Home > 19.428 freelancers actief in West-Vlaanderen of stijging met 6,5%

19.428 freelancers actief in West-Vlaanderen of stijging met 6,5%

Geschreven op 28 november 2018 om 09:26 door Mario De Wilde

Freelancen zit de afgelopen jaren volop in de lift. Zo waren er in augustus 2018 19.428 freelancers actief in West-Vlaanderen. Dat is 6,5% meer dan in augustus 2017. Hiermee volgt de provincie de Vlaamse tendens. Dat blijkt uit het nieuwste Freelancer Focus-rapport van UNIZO, in samenwerking met Graydon Belgium nv. Freelancers vinden we in alle takken van de economie. Ze kunnen actief zijn als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, gezondheidscoach… Ze kunnen actief zijn in verschillende bedrijven, sectoren of plaatsen. Eén ding staat voor UNIZO West-Vlaanderen in elk geval vast: freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren, in weerwil van de discussies die sommigen daarover willen openen. In West-Vlaanderen zijn freelancers vooral actief in adviesverlening voor bedrijven (3.878), Kunst (2.375), fotograaf, tolk of vertaler (2.285) en onderwijs (2.110). Samen zijn deze goed voor 55% van de West-Vlaamse freelancers.

Evolutie van het aantal freelancers in de Vlaamse provincies

West-Vlaanderen
2017: 18.250
2018: 19.428

Oost-Vlaanderen
27.166
28.940

Antwerpen
35.975
38.355

Vlaams-Brabant
24.987
26.729

Limburg
13.057
13.825

TOTAAL
119.435
127.277

Bewust gekozen zelfstandigenstatuut

Freelancers kiezen doelbewust voor het zelfstandigenstatuut. Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête. Amper 1% ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 65% wil actief blijven als freelancer en 20% hoopt binnen afzienbare tijd zelf personeel in dienst te hebben. Op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw starten als freelancer?” antwoordt 88% ja, 5% nee en 7% weet niet. Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken. UNIZO verzet zich tegen die redenering, die in de praktijk niet blijkt te kloppen. Tegelijk verzet UNIZO zich tegen een soort ’tussenstatuut’, dat regelrecht in zou gaan tegen de manifeste wil van de freelancers om als zelfstandigen te werken.

65% is tevreden tot zeer tevreden over inkomen

Over hun huidige inkomen zijn de meeste freelancers best tevreden. Zo geeft 65% aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken. (Vorig jaar was dat nog 56%). 25 % verdient net genoeg om rond te komen. (Vorig jaar was dat nog 30%). 11% geeft aan te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. (Vorig jaar was dat nog 14 %). Meteen wordt hiermee het cliché ontkracht van de ploeterende freelancer, die tegen wil in het statuut belandde en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (49%), vloekt hij op tijd en stond over te hoge lasten (39%) en ligt hij wel eens wakker van de druk op de freelancerstarieven (31%). Ook de combinatie werk en privéleven (29%) en slechte betalers (25%) vormt stof voor bezorgdheid, evenals de toenemende concurrentie van onder meer bijklussers (17%). Net als voor alle ‘kleine zelfstandigen’ vraagt UNIZO een betere bescherming van freelancers in B2B-relaties met grote, machtige opdrachtgevers. Dat kan onder meer door bepaalde ‘verboden clausules’ of ‘onrechtmatige bedingen’ in te schrijven in het contractenrecht, waardoor freelancers niet kunnen ten onder gaan aan onredelijke contracten die ze onder druk van een grote opdrachtgever zouden ondertekenen. Ook een strengere regelgeving op vlak van betalingstermijnen en het aanscherpen van het betalingsbevel behoren tot de UNIZO-prioriteiten om het leven van freelancers comfortabeler te maken.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.