Home > 250 Roeselaarse leerlingen krijgen steun van Rotary en Rotaract om niet op hun honger te blijven zitten

250 Roeselaarse leerlingen krijgen steun van Rotary en Rotaract om niet op hun honger te blijven zitten

Geschreven op 3 juni 2023 om 07:57 door Mario De Wilde

Met de opbrengst van de verkoop van ‘De Warmste Soep’ hebben de Rotary Club Roeselare Mercurius en de Rotaract Mandeleie geld kunnen verdelen aan 12 scholen en een feitelijke vereniging, zodat de meest kwetsbare leerlingen niet met honger op school moeten zitten. Zij kregen hierbij ook een extra steun van het Rotary District 2130 die hen met een ‘grant’ (een soort subsidie binnen het reglementair kader van Rotary) een belangrijke extra stimulans gaf. De beide verenigingen steunden de verdere uitbouw en specifieke activiteiten van de Feitelijke Vereniging “Zonder Honger naar Bed in Roeselare” o.a. door gezonde ontbijten aan te bieden.

Maar ze gingen ook in contact met verschillende scholen om te zien waar de grootste behoeften zich voordeden en op welke wijze Rotary en Rotaract daar efficiënt en gericht kon aan verhelpen. Het ging zowel over lagere scholen als over middelbare scholen. 12 scholen deden concrete voorstellen voor gerichte steun, die – na goedkeuring – door hen aan Rotary gefactureerd werd. Rotary en Rotaract kregen informatie over het aantal en de leeftijd van de betrokken kinderen, maar kregen uiteraard omwille van privacy-redenen geen concrete informatie over de identiteit van de begunstigden. In totaal werd aan de 12 scholen en aan “Zonder Honger naar Bed” ruim 15.000 euro verdeeld.

Emma Denys (verantwoordelijke voor de sociale projecten van Rotaract Mandeleie) : “Het project is groter en complexer geworden dan we aanvankelijk hadden ingeschat. Maar we zijn blij dat we met onze enthousiaste groep jongeren mee hebben kunnen werken. Armoede bestaat ook hier. Dat kinderen met honger naar school gaan, mogen we eigenlijk niet lijdzaam laten gebeuren.”

Brecht Vermeulen (voorzitter Rotary club Roeselare Mercurius) : “Liever dan een brede groep (een ganse school of een ganse klas) eenzelfde aanbod te geven, ongeacht of er een grote nood is of niet, was het de uitdrukkelijke opgave van Rotary en Rotaract aan de betrokken scholen om heel doelgericht de kinderen met de grootste noden te detecteren en hen via ons aanbod te helpen. Veel scholen lieten weten dat de nood meer dan actueel was, en dat veel kinderen – maar ook hun ouders – in het verleden soms beroep deden op het gratis verkrijgen van overschotjes van warme maaltijden, van niet verkochte voeding op schoolactiviteiten, …. “

Rotary Club Roeselare Mercurius telt 54 leden en Rotaract Mandeleie heeft er 52. Met hun netwerk en ondersteund door een webwinkel via www.dewarmstesoep.be verkochten ze 3468 soep aan 178 bedrijven, die dan op “Blue Monday” (16 januari 2023) bij hen werd geleverd. Rotary District 2130 zorgde voor een ‘District Grant’ voor dit project en gaf het zo een hefboom. Het was de eerste keer dat Rotary Roeselare Mercurius en Rotaract Mandeleie hiervoor een initiatief namen. Gelet op het succes van de verkoop van de soep als op de dankbaarheid van de betrokken scholen en leerlingen, zal het normaliter volgend jaar hernomen worden.

Op de foto’s van links naar rechts: Brecht Vermeulen, Stijn Lamote, Filiep Theys, Bruno Bertrand en Philippe Hanssens (leden van Rotary club Roeselare Mercurius) en Michiel Deprez (voorzitter Rotaract Mandeleie)

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.