierbij werden ze telkens ondersteund door twee thema-experts vanuit de stad.

Daarna gingen twee woordvoerders uit elke themagroep in gesprek met Kortrijkse schepenen. Ze presenteerden een aantal concrete voorstellen die plenair bediscussieerd worden, in aanwezigheid van de stadsmedewerkers, leerkrachten en alle andere leerlingen van de verschillende scholen. Uit het debat werden een reeks concrete acties gefilterd. Deze worden meegenomen door de stad in de komende beleidsperiode.

Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren: “Sinds 2016 is de stad trotse eigenaar van het Vlaams label kindvriendelijke steden en gemeenten. Daarmee engageert Kortrijk zich om de kinderrechten tot op lokaal niveau toe te passen.”

Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs: “Scholen zetten sterk in op de maatschappelijke waarden die leven onder de leerlingen en zetten volop in op vergroening en duurzaamheid. Door rechtstreeks met de leerlingen in gesprek te gaan, krijgen we de kans als bestuur om ook hun stem te horen en nieuwe opportuniteiten te ontdekken.” Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt: “De uitdagingen waar de stad voor staat, zijn vanzelfsprekend ook de uitdagingen waar onze kinderen en jongeren mee te maken krijgen. We hechten dan ook veel belang aan hun mening. Door de stem van iedereen te horen komen we opnieuw een stap dichter om van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen te maken.”

Wat stellen jongeren voor?

Na een hele dag overleg en debat eindigden de jongeren met 25 eigen voorstellen van actiepunten, verdeeld onder 5 thema’s. Opmerkelijk: bij elk thema doen de jongeren zelf een voorstel van persoonlijk engagement. Hiermee maken ze duidelijk wat ze zelf kunnen/willen doen.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.