Home > Zwembad van Tielt blijft definitief gesloten. Herstellen is niet meer mogelijk

Zwembad van Tielt blijft definitief gesloten. Herstellen is niet meer mogelijk

Geschreven op 1 februari 2023 om 08:54 door Mario De Wilde

Het Tieltse zwembad blijft definitief dicht. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat een herstel van het huidige bad en gebouw niet meer mogelijk is. Eerder vanavond zijn de verenigingen, scholen en andere betrokkenen hierover ingelicht. Het stadsbestuur laat de getroffen zwemmers en verenigingen niet aan hun lot over. Zo worden de lopende ondersteuningsmaatregelen voor scholen, verenigingen en particulieren verdergezet. Daarnaast wordt overlegd met de omliggende zwembaden om de komende schooljaren/zwemseizoenen volwaardige momenten te reserveren voor de Tieltse scholen en verenigingen. Tot slot is het stadsbestuur gestart met de opmaak van de ruimtelijke plannen voor de locatie en bouw van een nieuw zwembad.

KORTE SITUATIESCHETS
Het stedelijk zwembad dateert van 1974. Er is nog een milieuvergunning tot eind oktober 2026 om het zwembad verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen. In de afgelopen jaren werden studies uitgevoerd om de toestand van het gebouw van nabij op te volgen. Zo adviseerde een expertisebureau in 2014 om de draagstructuur van het dak periodiek te monitoren. Na een bouwkundige screening in 2019 concludeerde een architecten- en ingenieursbureau dat een totaalrenovatie van het zwembad (financieel) niet te verantwoorden was, maar dat beter gekozen zou worden voor een nieuwbouw.

BETONONDERZOEK KUIP
In 2021 onderzocht ingenieursbureau Sanacon de toestand van de betonnen kuip. De voornaamste conclusie uit dat onderzoek was dat de schade aan de kuip hoofdzakelijk te wijten is aan wapeningscorrosie veroorzaakt door specifieke omgevingsfactoren. Op basis van de uitgevoerde
metingen en analyses kwam men tot volgend besluit: “De aanwezige visuele schade aan de betonnen kuip, balk en perrons van het zwembad is het gevolg is van zowel chloride-geïnitieerde als carbonatatie-geïnitieerde wapeningscorrosie. Dit door de indringing van vocht, zuurstof en chlorides
in het beton. Ook op plaatsen waar op heden geen visuele schade waarneembaar is, is de kans op depassivatie van de wapening met (in het bijzonder carbonatatie-geïnitieerde) wapeningscorrosie hoog.”
Deze bevindingen leidden tot de beslissing in juli 2022 om het zwembad tijdelijk te sluiten.

ONDERZOEK MOGELIJK HERSTEL
Tegelijk met de beslissing tot tijdelijke sluiting van het zwembad gaf Stad Tielt aan Sanacon de opdracht om de mogelijkheden voor een veilige heropening van het zwembad te onderzoeken. Op basis van de adviezen van Sanacon werd halfweg september beslist om vooreerst de losse
betondelen weg te nemen op de meest cruciale plaats aan de kuip om daarna het schoren van de
betonnen wanden en/of perronplaten te onderzoeken.
Volgende vaststellingen bleken uit de visuele inspectie eind november.
– Ernstige betonschade (wapeningscorrosie met roestuitloging en delaminatie van zeer grote delen beton) wordt in een vergevorderd stadium opgemerkt. Op meerdere locaties is de wapening volledig weggeroest.
– In de kelder wordt eveneens betonschade opgemerkt aan de kolommen en de balken die o.a. de perronplaat en de overige delen van de gebouwstructuur ondersteunen. Opmerkelijk hierbij is de snelle evolutie van de schade die over een termijn van ca. 1 jaar is opgetreden.
– In de publiek toegankelijke, bovengrondse ruimtes worden ook hol klinkende zones opgemerkt aan diezelfde kolommen. Door de aanwezigheid van een tegelafwerking en hoekprofielen is de effectieve aanwezigheid van de delaminatie en wapeningscorrosie echter niet visueel vastgesteld.
Sanacon besluit op basis van bovenstaande analyse dat het schoren van de betonstructuur om de ingebruikname van het zwembadgebouw opnieuw op een veilige manier te garanderen, niet mogelijk is: “Door moeilijkheden en belemmeringen op vlak van toegankelijkheid en aanwezigheid
van technieken kunnen niet alle noodzakelijke schoringen geplaatst worden. Een volwaardige ondersteuning, die de ingebruikname van het zwembad op een veilige manier garandeert, kan praktisch niet geplaatst worden.”

VERVOLGSTAPPEN
Voor de Tieltse verenigingen, scholen en vrije zwemmers wordt gezocht naar een oplossing op korte termijn en op langere termijn:
– De huidige uren en afspraken met de scholen en verenigingen worden verdergezet voor dit
seizoen/schooljaar.
– Voor de andere zwembeurten wordt samen met de dienst Sport en de dienst Beheer en Uitbating Infrastructuur gezocht naar mogelijke oplossingen in naburige zwembaden, zodat een alternatief kan worden geboden.
– Tieltenaars kunnen in Meulebeke en Wingene gaan zwemmen aan inwonerstarief (enkel voor zwembeurten, niet voor lessen).
– Het GR-reglement voor het voorzien van een tussenkomst naar Tieltse clubs, scholen en
inwoners m.b.t. tarieven blijft van kracht.
– Voor onze verenigingen en scholen wordt in samenwerking met de gemeente Meulebeke een oplossing gezocht om voor volgend seizoen/schooljaar zo veel als mogelijk activiteiten daar te plannen.
– Ten slotte is een versnelling hoger geschakeld inzake de realisatie van een nagelnieuw zwembad. Zo is een onderzoek wat betreft locatie in uitvoering. Ondertussen worden de mogelijke pistes betreffende financiering (incl. subsidies), uitbating, bouw en samenwerking
in kaart gebracht.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.