Home > Zo ziet men in Zedelgem een mogelijke fusie….

Zo ziet men in Zedelgem een mogelijke fusie….

Geschreven op 6 mei 2022 om 14:35 door Mario De Wilde

Er zijn al een tijdje gereruchten aan de gang omtrent een mogelijke fusie door en met Zedelgem. Het gemeentebestuur van Zedelgem geeft graag meer duiding hierover en laat jullie graag volgende tekst geworden:

Vrijwillige fusies van gemeenten

De Vlaamse regering streeft een schaalvergroting van gemeenten na in de vorm van vrijwillige fusies. Hiermee wil ze ervoor zorgen dat de gemeenten over meer middelen beschikken zodat ze hun opdrachten kunnen blijven vervullen en moeilijke vraagstukken zoals zoals op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, zorg en welzijn en wonen zo goed als mogelijk kunnen beantwoorden.

Momenteel zijn fusies vrijblijvend: gemeenten kunnen ervoor kiezen om al dan niet te fuseren en het staat hen vrij om met het even welke gemeente te fuseren. De Vlaamse regering wil fusies aantrekkelijk maken door de gemeenten financieel te ondersteunen. Deze financiële bonus kan voor de gemeente Zedelgem tot 500 euro per inwoner oplopen.

Hoe denkt Zedelgem over fusies?

De gemeente Zedelgem staat open voor fusies: ze is de mening toegedaan dat fusies lokale besturen kunnen helpen om hun financiële basis te versterken want ze ervaart dat taken steeds toenemen en dat middelen schaarser worden.

Anderzijds meent Zedelgem dat een fusie niet het enige middel is om goed of zelfs beter te kunnen besturen. Er kan evengoed verregaand met andere gemeenten samengewerkt worden zonder dat er daarom gefuseerd moet worden.

In alle geval moet iedere manier van samenwerking steeds gebeuren vanuit het perspectief van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de Zedelgemse inwoners. Inwoners moeten beter worden van een fusie.

Met wie zou Zedelgem willen fuseren?

Het gemeentebestuur van Zedelgem heeft nog geen gesprekken gevoerd met andere gemeenten. Ze wil ook verschillende pistes onderzoeken. Zo zal ze zich niet beperken tot de gemeenten Beernem en Oostkamp met wie ze samen een politiezone vormt, maar kijkt ze even goed naar de andere buurgemeenten, Jabbeke en Torhout.

Hoe gaat de gemeente Zedelgem nu verder?

Ervaringen van gemeenten die in het verleden fuseerden leren de gemeenten dat een goede startpositie, bvb. een sterkte-zwakte analyse, onderbouwde en gedragen beleidskeuzes en een goed zicht op risico’s waarop een opschaling zou kunnen mislopen, zeer cruciaal is.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.