Home > Zo zou de nieuwe stationsomgeving van Brugge er kunnen uitzien. Nu vrijdag infosessie

Zo zou de nieuwe stationsomgeving van Brugge er kunnen uitzien. Nu vrijdag infosessie

Geschreven op 9 februari 2022 om 16:43 door Mario De Wilde

De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – en Stad Brugge willen het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken om ervoor te zorgen dat de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Bovendien willen ze de kruispunten op de ring, in de omgeving van het station, optimaliseren zodat deze omgeving voor de vele gebruikers een aantrekkelijke site wordt. Eind deze week worden de resultaten van deze studie voorgesteld op een infomarkt. Burgemeester Dirk De fauw: “We willen de stationsomgeving ter hoogte van de ring in zijn geheel meer leefbaar en vooral veiliger maken voor alle weggebruikers. Daarnaast willen we ook de ruimtelijke kwaliteit van deze toegangspoort naar het historische stadscentrum verhogen.”

Het Studiebureau Tractebel werd aangesteld om deze complexe omgeving te bestuderen en om een globale visie te ontwikkelen voor de ring tussen de Unesco-rotonde en de Vaartdijkstraat. Ondertussen werden de verschillende mogelijke oplossingen tegen elkaar afgewogen. “Ik bedank graag de Vlaamse Overheid in het algemeen en minister Lydia Peeters in het bijzonder om deze studie mee te financieren en dus samen met ons al de eerste stappen te zetten om dit zwarte punt aan te pakken. Er werd een globaal concept gekozen dat bestaat uit een tunneloplossing voor voetgangers en fietsers en een veilige herinrichting van heel de stationsomgeving”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het concept in een notendop

· een passage onder de R30 voor voetgangers en fietsers tussen het stationsplein en de vesten;

· een voetgangers- en fietserstunnel aan de Unesco-rotonde (kant centrum);

· slechts één gelijkgrondse voetgangers- en fietsersoversteek over de R30;

· meer ruimte geven aan de voetgangers en fietsers;

· een fiets- en voetgangersonderdoorgang van de R30 van de Vaartdijkstraat naar de vesten (kant centrum);

· optimaliseren van de kruispunten (compacter en beter leesbaar maken voor de weggebruikers);

· integreren van de kiss&ride-zone in de stationsparking;

· het creëren van een hoppinpunt in de Hendrik Brugmansstraat;

· het aantrekkelijker maken van de stationsomgeving als belangrijke toegangspoort tot de stad.

Infomarkt

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt Stad Brugge dit project ook voor aan de bewoners en aan de vele gebruikers van deze site.

Eerst (vrijdag 11 februari) kunnen de directe ‘omwonenden’ terecht op een infosessie. Het gaat om de bewoners van de buurt, samen met de diensten/handelaars/horeca die zich hier op en in de onmiddellijke omgeving van het Stationsplein bevinden. Daarna is er een infomarkt voor alle Bruggelingen en geïnteresseerden op zaterdag 12 februari van 10.00 tot 16.00 uur in de inkomhal van het station. Er zijn bijkomend twee infopunten op het terrein voorzien (één op het dak van de parking station en één aan de Kiss&Ride-zone) zodat vanuit beide gezichtspunten het project nog beter kan geduid worden. Tenslotte krijgen alle gebruikers van het station info over het project. Ze kunnen hiervoor terecht bij de infostand in de inkomhal van het station vanaf zaterdag 12 februari tot en met zondag 13 maart.

Stationsomgeving wordt site van de toekomst

De voorstudies en het onderzoek van de verschillende mogelijke oplossingen zijn achter de rug. Een aantal concrete voorstellen liggen op tafel. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Deze voorstellen worden nu eerst afgetoetst op praktische, juridische en financiële haalbaarheid, en vervolgens gefinaliseerd met het oog op uitvoering. De komende maanden wordt zeer hard gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen waarna uiteraard ook nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, een aannemer aangesteld, een exacte werfplanning met Minder Hinder-maatregelen moet uitgestippeld worden. Dit is echter nog geen eindpunt, want we werken ook nog verder aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) stationsomgeving. Dit zal de stationsomgeving tot de site van de toekomst maken.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met de ondertunneling voor fietsers en voetgangers grijpen we de opportuniteit om de site niet alleen veiliger te maken maar ook het plein zelf groener en aantrekkelijk te maken. Het station is het vertrekpunt naar de stad en de Vesten, een park van zeven kilometer lang rond de stad. Zo is het voor de Bruggeling en bezoeker duidelijk dat Brugge groen, veilig en leefbaar is. De voetganger en fietser zal ook op deze manier de route rond de Vesten kunnen afleggen zonder verkeerslichten en hindernissen. De tunnel vormt met andere woorden de doorgang naar de Vesten, naar het Minnewaterpark, het nieuwe Koning Albertpark dat de groene toegang tot het hart van Brugge wordt.”

Humberto Van Nunen, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: “Het AWV werkt aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. Met dit project waarbij we twee in het bijzonder voor fietsers gevaarlijke punten van de dynamische lijst aanpakken, de oversteekbaarheid van de R30 aan het stationsplein beveiligen en de doorstroming op de R30 bevorderen, zetten we een grote stap vooruit. Dat dat in een zeer goede verstandhouding met onze partner Brugge gebeurt, is daarbij zeer fijn.”

Meer info, www.brugge.be/R30stationsomgeving

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.