Home > Zo moet het gloednieuwe Huis van de Blankenbergenaar er straks uitzien

Zo moet het gloednieuwe Huis van de Blankenbergenaar er straks uitzien

Geschreven op 11 augustus 2023 om 10:39 door Mario De Wilde

heeft de ambitie om een Huis van de Blankenbergenaar, een nieuw administratief centrum, uit te bouwen op de site van het Sociaal Huis. Die plannen maakte het bestuur eerder al bekend in het meerjarenplan 2020-2025. Eind juni ontving het bestuur een spontaan voorstel van enkele projectontwikkelaars, gespecialiseerd in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Hun voorstel ligt in lijn met de beleidsintenties. Het bestuur onderzoekt het voorstel nu naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

PPS-project

Het voorstel beoogt een publiek-private samenwerking (PPS-project), dat betekent dat zowel de private partner als het lokaal bestuur er hun inbreng in zullen hebben en de realisatie een win-win moet worden. Een ideeëngoed dat strookt met de intenties die het lokaal bestuur al had met betrekking tot dit project: een nieuw stadskantoor met een modern en centraal gelegen onthaal, waar ook heel wat andere administratieve diensten in gehuisvest zijn. De wens werd in het meerjarenplan geuit om de privatieve delen van het gebouw aan de ontwikkelaars te laten, om een zo budgetneutraal mogelijk project te realiseren.

CAAAP & Jokkebrok

Het zijn projectontwikkelaars CAAAP en Jokkebrok die de krachten hebben gebundeld en een spontaan voorstel deden voor het nieuwe stadskantoor als antwoord op het meerjarenplan. CAAAP is gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten en Jokkebrok is een ervaren lokale ontwikkelaar.

CAAAP & Jokkebrok: “We namen samen het initiatief om een projectvoorstel in te dienen. Dankzij onze samenwerking kunnen we nu optimaal inspelen op de vragen van het lokaal bestuur en zorgen we voor een gedragen voorstel voor het stadskantoor, dat rekening houdt met de locatie en een haalbaar financieel model. Bovendien lieten we het voorstel perfect aansluiten op de door de stad uitgewerkte visie op stadsontwikkeling. Daarbij waren onder meer verwerving en doordachte ruimtelijke planning belangrijke kernpunten, maar ook het verhogen van het ruimtelijk rendement om zo een kwalitatief beter openbaar domein te verkrijgen. De kern blijft wel: een kwalitatieve en moderne dienstverlening.

Marktbevraging

Het feit dat CAAAP en Jokkebrok een voorstel indienen, kan gezien worden als een vastgoedtransactie die vertrekt vanuit een spontaan voorstel van een geïnteresseerde ontwikkelaar. Het project is dus niet te nemen of te laten en er moet sowieso ook nog een marktbevraging gelanceerd worden. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau geven alvast groen licht om een marktbevraging voor te bereiden.

Björn Prasse, burgemeester: “We zijn erg tevreden dat er een voorstel op tafel ligt voor het nieuwe Huis van de Blankenbergenaar. Het stadhuis renoveren ging zeker meer dan tien miljoen euro kosten en dan zit je nog steeds in een gebouw dat qua indeling niet beantwoordt aan hedendaagse normen of de wensen en verwachtingen van de burger. Dienstverlening anno 2023 moet nu eenmaal aan hogere standaarden beantwoorden. We hopen dat we samen met de private partners het voorstel kunnen realiseren. Het is dus niet zeker of het dit ook effectief zal worden, we moeten nog heel wat stappen en procedures doorlopen. We zijn in elk geval tevreden dat de visie om dit samen met een private partner te realiseren werd opgepikt. Het voorstel dat nu werd ingediend oogt trouwens ook heel mooi en hedendaags. Als we Blankenberge door die volgende stap naar een nieuw Huis van de Blankenbergenaar kunnen loodsen, is dat in het belang van elke inwoner en de dienstverlening.”

Op de voorgestelde locatie bevinden zich momenteel ook het Sociaal Huis en het jeugdhuis. Het lokaal bestuur kijkt uit naar alternatieven en zal in een volgende fase met een oplossing en nieuwe locaties voor de dag komen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.