Home > Zwevegem wil holebivriendelijker worden, tenminste volgens N-VA

Zwevegem wil holebivriendelijker worden, tenminste volgens N-VA

Geschreven op 25 november 2021 om 15:44 door Mario De Wilde

Holebi’s vechten nog dikwijls tegen onbegrip en afwijzing, tegen homofobe pesterijen of regelrecht geweld. N-VA Zwevegem stelde in de gemeenteraad van november enkele concrete initiatieven voor die de gemeente zou kunnen en moeten nemen. N-VA Zwevegem staat voor een open, inclusief Zwevegem. Als partij blijft de N-VA het voortouw nemen in het gevecht tegen vooroordelen en uitsluiting. Veel jongeren worstelen met hun geaardheid, met hoge zelfdodingcijfers tot gevolg. “Als de gemeente toont dat holebi’s welkom zijn en geweld tegen hen niet wordt getolereerd, is dat een enorme steun. Daarom stelden we in de gemeenteraad enkele zeer concrete initiatieven voor”, aldus bestuurslid Tom Verkest. “We hebben expliciet gevraagd aan het gemeentebestuur om alle initiatieven te bundelen in een actie in het meerjarenplan. Dat het gemeentebestuur ons voorstel heeft aanvaard, stemt ons hoopvol. Bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal dit worden meegenomen.”

1. Aanspreekpunt bij politie
De politie is een belangrijke speler in de strijd tegen discriminatie. “Als N-VA Zwevegem stellen we daarom voor om binnen de politiezone MIRA een ‘referentieambtenaar voor discriminatie en haatmisdrijven’ aan te duiden en de nodige opleidingen te voorzien”, zo duidt N-VAgemeenteraadslid Johan Rollez. Verder kan er ook nagedacht worden over het oprichten van een diversiteitsnetwerk om het thema discriminatie efficiënt te kunnen aankaarten. Die netwerken hebben onder meer als doel om diversiteit te bevorderen en in acht te nemen, zowel in de politiezone als bij de contacten van de politiezone met het publiek en met externe partners.

2. Meldpunt discriminatie
Als N-VA Zwevegem willen we duidelijk maken dat er in onze gemeente geen plaats is voor discriminatie. Daarom stellen we voor om alle meldpunten duidelijk te vermelden op de webstek en alle andere communicatie vanuit de gemeente. Hierbij denken we aan Unia, de Vlaamse Ombudsdienst en de lokale politie.

3. Schepen voor Gelijke kansen: “Als N-VA Zwevegem stellen we voor om een schepen van gelijke kansen aan te stellen. Deze schepen moet de bevolking sensibiliseren voor de gelijke behandeling van de burgers ongeacht hun oorsprong, geslacht, sociale situatie, gezondheid, religieuze of filosofische overtuiging en leeftijd. Iedereen moet dezelfde rechten hebben”, aldus N-VA-fractieleider Wim Monteyne.

4. Informatie aanbieden op de gemeentelijke webstek Als N-VA Zwevegem stellen we voor om op de webstek van de gemeente Zwevegem de nodige linken te voorzien waar holebi- en transpersonen terecht kunnen voor extra informatie. Zoals bijvoorbeeld naar Lumi (Anonieme opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur) of regenbooghuizen, andere verenigingen en organisaties. Deze kunnen ook opgenomen worden in gemeentelijke communicatie. “Binnen het bestaande aanbod aan informatie van de gemeente aan de burgers wensen wij dat er ook aandacht besteed wordt aan onderwerpen zoals het holebihuwelijk”, zo stelt Isabelle Corbet, voorzitster van N-VA Zwevegem.

5. Informatie aanbieden in de bibliotheek Als N-VA Zwevegem stellen we voor om extra informatie omtrent LGBTQ+ te voorzien in de openbare bibliotheek en de Bibbus. In de bibliotheek moet erop worden toegezien dat er voldoende informatie beschikbaar is voor holebi’s.

6. Ondertekenen van het Regenboogcharter Als N-VA Zwevegem stellen we voor dat de gemeente het regenboogcharter mee ondertekent. “Het regenboogcharter legt de nadruk op zes doelstellingen. Steden en gemeenten die het charter ondertekenen engageren zich bijvoorbeeld om de veiligheid in hun stad of gemeente te verhogen. Kortom een beleid dat zich meer inzet voor holebi- en transinwoners”, zo besluit Tom Verkest.

Foto © N-VA Zwevegem

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.