Home > Wouter Beke brengt werkbezoek aan psychiatrisch ziekenhuis ‘Heilig Hart Ieper’

Wouter Beke brengt werkbezoek aan psychiatrisch ziekenhuis ‘Heilig Hart Ieper’

Geschreven op 20 augustus 2021 om 08:47 door Mario De Wilde

De Vlaamse Regering verleende gisteren goedkeuring aan het ingediende bouwdossier van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Heilig Hart Ieper’ voor de realisatie van twee nieuwe gebouwen:
• High & Intensive Care: een nieuwbouw voor de Crisiseenheid
• De Wending 1: een nieuwbouw voor de Verslavingszorg (residentiële en dagbehandeling).

Deze investering in nieuwe infrastructuur is noodzakelijk om de evolutie in de zorg kwaliteitsvol te kunnen uitbouwen. De af te breken gebouwen (gebouwd in 1980) voldoen totaal niet meer aan de noden van goede zorgverlening (op vlak van veiligheid, comfort voor de cliënten, eigentijdse werking en behandeling, …).

De nieuw te bouwen High & Intensive Care afdeling (HIC)
De werking vindt momenteel nog in twee eenheden plaats: in de Crisiseenheid en in de HIC-werking van afdeling De Wijzer. Het bieden van zeer intensieve zorg vergt een aangepaste omkadering om voldoende veiligheid en nabijheid te kunnen bieden. In de nieuwe HIC zullen 28 verpleegkundigen werken. Daarnaast worden er therapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers aan de afdeling toegewezen. De medewerkers en artsen installeren een klimaat dat rustgevend en de-escalerend werkt door de manier waarop ze met cliënten omgaan. Maar ook de accommodatie beïnvloedt dit klimaat. De afdeling wordt opgetrokken, rekening houdend met de principes van ‘Healing Environment’. Zo dragen de vormgeving en de inkleding van het gebouw bij tot een goed herstel voor de personen die er korte tijd behandeld worden.

Verschillende mogelijkheden staan ter beschikking om de persoon in crisis te ondersteunen en om verdere escalatie van psychische problemen te voorkomen: een rustgevende omgeving, een éénpersoonskamer, diverse therapiemogelijkheden, de-escalerende communicatie vanuit de begeleiders, gebruik van time-outruimtes of comfortrooms, extra-beveiligde kamers.
Het principe in dergelijke werking is dat de meest zieke mensen het minst alleen gelaten worden. De zorg kan binnen de afdeling zeer vlot op- en afgeschaald worden in functie van de noden van het moment.
Essentieel in de werking zijn de zorgafstemmingsgesprekken (met hulpverleners, andere betrokkenen buiten het ziekenhuis, familie, enz.). Cliënten verblijven gemiddeld 6 dagen op de HIC.

De nieuwe HIC-afdeling voorziet in 20 HC-bedden en een IC-unit met 2 comfortrooms en 2 extra-beveiligde kamers. De HIC krijgt een plaats aan de achterzijde van het ziekenhuisdomein.

Nieuwbouw voor de behandeling van mensen met een verslavingsprobleem (De Wending 1)
Eind 2017 werd de afdeling voor verslavingszorg noodgedwongen ondergebracht in het prefabgebouw aan de achterkant van het domein. De vernieuwde afdelingswerking kon niet ingepast worden in de bestaande gebouwen, die tevens tekortschoten op vlak van essentieel cliëntencomfort en veiligheid.
De werking rond verslavingszorg is in de voorbije jaren sterk geëvolueerd en verder ontwikkeld op basis van professionele ervaringen, wetenschappelijke inzichten en inzichten van ervaringsdeskundigen.
In het behandelprogramma zijn een aantal standaardmodules voorzien, maar de zorg wordt telkens aangepast aan de individuele situatie van de cliënt. Die kan de behandeling volgen zowel in volledige hospitalisatie als in dagbehandeling, waarbij de persoon gedurende een aantal dagen per week naar de afdeling komt (8.30 uur tot 17 uur).
De afdeling is opgesplitst in verschillende leef- en therapiegroepen. Er worden 22 verpleegkundigen aan toegewezen (daarnaast ook therapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers). De gemiddelde ligduur is 42 dagen.

De nieuwe afdeling voor verslavingszorg voorziet in 32 bedden en zal tevens plaats bieden voor 25 cliënten die in dagbehandeling komen. Het gebouw zal zich nabij de parking aan de voorkant van het ziekenhuis bevinden.

De totale bouwkost voor beide afdelingen bedraagt 20 miljoen euro.

Foto Filip Van Loo

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.