Home > Woonproject De Lange Thuyn in Blankenberge krijgt steeds meer vorm

Woonproject De Lange Thuyn in Blankenberge krijgt steeds meer vorm

Geschreven op 24 november 2022 om 09:04 door Mario De Wilde

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het woonproject De Lange Thuyn in Blankenberge eindelijk vorm. Op de grens met het poldergebied in het zuidoosten van Blankenberge realiseren WVI, stad Blankenberge en sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof een nieuwe woonbuurt met 239 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren. “Samen met alle partners zijn we erin geslaagd om een hedendaags woonproject uit te werken met aandacht voor verschillende woonvormen, ruimte voor groen en water, sociale leefbaarheid en slim waterbeheer”, vertelt burgemeester Björn Prasse. “Met dit project wil stad Blankenberge een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond, maar meteen ook inspelen op de tendens van gezinsverdunning en vergrijzing – die om nieuwe woningtypes vraagt”, vult schepen voor wonen, Jurgen Content, aan. “Zo wordt binnen het woonproject een divers aanbod aan bouwgronden, huurwoningen en -appartementen voorzien – volledig in het groen.”
Divers en betaalbaar woonaanbod
“WVI zal in totaal 133 bouwkavels op de markt brengen die variëren van 167 tot 846 m²”, vult Geert Sanders, algemeen directeur WVI, aan. “Daarvan zijn er 50 bestemd voor koppelwoningen, 33 voor vrijstaande woningen en 50 voor een gesloten bebouwing. Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer naar keuze aan de slag kunnen gaan.”
Sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof zal 106 woonentiteiten realiseren, verspreid over 5 projectzones. Hiervoor werd het architectenkantoor Ampe.Trybou na een ontwerpwedstrijd aangesteld als ontwerper. “Met dit grote project zullen wij in één beweging heel wat van onze kandidaat-huurders kunnen helpen aan een nieuwe woning die zal voldoen aan alle huidige energetische vereisten”, zegt voorzitter Philip Konings. “De huurders zullen mee kunnen genieten van de doorgedreven isolatie en duurzame energie, wat zal resulteren in een lagere energiekost. We zijn dan ook zeer blij dat het project na de intensieve voorbereiding, eindelijk van start gaat.”
Ruimte voor groen
Het openbaar domein wordt maximaal als groene tuin gerealiseerd: een verblijfsruimte voor de wijk en haar bewoners. De wijk blijft goed toegankelijk door middel van woonstraten en erfwegen, met aanvullend enkele snellere fiets- en/of wandelverbindingen. Verhardingsoppervlaktes worden maximaal vergroend door bijv. de collectieve parkeerplaatsen met grasslines in te richten.
Open polderlandschap
Een essentieel onderdeel van het woonproject zijn de zachte, groene overgangen naar het omliggende polderlandschap. Zo vloeit het open landschap en het woonproject geleidelijk in elkaar over. Dit wordt versterkt door dwarse groenzones. Bijkomend wordt een zone van 5 meter langs de bestaande waterlopen gevrijwaard van bebouwing.

Mobiliteit
Het woonproject werd vorm gegeven door een netwerk van groene zones doorheen de woonvelden. In deze groene zones worden doorsteken gerealiseerd voor voetgangers, fietsers en het gemotoriseerd verkeer. Zo willen we het groene karakter van het woonproject versterken en de verhardingsoppervlakte beperken. Aanvullend wordt een verbinding met de zuidelijk gelegen fietsroute gerealiseerd waardoor een vlotte verbinding met het station van Blankenberge en het centrum ontstaat. De nieuwe woonbuurt is voor het gemotoriseerd verkeer hoofdzakelijk bereikbaar via de Lissewegestraat. Bijkomende ontsluitingen worden voorzien via het Reigerpad en de Sneppenlaan, maar tussen deze drie deelzones onderling is er geen verbinding mogelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Slim waterbeheer, maximale beleving
Verschillende waterpartijen spelen een belangrijke rol in een duurzaam waterverhaal en maximale waterbeleving. Zo wordt in het woonproject een collectieve buffervoorziening met vertraagde afvoer geïntegreerd. Door het regenwater tijdelijk lokaal vast te houden, ontlasten we bij hevig regenval de riolering, maar behoeden we het gebied ook tegen droogte. Parallel met de rijweg worden wadi’s voorzien. Bij zo’n wadisysteem stroomt het regenwater van de wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi’s. Aanvullend worden in de drie zones extra waterbuffering voorzien.
Timing
“Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de WVI-bouwloten in het voorjaar van 2024”, besluit Geert Sanders. “Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger. We houden hen op de hoogte van het project, en nemen contact op zodra de verkoop officieel van start gaat.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.